ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

///ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για το ΤΕΥΔ.