Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

   Ενόψει της επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στη 2η Δημόσια Διαβούλευση-Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ». Οι υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

   Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.  

   Επισυνάπτεται ο πίνακας των υπό διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.  

       

                             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

            Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011)

 

«Για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά»

 

Έχοντας υπόψη :

·  Τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/2011) με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

·  Το υπ’ αριθμ. πρωτ.25556/16.11.2011 έγγραφο της 6ης ΥΠΕ

·  Την υπ’ αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011 διαβίβαση εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

·  Το γεγονός ότι στη  Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ η δυναμικότητα των κλινών ανέρχεται στις 300 κλίνες και στη Ν. Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ η δυναμικότητα των κλινών ανέρχεται στις 70 κλίνες.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

1.Πτυχίο Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ-ΤΕΙ) από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.

2.Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου δημόσιων φορέων υγείας ή σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιους φορείς υγείας.

3.Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή βεβαίωση ότι είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

4.Να μην έχει ο υποψήφιος ή η εταιρεία σχέση μετοχική, έμμισθη ή αφανή με επιχειρήσεις λογιστικής ή πληροφορικής υποστήριξης, Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες να συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την 4η ΔΥΠΕ, τα Κέντρα Υγείας, τις Μονάδες Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιότητας της κάτι που θα αποδεικνύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος.

5.Τίτλοι πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA κλπ)

6.Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως σε ισχύ.

7.Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου

 

O εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

 

·      Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου

 

Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου.

Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής.

Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών ή του καινούργιου συστήματος πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας BI καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι : α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού  γ) Αναλυτικής λογιστικής και δ) με τα δεδομένα του μητρώου δεσμεύσεων.

Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net ή όπως αυτό θα μετονομαστεί π.χ. BI .

Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π.

Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.

Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.

Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου

Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου.

Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων.

Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών Έργων.

Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων – Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.

Μηνιαίος Έλεγχος Διαθεσίμων (ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές Συμφωνίες).

 

 

·         Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης.

 

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.

 

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου :

 

·         Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου – υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσίμων υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών.

·         Υποσύστημα  μητρώου παγίων

·         Υποσύστημα κίνησης ασθενών – τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων – απογευματινών ιατρείων – Τ.Ε.Π.

·         Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών – απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX.

·         Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών – ιατρικός φάκελος ασθενών.

·         Υποσύστημα προμηθευτών.

·         Υποσύστημα μισθοδοσίας.

 

·         Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος.

 

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι :

·         Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς

·         Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.

·         Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου

·         Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.

·         Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους.

 

·         Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.

 

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο – καταγραφή εκκρεμοτήτων – προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.

 

·         Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.

 

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων.

  

Ειδικότερα για την υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου θα ισχύουν τα εξής

 

Πλαίσιο κειμένου: Επί μέρους    Ενέργειες Εσωτερικού     Ελέγχου	       Χρονοδιάγραμμα
Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου	Σε μηνιαία βάση
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα
της μηχανογράφησης εφαρμογή της
αναλυτικής λογιστικής	Σε μηνιαία βάση – Πιστοποίηση βασικών
υποσυστημάτων του Νοσοκομείου
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα
του διπλογραφικού συστήματος	Σε μηναία βάση – Πιστοποίηση στοιχείων
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση
του Νοσοκομείου	Σε μηνιαία βάση
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη
Διοίκηση του Νοσοκομείου	Σε ετήσια βάση

 

·         Συμμετοχή στην  Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκομείου.

 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκομείου την οποία ενημερώνει με τα ευρήματα του ελέγχου του.

Η Επιτροπή Ελέγχου, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στην Διοικητή του Νοσοκομείου και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας (Άρθρο 25, Ν.4025/2011).

O εσωτερικός ελεγκτής συμμετέχει στις συνεδριάσεις επιτροπής ελέγχου του νοσοκομείου τα μέλη της οποίας είναι δύο μέλη του διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Η φυσική παρουσία του ελεγκτή Εσωτερικού Ελέγχου είναι υποχρεωτική μια φορά το μήνα στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και μία φορά τον μήνα στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας. Η φυσική παρουσία του ελεγκτή θα αποδεικνύεται ενυπόγραφα στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου, η οποία θα πιστοποιεί μηνιαία την παρουσία του ελεγκτή και θα παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου. Η μη φυσική παρουσία του ελεγκτή σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές θα αποτελεί λόγο παύσης πληρωμής και ακύρωσης της υπογραφείσας σύμβασης. Το έργο θα εκτελείται από τον ίδιο τον ελεγκτή εάν πρόκειται ο ανάδοχος να είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εταιρείας, ο ελεγκτής εκπρόσωπος του αναδόχου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα επίσημα μητρώα εσωτερικών ελεγκτών. Επισημαίνεται ότι κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των δύο νοσηλευτικών μονάδων.