Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

1η Διαβούλευση - Επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για Απολυμαντικά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

1.ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάμους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, μηχανήματα χειρουργείου, θερμοκοιτίδες (plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών-monitors

Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.

Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή μία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου.

Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.

Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος πλην του μυκοβακτηριδίου, για το οποίο ο αντίστοιχος χρόνος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες.

Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κλπ.

Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.

Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π, να έχει άδεια ΕΟΦ και CE σήμανση.

Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων.

Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος σε καθαρές και ρυπαρές συνθήκες

2.ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΫΔΗ

Να περιέχει στη σύνθεση του ορθοφθαλδεΰδη

Να είναι έτοιμο προς χρήση, χωρίς ενεργοποίηση.

Υψηλού βαθμού απολύμανση σε χρόνο μέχρι 10 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σποροκτόνο έως 30 λεπτά

Να μην είναι διαβρωτικό και οξειδωτικό

Να είναι άοσμο

Να πιστοποιείται η ικανότητα του διαλύματος

Να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου και να κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις συμβατότητας

Να είναι σταθερό για τουλάχιστον 5 μέρες (να ληφθεί υπόψη η διάρκεια σταθερότητας και στην οικονομική αξιολόγηση)

Να παρέχεται αδρανοποιητική ουσία (π.χ. γλυκίνη) για την αδρανοποίηση των διαλυμάτων πριν την αποχέτευση

Να παρέχονται χημικοί δείκτες για τον έλεγχο της δραστικότητας του διαλύματος

Να φέρει επισήμανση CE

Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά.

3.ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Να περιέχει τουλάχιστον 4 ένζυμα για να εξασφαλίζεται η μέγιστη καθαριστική δράση του βιολογικού φορτίου με χρόνο δράσης 1 λεπτό.

Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH

Να έχει ευχάριστο άρωμα για να καλύπτει τη δυσοσμία του αίματος

Να μην προκαλεί φθορά στα εργαλεία και τα ενδοσκόπια

Να είναι χαμηλού αφρισμού και να ξεπλένεται εύκολα

Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων.

Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά.

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία με δοσομετρική αντλία.

Να είναι καταχωρημένο σε ΕΜΧΠ και να φέρει σήμανση CE.

4. ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Συμπληρωμένο καθαριστικό διάλυμα ευκάμπτων ενδοσκοπίων και να διατίθεται σε δοχείο των δύο (2) και (6) λίτρων. Να διαθέτει απαραίτητα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Μη Ενζυματικό διάλυμα με ουδέτερη χημική σύσταση Sodium p – cumenesulphonate
2. Να είναι Υδάτινο διάλυμα με Ουδέτερο PH 9.3 – 9.7.
3. Να είναι Χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για την απομάκρυνση πρωτεϊνών, αίματος.
4. Να είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν και να φέρει σήμανση CE καθώς και άδεια ΕΟΦ με κατηγορία προϊόντος PC35.
5. Να έχει ελαφριά οσμή αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.
6. Να έχει χαμηλή συγκέντρωση 0,3% ανά λίτρο.

5.ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LT

Να περιέχει στη σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη

ή ίση με 70%, όπως αναγράφεται στην άδεια του ΕΟΦ.

Να μην περιέχει φαινόλες και αλδεΰδες

Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή σπρέι με το μικρότερο δυνατόν χρόνο επαφής

Δραστικό έναντι ιών με & χωρίς περίβλημα, βακτηρίων, μυκήτων και μυκοβακτηριδίου

Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα

Να μην είναι οξειδωτικό για τις επιφάνειες

Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για το χρήστη

Μέγιστος χρόνος δράσης 5 λεπτά, ο οποίος να πιστοποιείται από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου.

Να έχει άδεια ΕΟΦ, καταχώρηση σε ΕΜΠΧ και επισήμανση CE.

6. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΈΣ ΤΑΜΠΛΈΤΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΉ ΟΥΣΊΑ ΤΟ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΌ ΝΆΤΡΙΟ (NADCC)2,5 GR

Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά.

Να είναι ευρέος φάσματος απολυμαντικό διάλυμα ταχείας δράσης, αποτελεσματικό κατά των βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μικροβίων και μεγάλο αριθμό σπόρων. Να κατατεθούν μελέτες σύμφωνα με τα ΕΝ για την ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα).

Να είναι ευδιάλυτα σε κρύο νερό δικτύου και να μην αφήνουν ιζήματα κατά την διάλυση τους.

Να έχουν άδεια Ε.Ο.Φ και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π

Να αναφέρονται τα σχήματα των δοσολογιών (δισκία ανά λίτρο νερού) για παραγωγή διαλύματος για διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm) ανάλογα με την ζητούμενη εφαρμογή.

Να φέρουν μελέτη σταθερότητας της απολυμαντικής ουσίας που αποδεικνύει την τουλάχιστον τριετή διάρκεια ζωής της και να κατατεθεί.

Να προσφέρεται σε συσκευασία πλαστικού περιέκτη με 50-150 δισκία έκαστος.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών καθώς και του κόστους του διαλύματος που προκύπτει σε σχέση με τον αριθμό των δισκίων που απαιτούνται για την απόδοση 1000 ppm σε ένα λίτρο νερού.

7. ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Η/Υ, MONITOR) ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

 • Να είναι αφρός σε spray χωρίς αλκοόλ, με τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου για την απολύμανση και το καθαρισμό των επιφανειών και ιατροτεχνολογικών συσκευών που είναι ευαίσθητες στις αλκοόλες.

 • Να είναι κατάλληλο για οθόνες, οθόνες αφής και κάθε είδους ιατρικό εξοπλισμό

 • Επίσης να είναι κατάλληλο για χρήση σε καρέκλες ασθενών, εξεταστικά κρεβάτια, δερμάτινες και απομίμησης δέρματος επιφάνειες.

 • Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και να αδρανοποιεί τους ιούς σε 1 λεπτό. Με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε μπουκάλι και ευχάριστο άρωμα.

 • Να έχει σήμανση CE και να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ.

 

8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 • Απολυμαντικό για θερμοευαίσθητα όργανα και υλικά από μέταλλο, γυαλί, πλαστικό (ενδοσκόπια, χειρουργικά εργαλεία)

 • Η αντιμικροβιακή του δράση να βασίζεται στο υπεροξικό οξύ, συγκέντρωση 2% (2000 ppm), σποροκτόνο δράση, ΕΝ13704 σε 15 min clostridium difficile σε 5 min

 • Να επιτυγχάνεται σποροκτονία σε διάστημα ≤ των 10 λεπτών.

 • Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση.

 • Να περιέχει και ένζυμα.

 • Να είναι συμπυκνωμένο προϊόν σε σκόνη.

 • Το έτοιμο προς χρήση διάλυμα να έχει ουδέτερο pΗ για την προστασία των υλικών και του προσωπικού.

 • Να είναι συμβατό με άκαμπτα και εύκαμπτα ενδοσκόπια (να προσκομιστούν βεβαιώσεις συμβατότητας).

 • Να είναι κατάλληλο για αυτόματη και χειροκίνητη χρήση.

 • Να είναι βιοδιασπώμενο.

 • Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό σε βλεννογόνους και αναπνευστικό κατά τη χρήση του.

 • Να διατίθενται δείκτες ελέγχου.

9. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ

 • Να είναι αλκαλικό, ενζυματικό, χαμηλού αφρισμού, με γαλακτωματοποιητική δράση και βιοδιασπώμενο. Χωρίς απολυμαντική δράση.

 • Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να έχει σήμανση CE. 

 • Να είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια.

 • Το προσφερόμενο υγρό απορρυπαντικό θα αξιολογηθεί από κοινού (από μία προμηθεύτρια εταιρεία) με το προσφερόμενο ουδετεροποιητικό (είδος 10) και διαβρεκτικό (είδος 14), για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο της Κεντρικής Αποστείρωσης.

10. ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

 • Να ουδετεροποιεί τα αλκαλικά υπολείμματα και να αφαιρεί άλατα και στίγματα από το πλυντήριο και τα εργαλεία, χωρίς τασιενεργά στοιχεία.

 • Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να έχει σήμανση CE. Το προσφερόμενο ουδετεροποιητικό θα αξιολογηθεί από κοινού (από μία προμηθεύτρια εταιρεία) με το προσφερόμενο υγρό απορρυπαντικό (είδος 9) και διαβρεκτικό (είδος 14), για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο της Κεντρικής Αποστείρωσης.

11. ΥΓΡΟ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 • Να έχει ουδέτερο pΗ και αλκοόλη για βακτηριοστατική δράση.

 • Να περιέχει 6 ένζυμα για να εξασφαλίζεται η μέγιστη καθαριστική δράση του βιολογικού φορτίου με χρόνο δράσης 1 λεπτό.

 • Να έχει ευχάριστο άρωμα για να καλύπτει τη δυσοσμία του αίματος και να είναι χαμηλού αφρισμού.

 • Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων.

 • Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να φέρει σήμανση CE.

12. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 • Με μακρύ ρύγχος για να φτάνει στα δύσκολα σημεία των εργαλείων, να μην περιέχει σιλικόνη, να μην αφήνει κατάλοιπα και να μην επηρεάζει την αποστείρωση με ατμό.

 • Να διαθέτει σήμανση CE.

13. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

 • Να είναι ταχείας δράσης σε μορφή spray χωρίς προωθητικό αέριο.

 • Να απομακρύνει σκουριά και στίγματα, με εύκολο ξέβγαλμα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

 • Να είναι κατάλληλο για τα εσωτερικά τοιχώματα των κλιβάνων και ανοξείδωτων επιφανειών.

 • Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να έχει σήμανση CE.

14. ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

 • Να εξαλείφει τα στίγματα, να μειώνει το χρόνο στεγνώματος των εργαλείων, να μην αφήνει υπολείμματα.

 • Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να έχει σήμανση CE.

 • Το προσφερόμενο διαβρεκτικό θα αξιολογηθεί από κοινού (από μία προμηθεύτρια εταιρεία) με το προσφερόμενο υγρό απορρυπαντικό (είδος 9) και ουδετεροποιητικό (είδος 10), για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο της Κεντρικής Αποστείρωσης.

15. ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 • Κατάλληλο για χρήση με βυθισμό και πλυντήριο υπερήχων, βιοδιασπώμενο.

 • Να είναι ελαφρύ διάλυμα φωσφορικού οξέoς, <30% για να μην φθείρει τα εργαλεία και το χρυσό των εργαλείων σε συχνή χρήση.

 • Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να έχει σήμανση CE.

16. ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ

Να είναι πολυενζυματικός συμπυκνωμένος αφρός

Να εμποδίζει το βιολογικό φορτίο να στεγνώσει

Να είναι σε δοχείο υπό πίεση, με σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους αυλούς των εργαλείων και στις αναρροφήσεις, χωρίς απολυμαντική δράση

Να καθαρίζει σε λίγα λεπτά

Να έχει ουδέτερο PH.

Να είναι καταχωρημένο σε ΕΜΧΠ και να φέρει σήμανση CE.

Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά.

17.ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CIDEX

Ταινίες ελέγχου για το απολυμαντικό (είδος 2) με δραστική ουσία την ορθοφθαλδεΰδη, «ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

18. ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ 30ML ΠΕΡΙΠΟΥ)

 • Αντιθαμβωτικό υγρό ενδοσκοπίων σε αποστειρωμένη συσκευασία 30ml περίπου με σφουγγαράκι.

19. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΎ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΌ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΉ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ

1. Το απολυμαντικό να είναι έτοιμο προς χρήση, να παρέχεται σε κατάλληλη συσκευασία ώστε να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες, και να είναι βιοδιασπώμενο.

2. Το απολυμαντικό να μην είναι τοξικό και διαβρωτικό. Οι χώροι που απολυμάνθηκαν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να απαιτείται επιπλέον καθαρισμός των επιφανειών.

3. Η συσκευασία του απολυμαντικού να έχει RFID σύστημα ασφάλειας ώστε να μην επιτρέπει την εισαγωγή και χρήση ληγμένου ή μη κατάλληλου απολυμαντικού στο μηχάνημα απολύμανσης GLOSAIR.

4. Το απολυμαντικό να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υποβληθεί το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας, και Ευρωπαϊκή αίτηση στο ECHA (European Chemical Agency).

5. Η δραστική ουσία να είναι Η2Ο2, 5-6%

6. Να αποδεικνύει την συμμόρφωση με το Στάνταρτ Αερογενούς Απολύμανσης Επιφανειών NF T 72-281 (2014) για την αποτελεσματικότητα του κατά ιών, βακτηρίων, μυκήτων, σποριδίων και μυκοβακτηρίων με μελέτη από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο.

7. Να έχει πρωτόκολλο κατά του Covid-19.

20. ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ-ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE 3

 • Να περιέχει σουλφαμιδικό οξύ και αλκοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη.

 • Να είναι εγκεκριμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία SOLUSCOPE για χρήση στο εν λόγω πλυντήριο.

21. ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SOLUSCOPE SL-V3

Να είναι κατάλληλες για το πλυντήριο SOLUSCOPE και να διαθέτουν δελτίο δεδομένων ασφάλειας από τον κατασκευαστικό οίκο.

Να περιέχουν στην σύνθεσή τους τα παρακάτω:

Α. Η σύνθεση τους να περιέχει Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο σε ποσοστό άνω του 50%.

Β. Αδιπικό οξύ σε ποσοστό 20%-30%.

Γ. Κάθε ένα δισκίο να αποδεσμεύει 1.000 ppm ενεργό διαθέσιμο χλώριο ανά 3 λίτρα νερού με το pH του διαλύματος να είναι ουδέτερο 6 έως 7.

Η συσκευασία τους να είναι 100 ταμπλέτες χλωρίνης σε δισκία των 10gr περίπου.

Να διαθέτει βεβαίωση για την χρήση και την ποσότητα δισκίων που απαιτούνται κατά την διαδικασία αυτοαπολύμανσης του πλυντηρίου από την κατασκευάστρια εταιρεία SOLUSCOPE.

22. ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 • Να αφαιρεί κηλίδες και αποτυπώματα δακτύλων

 • Να δίνει λάμψη, στιλπνότητα και καθαρή όψη

 • Να προστατεύει τη μεταλλική επιφάνεια

23. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ (NΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΫΔΗ)

 • Να μην περιέχει φορμαλδεΰδη.

 • Να περιέχει αλδεΰδες και παράγωγα τεταρτογούς αμμωνίου

 • Να είναι δραστικό έναντι ιών, βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων.

 • Να έχει ισχυρές απορρυπαντικές ιδιότητες.

 • Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.

 • Βακτηριοκτόνο κατά ΕΝ13727 – σε 5 min

 • Μυκητιοκτόνο κατά ΕΝ13624 – σε 5 Min

 • Σποροκτόνο ΕΝ13704 – σε μια ώρα

 • Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 λίτρων

 • Να είναι πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς.

 • Να έχει έγκριση από τον ΕΟΦ.

 • Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό σε βλεννογόνους και αναπνευστικό κατά τη χρήση του.

24. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SOLUSCOPE 3

 • Να περιέχει γλουταραλδεΰδη 24% (min 23,5%) και να έχει Ph συσκευασίας 3,75±0,25 στους 20°C (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου).

 • Να έχει βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και μυκοβακτηριοκτόνο δράση.

 • Να κατατεθούν οι μελέτες για χρόνο επαφής 5 λεπτά στους 45°.

 • Να φέρει σήμανση CE.

 • Να είναι εγκεκριμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία SOLUSCOPE για χρήση στα πλυντήριά της.

25. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ

Να έχει ως βάση το υπεροξικό οξύ

Να είναι σε υγρή μορφή, έτοιμο προς χρήση

Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο στα 5 λεπτά και σποροκτόνο βάσει του ΕΝ14347 και ΕΝ 14476 σε χρόνο έως 15 λεπτά.

Να αναφέρεται η συμβατότητα στα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του νοσοκομείου και των χειρουργικών εργαλείων.

Να αναφέρεται η δωρεάν διάθεση δεικτών ελέγχου της σταθερότητας του διαλύματος.

Να είναι σταθερό έως 14 ημέρες χωρίς περιορισμό εμβαπτίσεων (Σε περίπτωση σταθερότητας άνω των 24 ωρών θα ληφθεί υπόψη η αξία διαλύματος ανά ημέρα χρήσης).

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία με ενσωματωμένο ενεργοποιητή.

Να φέρει επισήμανση CE.

Να κατατεθούν: φυλλάδιο του προϊόντος και των δεικτών (ξενόγλωσσο και ελληνικό)

Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά.

26. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

27. ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

 • Να είναι ενισχυμένο, πολύ-ενζυματικό με ουδέτερο pΗ.

 • Να εμποδίζει την προσκόλληση του βιολογικού φορτίου στις επιφάνειες των χειρουργικών εργαλείων, οστεοτρύπανων (που δεν βυθίζονται σε νερό), δίσκων και επιφανειών.

 • Να διατηρεί την υγρασία στα εργαλεία, να αφαιρεί το biofilm, χωρίς απολυμαντική δράση και να ξεβγάζεται εύκολα.

 • Σε μορφή gel σε σπρέι χωρίς προωθητικό αέριο.

 • Να είναι κατάλληλο για νυκτερινά εργαλεία, να μην αφήνει σκληρό επίστρωμα πάνω στα εργαλεία ακόμα και μετά από πολλές ώρες.

 • Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να έχει σήμανση CE.

28. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

 • Να είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χειρουργικών εργαλείων, εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων.

 • Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και φυματιοκτόνο σε 15 λεπτά.

 • Κατάλληλο για χρήση με βυθισμό και συσκευές πλύσης υπερήχων.

 • Να περιέχει ένζυμα για ενίσχυση της καθαριστικής του δράσης.

 • Να έχει CE και κοινοποίηση στο Γ.Χ.Κ.

29. ΕΙΔΙΚΟ KIT ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ BEDSIDE CLEANING ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

 • Σακουλάκι περιεκτικότητας 250ml, που να περιέχει ένα σφουγγάρι για τον καθαρισμό του εξωτερικού των ενδοσκοπίων και έτοιμο προς χρήση ενζυματικό διάλυμα ώστε να ξεκινάει ο καθαρισμός αμέσως μετά την εξέταση αποτρέποντας την στερεοποίηση του ρύπου.

 • Το διάλυμα να είναι ενζυματικό ικανό να απομακρύνει τα συνθετικά λιπίδια και τους αδιάλυτους πολυσακχαρίτες για την εξάλειψη του βιολογικού φορτίου και του biofilm.

 • Να έχει ουδέτερο pΗ, να είναι 100% βιοδιασπώμενο και να έχει ευχάριστο άρωμα.

 • Η συσκευασία να είναι μίας χρήσης ώστε να αποφεύγεται η διασπορά των λοιμώξεων.

 • Απαραίτητη προσκόμιση δείγματος.

30. ΣΤΥΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

 • Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15883-1:2006 και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες HTM 01-01:2016, HTM 01-05:2013 (UK Health Technical Memorandum).

 • Να διατίθεται ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου.

 • Να δίνει οπτικό αποτέλεσμα εντός 15 λεπτών με τη χρήση επωαστήρα στους 60oC βαθμούς

 • Να υπάρχει έλεγχος ιστορικού αποτελεσμάτων (εκτύπωση ιστορικού).

 • Να διατίθεται πίνακας οπτικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

 • Να υπάρχει δυνατότητα οπτικού ελέγχου μέσω χρωματικής αλλαγής.

 • Να έχει ευαισθησία 0,3μg πρωτεΐνης και όριο ανίχνευσης από 1μg.

 • Να παρέχεται ενυδατικό υγρό του στυλεού σε κάθε συσκευασία.

 • Να υπάρχει αποδεικτικό έγγραφο που να επιβεβαιώνει το οπτικό αποτέλεσμα (απόδειξη).

 • Να παρέχεται συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας).

31. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΟ ΑΤΡ

Ράβδος 115 mm για λήψη δείγματος με προ-υγρασμένο βαμβάκι και ενσωματωμένο το ειδικό διάλυμα (λουσιφεράση) κατάλληλο για λουμινόμετρο που μετράει το βιολογικό φορτίο των επιφανειών με τη μέθοδο ATP.

32. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΟ ΑΤΡ

Κατάλληλο σφουγγαράκι για τη λήψη δείγματος από τα εσωτερικά κανάλια των ενδοσκοπίων και των αυλοειδών εργαλείων ώστε να χρησιμοποιηθεί στο λουμινόμετρο για τη μέτρηση του βιολογικού φορτίου με τη μέθοδο ATP.

33. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Απορρυπαντικό-απολυμαντικό για το πλυντήριο υποδημάτων με δράση ιοκτόνο, μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο και μυκοβακτηριοκτόνο.

34. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ SOLUSCOPE 3

 • Να περιέχει τεταρτοταγείς αμίνες, γλυκολικό οξύ και τασιενεργά και να έχει Ph συσκευασίας 2.5 ± 0.5.

 • Το μέγιστο καθαριστικό του αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται εντός 5 λεπτών χρόνου επαφής.

 • Η καθαριστική του δράση να τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για χρόνο επαφής 5 λεπτά στους 20° C.

 • Να κατατεθούν οι μελέτες αποτελεσματικότητας.

 • Να φέρει σήμανση CE.

 • Να είναι εγκεκριμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία SOLUSCOPE για χρήση στο εν λόγω πλυντήριο.

35. ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 • Να είναι εμποτισμένα με ενζυματικό καθαριστικό, κατάλληλα για τα εσωτερικά κανάλια των εύκαμπτων-άκαμπτων ενδοσκοπίων και αυλοειδών εργαλείων, με νάιλον προέκταση για να μη φθείρονται τα κανάλια.

 • Σε διάφορες διαστάσεις από 1mm – 5mm, να εφάπτονται ακριβώς στον αυλό.

 • Να είναι μίας χρήσης για αποφυγή της διασταυρούμενης μόλυνσης, με σήμανση CE.

36. SPRAY ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΟΣΜΩΝ


Να εξαλείφει όλες τις δυσάρεστες οσμές όπως κόπρανα, ούρα, μέλαινα, ειλεούς, αποστήματα, και καψίματα διαθερμιών χωρίς να τις καλύπτει.

 • Να είναι κατάλληλο για χειρουργικές αίθουσες, ΜΕΘ, θαλάμους ασθενών, αίθουσες ενδοσκοπήσεων και τουαλέτες.

 • Να είναι ακίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό.

 • Σε μορφή spray χωρίς προωθητικό αέριο.

 • Να διαθέτει σήμανση CE.

37. ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

 • Έτοιμο προς χρήση

 • Να είναι και αφρός και σπρέι

 • Με βάση αλκοόλες και γλυκοπρωταμίνη

 • Να μην περιέχει αλκοόλες πάνω από 30%

 • Συμβατότητα με γυαλί, πλαστικό, μέταλλα

 • Σε συσκευασία μέχρι 1 λίτρο

 • Καθαριστικό και απολυμαντικό

 • Φυματιοκτόνο εντός 5 λεπτών

 • Κατάλληλο για monitor

 • Κατάλληλο για θερμοκοιτίδες

 • Να έχει έγκριση ΕΟΦ

38. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ

 • Εμποτισμένα μαντηλάκια για απολύμανση και καθαρισμό κρίσιμων επιφανειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και monitors.

 • Να έχει ως βάση το υπεροξείδιο υδρογόνου

 • Κατάλληλο και για κεφαλές υπερήχων

 • ΕΝ13704 clostridium difficile σε 15 λεπτά

 • ΕΝ14348 φυματιοκτόνο σε 30 λεπτά

 • Καθαριστικό και απολυμαντικό

 • Συμβατότητα με όλα τα υλικά

 • Να είναι ικανά να αφαιρούν την οργανική ύλη με ένα πέρασμα ώστε να επιτυγχάνεται η απολύμανση

 • Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να έχει σήμανση CE.

 • Να έχει έγκριση ΕΟΦ

39. ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

 • Να είναι κατάλληλο για συσκευές αναρροφήσεως.

 • Να επιτυγχάνει 100% στερεοποίηση ακόμα και σε μολυσματικά υγρά που έχουν διασκορπιστεί επάνω σε επιφάνειες.

 • Να είναι ακίνδυνο, να μυρίζει ευχάριστα και να περιέχει πολυακρυλικά στην σύνθεση του.

 • Να είναι σε βαθμονομημένη συσκευασία για στερεοποίηση 16 λίτρων υγρού.

 • Να έχει σήμανση CE.

40. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ Ή ΑΦΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

 • Να είναι έτοιμο προς χρήση σπρέι ή αφρός υψηλού βαθμού απολύμανσης χωρίς αλκοόλες, φαινόλες και αλδεΰδες.

 • Να είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ευαίσθητου στην αλκοόλη και θερμοκοιτίδων.

 • Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και φυματιοκτόνο μέχρι 5 λεπτά.

 • Να φέρει σήμανση CE και να είναι καταχωρημένο στο Γ.Χ.Κ.

 • Να διαθέτει αντλία σε κάθε μπουκάλι.

41Α. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ MONITORS.

 • Να είναι non-woven, χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλες (έως 20%) και τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου για καθαριστική δράση και ευρύ φάσμα.

 • Να καλύπτει μεταξύ άλλων Klebsiella και σαλμονέλα.

 • Να είναι ικανά να αφαιρούν την οργανική ύλη με ένα πέρασμα ώστε να επιτυγχάνεται η απολύμανση. (Θα αξιολογηθεί κατά προτεραιότητα η καθαριστική τους δράση).

 • Να είναι κατάλληλα για θερμοκοιτίδες, monitors ΜΕΘ, επιφάνειες μαγειρείων και ευαίσθητες επιφάνειες.

 • Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να έχει σήμανση CE.

41Β. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ MONITORS.

Να είναι non-woven,

Να περιέχουν τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου για καθαριστική δράση και ευρύ φάσμα.

Να καλύπτει μεταξύ άλλων Klebsiella και σαλμονέλα.

Να είναι ικανά να αφαιρούν την οργανική ύλη με ένα πέρασμα ώστε να επιτυγχάνεται η απο

λύμανση.

(Θα αξιολογηθεί κατά προτεραιότητα η καθαριστική τους δράση).

Να είναι κατάλληλα για θερμοκοιτίδες, monitors ΜΕΘ, επιφάνειες μαγειρείων και ευαίσθη

τες επιφάνειες.

Να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ. και να έχει σήμανση CE.

42. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ (SPRAY)

 • Να είναι σποροκτόνο

 • Έτοιμο προς χρήση

 • Να είναι αφρός

 • Να έχει ως βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου

 • Κατάλληλο και για κεφαλές υπερήχων

 • ΕΝ 13704 clostridium difficile σε 3 λεπτά

 • ΕΝ14348 φυματιοκτόνο σε 5 λεπτά

 • Καθαριστικό και απολυμαντικό

 • Σε συσκευασία μέχρι 1 λίτρο

 • Συμβατότητα με όλα τα υλικά

 • Να έχει έγκριση ΕΟΦ

43. ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

 • Πυκνό απολυμαντικό για μηχανήματα τεχνητού νεφρού

 • Με βάση το υπεροξικό οξύ

 • Ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας κατά βακτηριδίων, ιών (συμπ HBV, HIV) σε 5 λεπτά κατά ΕΝ14476

 • Αποτρέπει τη δημιουργία βιοφίλμ

 • Πλήρως βιοδιασπώμενο

 • Κατά μυκοβακτηρίδιο ΕΝ14348 σε 15 λεπτά

44. ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ 4% ΦΟΡΜΟΛΗ

 • Να έχει προγεμισμένο καπάκι με 4% φορμαλδεΰδη (φορμόλη), σφραγισμένο από ανθεκτική μεμβράνη αλουμινίου.

 • Να έχει δακτύλιο ασφαλείας ώστε να προστατεύει από το τυχαίο άνοιγμα του δοχείου.

 • Η εισαγωγή της φορμόλης να γίνεται κατά το κλείσιμο του δοχείου χωρίς να χρειάζεται πάτημα κουμπιού ώστε να μην είναι δυνατή η διαρροή του υγρού ή των αναθυμιάσεων από το δοχείο, για την προστασία του προσωπικού.

 • Να έχει χωρητικότητα 10ml, 20ml και 60ml.

 • Να έχει CE.

 • Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

45. ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ 4% ΦΟΡΜΟΛΗ

 • Να έχει προγεμισμένο καπάκι με 4% φορμαλδεΰδη (φορμόλη), σφραγισμένο από ανθεκτική μεμβράνη αλουμινίου.

 • Να έχει δακτύλιο ασφαλείας ώστε να προστατεύει από το τυχαίο άνοιγμα του δοχείου, για την προστασία του προσωπικού.

 • Να είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τη συγκράτηση του δείγματος μέσα στη φορμόλη.

 • Να έχει χωρητικότητα 2lt.

 • Να έχει CE.

 • Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

46. ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ 10% ΦΟΡΜΟΛΗ

 • Να έχει προγεμισμένο καπάκι με 10% φορμόλη, σφραγισμένο από ανθεκτική μεμβράνη αλουμινίου.

 • Tο κάτω δοχείο να είναι προγεμισμένο με 10ml φυσιολογικό ορό για εύκολη εναπόθεση του δείγματος και να είναι σφραγισμένο από ανθεκτική μεμβράνη αλουμινίου.

 • Να έχει δακτύλιο ασφαλείας ώστε να προστατεύει από το τυχαίο άνοιγμα του δοχείου, για την προστασία του προσωπικού.

 • Η εισαγωγή της φορμόλης να γίνεται κατά το κλείσιμο του δοχείου χωρίς να χρειάζεται πάτημα κουμπιού ώστε να μην είναι δυνατή η διαρροή του υγρού ή των αναθυμιάσεων από το δοχείο.

 • Να έχει χωρητικότητα 20ml.

 • Να διαθέτει CE mark.

 • Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

47. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE ΕΝΤ

A) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ SL-C5

Διάλυμα σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope ΕΝΤ.

Η σύνθεση του να περιέχει:

 • Γλυκολικό οξύ.

 • Τεταρτοταγούς αμμωνίου.

Και να διαθέτει απαραιτήτως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 1. Να έχει pH διαλύματος του αραιωμένου προϊόντος 6 ± 0.5.

 2. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 2.5 ± 0.5.

 3. Nα λειτουργεί σε πυκνότητα 1.023 ± 0.001

 4. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για το ως άνω υγρό απαράβατος όρος.

Β) ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL-P5)

Διάλυμα σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope ΕΝΤ.

Η σύνθεση του να περιέχει:

 • Υπεροξικό οξύ σε ποσοστό 5%

 • Yπεροξείδιο του υδρογόνου 23%

 • Σταθεροποιητής

Και να διαθέτει απαραιτήτως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 1. Nα είναι άχρωμο υγρό διάλυμα.

 2. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 1.0 ± 0.5 σε 20°C θερμοκρασία.

 3. Να έχει pH διαλύματος του αραιωμένου προϊόντος 5.0 ± 0.5.

 4. Nα λειτουργεί σε πυκνότητα 1.12 ± 0.01 σε 20°C θερμοκρασία.

 5. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για το ως άνω υγρό απαράβατος όρος.

Γ) ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (SL-A5)

Διάλυμα σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope ΕΝΤ.

Η σύνθεση του να περιέχει:

 • Αντιδιαβρωτικό

 • Τασιενεργά.

Και να διαθέτει απαραιτήτως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 1. Nα είναι άχρωμο υγρό διάλυμα.

 2. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 6.25 ± 0.75 σε 20°C θερμοκρασία.

 3. Nα λειτουργεί σε πυκνότητα 0.995 ± 0.015 σε 20°C θερμοκρασία.

 4. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για το ως άνω υγρό απαράβατος όρος.

Να κατατεθούν απαραίτητα μελέτες αναγνωρισμένων εργαστηρίων για την συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υγρών με το συγκεκριμένο πλυντήριο. Επίσης, να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά κυκλοφορίας, CE MARK, κ.λ.π.

48. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΆ ΣΠΟΡΟΚΤΌΝΑ ΠΑΝΆΚΙΑ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟΎ ΟΞΈΩΣ (PERACETIC ACID)

Να είναι σε στεγνή μορφή για την καλύτερη διατήρησή τους και να ενεργοποιούνται κατόπιν εμποτισμού τους σε νερό. Να επιτυγχάνουν καταστροφή ≥6 log σε χρόνο ≤2min κατά του Κλωστηρίδιου difficile. Να έχουν και καθαριστική δράση. Να είναι φιλικά στις επιφάνειες ιατροτεχνολογικών συσκευών και να είναι εγκεκριμένα για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες από τους κατασκευαστές των συσκευών - να κατατεθεί ενδεικτική λίστα εγκεκριμένων κατασκευαστών, στην οποία να περιέχονται υλικά όπως υπέρηχοι, στρώματα, αντλίες έγχυσης κλπ. Διαστάσεων 20Χ30εκ, 25 Τεμάχια ανά πακέτο. Να συνοδεύονται από επιτοίχιες βάσεις για τοποθέτηση κοντά στα σημεία χρήσης. Να είναι Ιατροτεχνολογικό προϊόν με CE.

49. ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΆ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΠΑΝΆΚΙΑ ΕΥΡΕΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΣΕ ΠΑΚΈΤΟ ΠΕΡΊΠΟΥ 200 ΤΕΜΑΧΊΩΝ

Να είναι δραστικά κατά ευρέος φάσματος μικροβίων και ειδικά να επιτυγχάνουν καταστροφή ≥4log σε χρόνο ≤10sec κατά των κύριων Gram - βακτηριακών παθογόνων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ECDC, Ακινετοβακτήριο baumannii, Κλεμπσιέλλα πνευμονίας και Ψευδομονάδα αεριογόνος. Επίσης, να επιτυγχάνουν καταστροφή ≥6log σε χρόνο ≤2min, σύμφωνα με το ΕΝ 14348 κατά του Μυκοβακτηρίου και ≥2log σε χρόνο ≤30sec κατά του στελέχους Η5Ν1. Να είναι φιλικά στις επιφάνειες ιατροτεχνολογικών συσκευών και να είναι εγκεκριμένα για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες από τους κατασκευαστές των συσκευών - να κατατεθεί ενδεικτική λίστα, στην οποία να περιέχονται υλικά όπως υπέρηχοι, στρώματα, αντλίες έγχυσης, θερμόμετρα, αναπνευστήρες κτλ. Να συνοδεύονται από επιτοίχιες βάσεις για τοποθέτηση κοντά στα σημεία χρήσης. Να είναι Ιατροτεχνολογικό προϊόν με CE και δερματολογικά ελεγμένο.

50. ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΆ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΠΑΝΆΚΙΑ ΕΥΡΕΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ σε πακέτο περίπου 50 τεμαχίων με ενσωματωμένο κλιπ για ασφαλή τοποθέτηση και συγκράτηση επί των Ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων για έγκαιρη απολύμανση αυτών και την αποφυγή ενδονοσοκομειακής διασποράς

Να είναι δραστικά κατά ευρέος φάσματος μικροβίων και ειδικά να επιτυγχάνουν καταστροφή ≥4log σε χρόνο ≤10sec κατά των κύριων Gram - βακτηριακών παθογόνων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ECDC Ακινετοβακτήριο baumannii, Κλεμπσιέλλα πνευμονίας και Ψευδομονάδα αεριογόνος. Επίσης, να επιτυγχάνουν καταστροφή ≥6log σε χρόνο ≤2min, σύμφωνα με το ΕΝ 14348 κατά του Μυκοβακτηρίου και ≥2log σε χρόνο ≤30sec κατά του στελέχους Η5Ν1. Να είναι φιλικά στις επιφάνειες ιατροτεχνολογικών συσκευών και να είναι εγκεκριμένα για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες από τους κατασκευαστές των συσκευών - να κατατεθεί ενδεικτική λίστα εγκεκριμένων κατασκευαστών, στην οποία να περιέχονται υλικά όπως υπέρηχοι, στρώματα, αντλίες έγχυσης, θερμόμετρα, αναπνευστήρες κτλ. Να είναι Ιατροτεχνολογικό προϊόν με CE και δερματολογικά ελεγμένο.

51. ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΆ ΠΑΝΆΚΙΑ με 2% Χλωρεξιδίνη και 70% Ισοπροπυλική αλκοόλη διαστάσεων περίπου 10Χ18cm ατομικά συσκευασμένα. Να είναι Ιατροτεχνολογικό προϊόν με CE

52. ΕΚΝΕΦΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NDP AIR TOTAL +50/+300ml GREEN CE (ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 50ml/300ml)

Να περιέχει τουλάχιστον τις εξής απολυμαντικές ουσίες: Didecyl dimethyl ammonium chloride, 2-phenoxyethanol,Cinnamaldehyde

Να δρα τεκμηριωμένα κατά των: Βακτηρίων (ΕΝ1276, ΕΝ13697, ΕΝ13727) Μυκήτων (EN1650, EN13697, EN13624) Μυκοβακτηρίων (EN14348) Ιών (EN14476)

Να μην περιέχει εύφλεκτα αέρια και τοξικά συστατικά

Να είναι πλήρως συμβατό με όλων των ειδών τα υλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα

Να εφαρμόζεται χωρίς την χρήση συνοδού εξοπλισμού (μηχανήματος)

Να μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ άλλων και σε Χειρουργικές αίθουσες, Ασθενοφόρα, Εργαστήρια, Εξωτερικά ιατρεία, Τ.Ε.Π, Δωμάτια νοσηλείας, Μέσα μεταφοράς κτλ

Να διαθέτει CE Mark class IIa

Να διατίθεται σε φιάλες δύο μεγεθών: Α) 50ml με δυνατότητα κάλυψης χώρου ≤40m³ Β) 300ml με δυνατότητα κάλυψης χώρου ≤150m³

53. ΣΕΤ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΥ – ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

1. Υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια απολυμαντές. Να είναι κατάλληλο για τη χρήση σε αυτόματα πλυντήρια απολυμαντές, τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με ΕΝ ISO 15883 και απολυμαίνουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως χειρουργικά εργαλεία, αναισθησιολογικό υλικό, εργαλεία μικροχειρουργικής.

2. Δεν επιτρέπονται τα αφριστικά ή ημιαφριστικά προϊόντα. Να είναι υγρής μορφής απορρυπαντικό αλκαλικό και να μην απαιτεί ουδετεροποιητικό σε δοχεία των 5 lt.

3. Να είναι κατάλληλο για την αφαίρεση πολλών ειδών ρύπων από τα παραπάνω ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως αίματα, λίπη, πρωτεΐνες (όπως prions).

4. Να μην επιτρέπει την επικάθηση πυριτούχων και να μην δημιουργεί χρωματισμούς στον θάλαμο και στα ανοξείδωτα εργαλεία.

5. Να μην περιέχει καυστικά αλκαλικά (δηλ. ΚΟΗ, NaOH, κλπ.) και να μην απαιτούνται ουδετεροποιητικά (να είναι εμφανές στις οδηγίες του κατασκευαστή).

6. Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για πλύση με τις συνθήκες πλύσης του Νοσοκομείου (δηλ. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σκληρότητα του νερού και το pH). Να δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα με δοσολογίες και θερμοκρασίες, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τοπικές συνθήκες του Νοσοκομείου (pH και σκληρότητα νερού), έτσι ώστε να αφαιρεθούν πλήρως οι τεχνικοί ρύποι του δείκτη πλύσης που χρησιμοποιείται στο νοσοκομείο (τύπου gke μωβ χρώματος) σύμφωνα με ΕΝ ISO 15883.

7. Η απαιτούμενη δοσολογία απορρυπαντικού (ml/l) θα προκύψει με βάση τον πλήρη αποχρωματισμό του δείκτη πλύσης, οπότε και θα υπολογίζεται το κόστος ανά πλύση (σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή της συσκευασίας του δοχείου των 5lt).

8. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 να τεκμηριώνονται από το φυλλάδιο του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ – ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

1. Το διαβρεκτικό να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτό του απορρυπαντικού, ώστε να μην γίνονται ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις.

