Ολοκληρώθηκε το έργο της παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

//Ολοκληρώθηκε το έργο της παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε το έργο της παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Καλαμάτα 30.01.2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Τηλ.: 27213-63190
Fax.: 27210-33666

e-mail:gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα ακόμη πρωτοποριακό έργο υλοποίησε το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Θα παράγει μόνο του το οξυγόνο ιατρικής χρήσης 300.000€ το ετήσιο οικονομικό όφελος

Γ. Μπέζος, Διοικητής Γ.Ν Μεσσηνίας:

«Το παράδειγμα του Νοσοκομείου Καλαμάτας πρέπει να το ακολουθήσουν και τα άλλα Νοσοκομεία της χώρας. Είναι τεράστια τα ποσά που μπορεί να εξοικονομήσει το Υπουργείο Υγείας»

Έργο-οδηγός για τα άλλα νοσοκομεία της χώρας

Ένα σημαντικό και πρωτοποριακό έργο μέσα από το ΕΣΠΑ, ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας και ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 30/1/2015 ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ.Γιώργος Μπέζος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο.

Πρόκειται για ένα συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεως με πολλαπλά οφέλη για το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, κυρίως όμως για ένα έργο το οποίου η υλοποίηση και από άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα θα επιφέρει μεγάλα ποσά εξοικονόμησης στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται, ότι η πρόταση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καλαμάτας είχε αξιολογηθεί θετικά από της Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και είχε ενταχθεί στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με συνολικό προϋπολογισμό 557.000€.

Ειδικότερα πριν από 15 ημέρες, το Γενικό Καλαμάτας εγκατέστησε, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, ένα συγκρότημα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου για την ολοκληρωτική κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό οξυγόνο του νοσοκομείου.

Όπως είναι γνωστό, εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου, η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία με την έκδοση 7.1 μονογραφία 2455/4-2011 (oxygen 93 per cent), όρισε την χρήση οξυγόνου καθαρότητας 93% (που παράγεται από γεννήτριες) για ιατρικούς σκοπούς (εγκύκλιος ΕΟΦ 22288/28-3-11).

Κατόπιν τούτου οι λόγοι για τους οποίους το Νοσοκομείο αποφάσισε την εγκατάσταση γεννητριών παραγωγής ιατρικού οξυγόνου είναι αφενός μεν το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής οξυγόνου σε σχέση με την τιμή που παρέχουν οι προμηθεύτριες εταιρίες , αφετέρου δε η πλήρης απεξάρτηση του νοσοκομείου από τις εταιρίες προμήθειας οξυγόνου με όλες τις δυσμενείς συνέπειες (διαγωνισμοί, αυξήσεις τιμών, καθυστερήσεις στην παράδοση, κλπ.).

Το συγκρότημα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου που εγκαταστάθηκε, αποτελείται από δυο (2) πλήρεις, αυτοματοποιημένες και ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής ιατρικού οξυγόνου, ικανότητας παροχής κάθε γραμμής, 53 Νm3/h .

Το συγκρότημα που εγκαταστάθηκε στον περίβολο του Νοσοκομείου εντός προκατασκευασμένου οικίσκου, αποτελείται από:

 • αεροσυμπιεστές
 • μονάδες αποθήκευσης παραγόμενου αερίου (αεριοφυλάκια)
 • μονάδες επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα (αφύγρανση και φιλτράρισμα)
 • γεννήτριες παραγωγής ιατρικού Οξυγόνου (τεχνολογίας PSA)
 • μονάδες επεξεργασίας παραγόμενου ιατρικού Οξυγόνου, αποστείρωση
 • μονάδες υπερσυμπιεστή (αύξησης πίεσης του οξυγόνου)
 • μονάδες αποθήκευσης παραγόμενου ιατρικού Οξυγόνου

Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε οξυγόνο σε έκτακτες περιπτώσεις (συντήρηση των μηχανημάτων), εγκαταστάθηκε και μια κρυογενική δεξαμενή υγροποιημένου Οξυγόνου και η οποία μαζί με το υφιστάμενο κέντρο φιαλών διανομής οξυγόνου αποτελούν την δεύτερη και τρίτη πηγή εφεδρικής τροφοδοσίας εκτάκτου ανάγκης.

Επίσης, για την αντιμετώπιση ενδεχομένων διακοπών της ηλεκτρικής ενέργειας(ΔΕΗ), εγκαταστάθηκε ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πλήρως αυτοματοποιημένο για την εναλλακτική ηλεκτρική τροφοδοσία του συγκροτήματος, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως την συνεχή λειτουργία του.

Τέλος το συγκρότημα συνοδεύεται και από σύστημα τηλεπιτήρησης, καταγραφής και σηματοδοσίας με χρήση Η/Υ αλλά και μονάδα GPRS για αποστολή SMS σε περίπτωση σφαλμάτων.

Οι απαραίτητες δοκιμές, έλεγχοι και πιστοποίηση του συγκροτήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2014.Το συγκρότημα διασυνδέθηκε με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής ιατρικού οξυγόνου του ΓΝ Καλαμάτας αποτελώντας πλέον την κύρια/πρωτεύουσα πηγή τροφοδοσίας του, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας σε ιατρικό οξυγόνο.

Η γεννήτρια παραγωγής Οξυγόνου (τεχνολογίας PSA) αποτελεί μια σύγχρονη, εναλλακτική και αποτελεσματική λύση για την προμήθεια/παροχή οξυγόνου για ιατρική χρήση, η οποία, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής, συγκεντρώνει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του παραδοσιακού τρόπου παροχής οξυγόνου (μέσω δεξαμενών υγρού οξυγόνου):

 1. ΕΞΟΙΚΟΜΟΝΗΣΗ. Μελέτες δείχνουν ότι με τη χρήση γεννητριών μπορεί να επιτευχθεί έως και 80% συνολική εξοικονόμηση κόστους.
 2. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ . Δίνεται τέλος στη συνεχή ανάγκη προμήθειας υγρού οξυγόνου ή φιαλών.
 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Αποφεύγεται ο κίνδυνος που προκύπτει από την ανάγκη συνεχούς αποθήκευσης, μεταφοράς και αλλαγής των φιαλών οξυγόνου και της δεξαμενής υγρού οξυγόνου.
 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. Οι γεννήτριες οξυγόνου είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, εξαιρετικά εύκολες στη χρήση αλλά και στη συντήρησή τους.
 5. ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του συγκροτήματος της/των γεννητριών Ο2, με σκοπό την αύξηση ικανότητας παροχής του παραγόμενου Ο2.
 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ. Υπολογίζεται ότι η διάρκεια ζωής μιας γεννήτριας Ο2 μπορεί να φτάσει τα είκοσι χρόνια, εφόσον ακολουθείται το προβλεπόμενο πρόγραμμα συντήρησης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, καθώς και συνυπολογίζοντας τα ισχύοντα δεδομένα τιμών υγροποιημένου οξυγόνου και ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τη μορφολογία της ελληνικής επικράτειας (νησιωτική χώρα, απομακρυσμένες περιοχές κλπ), είναι σαφές ότι οι γεννήτριες οξυγόνου αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για τη συντριπτική πλειοψηφία των Μονάδων Υγείας.

Με αφορμή την υλοποίηση του ανωτέρω έργου ο Διοικητής του Γ.Ν Καλαμάτας Γεώργιος Μπέζος μας δήλωσε:

«Σήμερα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και ταυτόχρονα συγκινημένοι. Σήμερα το Νοσοκομείο Καλαμάτας αποδεικνύει περίτρανα, ότι όταν βάζεις στόχους, αγαπάς αυτό που κάνεις και εργάζεσαι συλλογικά και μεθοδικά μπορείς να καταφέρεις μεγάλα πράγματα. Αυτό το μήνυμα στέλνει σήμερα το Νοσοκομείο μας στα Νοσοκομεία όλης της χώρας. Και για αυτό είμαστε και συγκινημένοι.

Θυμάμαι πολύ καλά ότι ήταν Απρίλιος του 2013 όταν για πρώτη φορά γνωστοποιήσαμε την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο έργο. Κάποιοι νόμιζαν τότε, ότι μιλούσαμε ουτοπικά και για δημιουργία εντυπώσεων. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι το εγχείρημα δεν θα ήταν εύκολο και ότι θα συναντούσαμε πολλές και μεγάλες δυσκολίες. Και πραγματικά έτσι συνέβη.

Το πείσμα μας όμως και η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε μας κράτησαν «ζωντανούς» και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση. Μεγάλα τα οφέλη για το Νοσοκομείο μας και πιστεύω ότι το παράδειγμα της Καλαμάτας θα πρέπει να το ακολουθήσουν και όλα τα Νοσοκομεία της χώρας. Είναι τεράστια τα ποσά για την Πολιτεία που μπορούν να εξοικονομηθούν ειδικά σήμερα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε.

Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, όλα τα παιδιά της τεχνικής υπηρεσίας, που «έτρεξαν» και «ωρίμασαν» αυτό το έργο. Που απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας έχει την δυνατότητα, την τεχνογνωσία αλλά και τη βούληση να προχωρά σε τέτοιες πρωτοποριακές κινήσεις»

2018-11-29T15:26:05+00:00Fri 30.01.2015|Δελτία Τύπου|