ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Μαζαράκης Χρήστος

ΤΗΛ.: 27213-63434

 

 
ΦΑΞ 27213-63423

 

 

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στις 17-02-2016. Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426 ΦΑΞ 27213 63423

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ (στο γραφείο πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

 

 

Ο     ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

 

 

 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

πατήστε εδώγια να δείτε την τεχνική περιγραφή του έργου