2. Το διαβρεκτικό να προγραμματίζεται στην τελευταία απόπλυση του πλυντηρίου / απολυμαντή και εισέρχεται στη φάση της θερμικής απολύμανσης σε θερμοκρασίες 80 – 93οC.

3. Να διαθέτει ιδιότητες, οι οποίες να μειώνουν το χρόνο στεγνώματος κατά 50%.

4. Να έχει ουδέτερο pH.

5. Να είναι βιοσυμβατό.

6. Να χρησιμοποιείται σε δοσολογία 0,3 - 1 ml/Lt. Να παρέχεται σε δοχεία των 5 lt.

Η επιλογή του σετ των υγρών θα γίνει με βάση το κόστος ανά πλύση του προσφερόμενου αλκαλικού απορρυπαντικού υγρού.

54. ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. Ο αφρός να είναι ενζυματικός, κατάλληλος για τον καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων.

 1. Να προλαμβάνει το στέγνωμα του αίματος πάνω στα εργαλεία για ευκολότερο καθαρισμό.

 1. Να διατηρεί υγρά τα εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν να καθαριστούν ακόμη και μετά απο 72 ώρες, ενώ ταυτόχρονα να προστατεύει τα εργαλεία από διάβρωση.

 1. Να μην απαιτείται ξέβγαλμα των εργαλείων πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο απολύμανσης, προς εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αλλά και για την ασφαλέστερη χρήση από το προσωπικό.

 1. Να διατίθεται σε συσκευασία του 0,5 λίτρου.

 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 6 να τεκμηριώνονται από τον κατασκευαστή (εγχειρίδιο).

 1. Να κατατεθεί δείγμα στο νοσοκομείο για δοκιμή.

 1. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

 1. Ο αφρός θα πρέπει να είναι συμβατός με τα απορρυπαντικά του Νοσοκομείου για την αποφυγή ανεπιθύμητων χημικών αντιδράσεων

 1. Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό)

55. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΥΜΑΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΩΝ

Φορητό σύστημα (μικρών διαστάσεων) απολύμανσης κεφαλής στηθοσκοπίων (από παιδιατρικά-ενηλίκων).

1. Να είναι μικρών διαστάσεων για τοποθέτηση πάνω στο γραφεία/τροχήλατο νοσηλείας ή και να τοποθετηθεί σε τοίχο (να παραδοθεί με τη σχετική υποδομή)

2.Να λειτουργεί με τη μέθοδο συνεχούς υπεριώδης ακτινοβολίας (UV-C) ώστε να μην χρειάζονται αναλώσιμα για τη λειτουργία του και να απολυμαίνει άμεσα (σε 3 λεπτά) τη κεφαλή του στηθοσκοπίου (από παιδιατρικά μέχρι ενηλίκων).

3.Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, που να φορτίζει μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (USB) και να παραδοθεί με το συνδετικό καλώδιο

4. Να διαθέτει CE για ιατρικά προίοντα, και πιστοποίηση ISO 13485 ή 9001 ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής

56. ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ

 • Να είναι στερεοποιητικός τάπητας υγρών που να στερεοποιεί έως 9LT υγρών.

 • Να έχει 3 στρώματα, το πρώτο στρώμα να είναι ειδικό κωνικό πλέγμα το οποίο να απορροφά

και να παγιδεύει γρήγορα τα υγρά ώστε να μην βγαίνουν στην επιφάνεια, το δεύτερο στρώμα

να αποτελείται από απορροφητικές ίνες οι οποίες στερεοποιούν τα υγρά μετατρέποντάς τα σε τζελ

και το τρίτο στρώμα να είναι αντιολισθητικό και να προσκολλάται στο πάτωμα.

 • Να διαθέτει σήμανση CE. Να προσκομιστεί δείγμα.

Διαθέσιμο σε διαστάσεις:

Α) 90Χ76 cm

B) 90X150 cm

Γ) 90Χ200 cm

Δ) 90Χ250 cm

57. ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ

 • Να είναι στερεοποιητικός τάπητας υγρών που να στερεοποιεί έως 4LT υγρών.

 • Να έχει 3 στρώματα, το πρώτο στρώμα να είναι ειδικό κωνικό πλέγμα το οποίο να απορροφά

και να παγιδεύει γρήγορα τα υγρά ώστε να μην βγαίνουν στην επιφάνεια,

το δεύτερο στρώμα να αποτελείται από απορροφητικές ίνες οι οποίες στερεοποιούν τα υγρά

μετατρέποντάς τα σε τζελ και το τρίτο στρώμα να είναι αντιολισθητικό και να προσκολλάται στο πάτωμα.

 • Να διαθέτει σήμανση CE. Να προσκομιστεί δείγμα.

Διαθέσιμο σε διαστάσεις:

Α) 90Χ76 cm

B) 90X150 cm

Γ) 90Χ200 cm

Δ) 90Χ250 cm

58. ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΫΔΗΣ (SL-D5)

Συμπληρωμένο διάλυμα γλουταραλδεΰδης σε δοχείο πέντε (5) λίτρων,
κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του
ενδοσκοπικού τμήματος, Soluscope 3.

Η σύνθεση του να περιέχει:
· Γλουταραλδεΰδη σε ποσοστό 24%
· Μη ιονικά τασιενεργά
· Μονοβασικό φωσφορικό κάλιο
· Διβασικό φωσφορικό νάτριο

Και να διαθέτει απαραιτήτως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Nα λειτουργεί σε θερμοκρασία 45°C με συγκέντρωση 0.25% σε 5 min
2. Nα λειτουργεί σε πυκνότητα 1.098 ± 0.010 σε 20°C θερμοκρασία
3. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 3.75 ± 0.25
4. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.385 ± 0.015
5. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου
για το ως άνω υγρό, απαράβατος όρος.

59. ΥΓΡΟ SOLUSCOPE D

Για το πλυντήριο ενδοσκοπίων του ενδοσκοπικού τμήματος διάλυμα γλουταραλδεύδηςσε δοχείο πέντε λίτρων κατάλληλο με το πλυντήριο του ενδοσκοπικού τμήματος

60. ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΩΝ

Καταλληλο για χρηση με το πλυντηριο του ενδοσκοπικου τμηματος soluscope 1 με συνθεση ενζυμου –
προτεαση -λιπαση -αμυλαση να λειτουργει σε πυκνοτητα 1,08 +/- σε 20 c
με ph διαλυματος συσκευασιας 7,0 +/- 1,0

61. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Κατάλληλο για απολύμανση συστημάτων αναρρόφησης όλων των τύπων

Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο.

Χρόνος δράσης 15’ για το ζητούμενο μικροβιακό φάσμα

Χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο

Αντιοξειδωτικό με άριστη συμβατότητα με τα υλικά κατασκευής.

Χαμηλού αφρισμού

Μη ερεθιστική οσμή

Να φέρει επισήμανση CE και ΕΜΧΠ

Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά

62. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ

ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο

Δραστικό έναντι βακτηριδίων , μυκήτων και ιών(HIV,HBV,HCV).

Να διαλύει τα λίπη, να είναι άχρωμο, άοσμο , να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει κατάλοιπα.

Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρείων και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ. μηχανές κοπής κιμά, κλπ.), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων.

Η απολυμαντική του δράση και η ένδειξη για χρήση σε χώρους εστίασης-διαχείρισης τροφίμων να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα.

Σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα .

Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π και να έχει άδεια ΕΟΦ (στην οποία να αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής η χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων)

Να δίνεται το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση για απολύμανση εντός 15-30 λεπτών για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος.

Να πιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και βάση ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1276, ΕΝ1 3697.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Τα απολυμαντικά επιφανειών κυκλοφορούν ύστερα από άδεια που χορηγεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), όπως ορίζει το ΥΔ Υ1Β/ΟΙΚ 7723 , ΦΕΚ 961/23.12.94. Προϊόν που προορίζεται για απολύμανση ιατροτεχνολογικού προϊόντος, δηλ. χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων και νοσοκομειακού εξοπλισμού, θεωρείται ιατροτεχνολογικό εξάρτημα και εφόσον έχει επισήμανση CE που πιστοποιείται από κοινοποιημένο Οργανισμό, δεν απαιτείται έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (Εγκύκλιος 25216/ 5.7.2000). Απολυμαντικό επιφανειών το οποίο ο προμηθευτής το προτείνει και για απολύμανση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ακόμη και αν έχει επισήμανση CE.

Τόσο τα απορρυπαντικά όσο και τα απολυμαντικά προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασμός ή

δοσομετρική αντλία για τη χρήση του προϊόντος, θα προσφέρονται μαζί και τα ανάλογα

εξαρτήματα.

Θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται η τιμή ανά λίτρο διαλύματος και του πυκνού

(διαλύματος) και του έτοιμου προς χρήση διαλύματος.

Η αξιολόγηση θα γίνει ανά λίτρο έτοιμου διαλύματος για το ζητούμενο χρόνο και το μικροβιακό φάσμα.

Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν για τα προϊόντα απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων & ενδοσκοπίων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ phase 2, step 1 και ΕΝ phase 2 step 2) ή με τεστ πραγματικών συνθηκών.

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω

δικαιολογητικών:

1. Υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια κλπ.

2. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.

3. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων (Υπουργ. Απόφ. Υ1β/οικ.7723-Κυκλοφορία απολυμαντικών) και ΕΜΧΠ για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία.

4. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Κ. 1907/2006 – REACH όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με τον κανονισμό 1272/2008 CLP .

5. Αντίγραφο επισήμανσης στα Ελληνικά (Υπουργ. Αποφ.1197/89, ΦΕΚ 567/06.09.90).

6. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά, πιστή μετάφραση του ξενόγλωσσου.

7. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.

8. Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών –στόχων.

9. Μελέτες από έγκυρους και ανεξάρτητους Οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσματικές

στον προτεινόμενο χρόνο δράσης και για συγκεκριμένα στελέχη.

10. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των κατασκευαστών α) ISO 9001, ή / και ISO 13485

και ISO 14001 για τα απορρυπαντικά – απολυμαντικά.

11. Να αποδεικνύεται η συμβατότητα των υγρών απολυμαντικών/αποστειρωτικών των

ενδοσκοπίων με τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου από την εταιρεία παρασκευής του προσφερόμενου προϊόντος.

12. Να αποστέλλονται δείγματα για τα προϊόντα όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών

χαρακτηριστικών. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε

πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του

εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για

αλλαγή συσκευασίας των φιαλιδίων.

13. Προσφορά που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης, συστατικά, κλπ που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας) θα απορρίπτεται από το διαγωνισμό, στο σύνολό της.

14. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται πρώτη φορά και δεν υπάρχει έχει εμπειρία, το Νοσοκομείο, έχει δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση εφ΄ όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση ή στη συνεργασία με την εταιρεία.

15. Η αξιολόγηση των αραιώσεων, των ενδείξεων, της αποτελεσματικότητας και του

χρόνου επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος ενός προϊόντος, θα γίνει βάσει των

στοιχείων που αναγράφονται στο ξενόγλωσσο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, το οποίο θα πρέπει , για λόγους πιστοποίησης, να υπάρχει αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου.

16. Υποχρεωτικά, οι προμηθεύτριες εταιρείες, καθώς και οι ημεδαπές κατασκευάστριες

εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με την

υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 του Υπουργείου Υγείας και να προσκομίσουν τα

αντίστοιχα πιστοποιητικά, διαφορετικά η προσφορά τους θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό.

Αντίστοιχα, οι αλλοδαπές κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν ISO 9000 και ISO 46000.

17. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ.Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

18. Μετά την κατακύρωση, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο Νοσοκομείο

A) δοσομετρικές αντλίες ή δοχεία (μεζούρες) και

Β) καλαίσθητες και πλαστικοποιημένες πινακίδες σε μέγεθος Α4, κατάλληλες για ανάρτηση στους χώρους χρησιμοποίησης που θα περιέχουν:

Ονομασία προϊόντος

Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά

Κινδύνους και μέτρα προφύλαξης στα ελληνικά

Αντίδοτα εάν απαιτούνται

Εργοστάσιο παρασκευής

Υπεύθυνο διανομής και κυκλοφορίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών ελήφθησαν υπόψη:

 1. Η Νομοθεσία βιοκτόνων σύμφωνα με τον ΕΟΦ:

 • Υπουργική Απόφαση Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ Β΄961/23.12.1994): Κυκλοφορία απολυμαντικών χώρου - Τα απολυμαντικά επιφανειών κυκλοφορούν ύστερα από άδεια που χορηγεί ο ΕΟΦ.

 • Η Υπουργική Απόφαση KYA 1233/91 και KYA 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.04.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.06.1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων.

 • Ο πρόσφατος νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) σύμφωνα με τον οποίο καταργούνται το σύστημα καταχώρισης των απορρυπαντικών στο Γ.Χ.Κ. και η υποχρέωση αναγραφής του αριθμού καταχώρισης ή του αντίστοιχου κωδικού παραγωγής επί της συσκευασίας.

 1. Η Νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με τον ΕΟΦ:

 • ΦΕΚ 679/13.9.94 - Αρ. ΔΥ7/2480: Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 93/42/ΕΟΚ/16.4.93

 • Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Εναρμόνιση Εθνικής Νομοθεσίας με το ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ130648/ΦΕΚ 2198Β/02-10-2009

 • Υπ. Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/ΦΕΚ 32/Β΄/16-1-2004: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http: http://www.promitheus.gov.gr) ---- Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων ----- Αναζήτηση της Διαβούλευσης με τον Μοναδικό Κωδικό: 2023DIAB27220