Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 22/06/2022

//Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 22/06/2022

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 22/06/2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα τμήματα του Νοσοκομείου μας, συνολικά και ανά κατηγορία, το ποσοστό του προσωπικού που συμμετείχε στην απεργία, που προκήρυξε και πραγματοποίησε την 22/06/2022 η Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν., στην οποία συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Καλαμάτας) είναι τo κάτωθι :

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΑΤΡΙΚΟ

152

0

0,00

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ + ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ

85

1

1,18

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

436

0

0,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ + ΤΕΧΝΙΚΟ

184

0

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

857

1

0,12