ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)ΤΟΥ Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

///ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)ΤΟΥ Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)ΤΟΥ Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

 

   

  Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ.

e-mail: Texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr

ΤΗΛ.: 27210 46426-27

 

 
ΦΑΞ 27213 63423

ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.»

Αναλυτικά το έργο θα είναι:

Α. Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης.

Β. Συστάσεις για την βελτίωση της Ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Γ. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης συνοδευόμενο από το πόρισμα για την τήρηση ή μη των προδιαγραφών των δομικών στοιχείων του κελύφους και των τεχνικών συστημάτων της κτιριακής μονάδας καθώς και της ενεργειακής κατηγορίας που προσδιορίζονται στη Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ). Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 75η και από 24-02-2016 συνεδρίαση της (Θ:5), (αρ.πρωτ. 1394/07-03-2016) «Τεχνικές προδιαγραφές – έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων του Νοσοκομείου».

ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 7.000,00€

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στις 20-06-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00.

Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426 ΦΑΞ 27213 63423.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ (στο γραφείο πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

 

Ο     ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                       ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι η συνολική επιφάνεια των κτηριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 3.570 μ2 περίπου

        

πατήστε εδώ για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές