ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ-ΤΟΞΙΚΩΝ) – (ΠΡΟΧ. 6/17)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ-ΤΟΞΙΚΩΝ) – (ΠΡΟΧ. 6/17)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ-ΤΟΞΙΚΩΝ) – (ΠΡΟΧ. 6/17)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης

πατήστε εδώ για διευκρινήσεις