Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

   Ενόψει της επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για τον Εξοπλισμό του Τμήματος Πλυντηρίων-Σιδερωτηρίων Ιματισμού της Ν.Μ. Κυπαρισσίας, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση-Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ». Οι υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

   Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.  

   Επισυνάπτεται ο πίνακας των υπό διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

1.   ΓΕΝΙΚΑ

 

Η πρόταση αφορά στην προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο τμήμα των Πλυντηρίων – Σιδερωτηρίων Ιματισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.

 

Ο σκοπός της προμήθειας είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των δυνατοτήτων του τμήματος με νέο, σύγχρονο εξοπλισμό που θα καταστήσει τη Νοσηλευτική ικανή να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε καθαρό ιματισμό σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου Νοσοκομείου.

 

Με δεδομένο το χώρο που πρόκειται να εγκατασταθούν τα νέα μηχανήματα και τις δυνατότητες σε υποδομές της Νοσηλευτικής Μονάδας κατατίθενται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τον εν λόγω εξοπλισμό που αφορά στην προμήθεια – εγκατάσταση:

Ø  ενός (1) νέου Πλυντηρίου Ιματισμού,

Ø  ενός (1) νέου Στεγνωτηρίου Ιματισμού και

Ø  ενός (1) νέου Σιδερωτηρίου Ιματισμού (Πρέσα)

 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

Α) Πλυντήριο Ιματισμού 40 Kg

 

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση στην θέση που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας ενός πλυντηρίου ιματισμού συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης, σύνδεσης στα δίκτυα και των υλικών – εξαρτημάτων, που θα απαιτηθούν για το σκοπό αυτό.

 

Ειδικότερα αυτό θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

 

1.    Να είναι αυτόματο, επαγγελματικό, βαρέως τύπου, μονής πόρτας εισόδου – εξόδου.

2.    Να είναι πλήρως ηλεκτροκίνητο με κινητήρα INVERTER.

3.    Το νερό πλύσης θα είναι θερμαινόμενο με εσωτερικές ηλεκτρικές αντιστάσεις, θα διαθέτει δε και χωριστή είσοδο για κρύο νερό, ζεστό νερό & για αποσκληρυμένο νερό. Η θερμοκρασία πλύσης θα φθάνει έως 90 βαθμούς C για απολύμανση του ιματισμού.

4.    Με ανοξείδωτο κάδο πλύσης.

5.    Να μην έχει κραδασμούς και να μην απαιτεί πάκτωση στο έδαφος.

6.    Πλήρως προγραμματιζόμενης λειτουργίας με δυνατότητα επιλογής προεπιλεγόμενων προγραμμάτων πλύσης.

7.    Με πρόγραμμα ECO για οικολογική πλύση.

8.    Με έτοιμη εγκατεστημένη υποδομή για υγρά απορρυπαντικά.

9.    Εργονομικά σχεδιασμένο για εύκολη φόρτωση – εκφόρτωση.

10.  Με διάτρητους σπαστήρες για καλύτερη πλύση.

11.  Με άνετη πρόσβαση σε όλα τα νευραλγικής σημασίας εξαρτήματά του.

12.  Με μεγάλο άνοιγμα πόρτας >45 cm & απόσταση της από το έδαφος > 50 cm.

13.  Με μεγάλο στόμιο αποχέτευσης >75 mm.

14.  Χωρητικότητα κάδου πλύσης τουλάχιστον 360 lt (1:9).

15.  G- Factor τουλάχιστον 350.

16.  Πλάτος μηχανήματος: λόγω της στενότητας της εισόδου στο χώρο των πλυντηρίων (~ 1μ) αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη των ενδιαφερόμενων ώστε με δική τους δαπάνη να γίνει η μεταφορά, η διέλευση, η αποκατάσταση και η συναρμολόγηση - τοποθέτηση του πλυντηρίου εντός του χώρου λειτουργίας του.

17.  Πλήρως προετοιμασμένο για σύνδεση στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα αν η χρήση του απαιτείται στη λειτουργία του μηχανήματος.

18.  Το πλυντήριο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με προγραμματισμένα τα προγράμματα πλυσίματος σύμφωνα με τις οδηγίες της Τ.Υ.

 

Το μηχάνημα θα διαθέτει επίσης:

 

α) Τριετή (3) εγγύηση καλής λειτουργίας μετά ανταλλακτικών, υλικών και εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, πάντα με αυθεντικά ανταλλακτικά, άριστα υλικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

β) Θα κατατεθεί δεσμευτική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (θα κατατεθεί η εξουσιοδότηση), για 10ετή διάθεση όλων των ανταλλακτικών του μηχανήματος.

γ) Θα πραγματοποιηθεί αναλυτική εκπαίδευση στο προσωπικό και τους τεχνικούς

δ) Θα παραδοθούν όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, οι κατάλογοι ανταλλακτικών και όλοι οι κωδικοί πρόσβασης, το δε λογισμικό λειτουργίας θα παραδοθεί ελεύθερο απεριόριστης χρήσης.

ε) Η γλώσσα του display και των εγχειριδίων θα πρέπει να είναι στην Αγγλική με επιθυμητή την Ελληνική.

στ) Θα διαθέτει σήμανση CE.

 

Β) Στεγνωτήριο Ιματισμού 35 Kg

 

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση στην θέση που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας ενός στεγνωτηρίου ιματισμού συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης, σύνδεσης στα δίκτυα και των υλικών – εξαρτημάτων, που θα απαιτηθούν για το σκοπό αυτό.

 

Ειδικότερα αυτό θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1.    Να είναι αυτόματο, επαγγελματικό, βαρέως τύπου, μονής πόρτας εισόδου – εξόδου και χαμηλής κατανάλωσης.

2.    Να είναι πλήρως ηλεκτροκίνητο και θερμαινόμενο με ηλεκτρικές αντιστάσεις.

3.    Με μεγάλο φίλτρο χνουδιών για εύκολο καθαρισμό.

4.    Με ακτινωτή ροή αέρα για καλύτερο στέγνωμα του ιματισμού.

5.    Με σύστημα προστασίας από υπερβολικό στέγνωμα.

6.    Με σύστημα περιστροφής και στις δύο κατευθύνσεις.

7.    Με κάδο γαλβανιζέ όπου οι τρύπες θα έχουν οβάλ σχήμα για αποφυγή φθορών στον ιματισμό.

8.    Με προθέρμανση του αέρα πριν την εισαγωγή του στο κάδο.

9.    Με  δυνατότητα προγραμματισμού αλλά και χρήσης προεπιλεγμένων προγραμμάτων λειτουργίας.

10.  Με μεγάλο άνοιγμα πόρτας εισαγωγής – εξαγωγής του ιματισμού τουλάχιστον  60 cm.

11.  Με άνετη πρόσβαση σε όλα τα νευραλγικής σημασίας εξαρτήματά του.

12.  Ρύθμιση θερμοκρασίας τουλάχιστον στο εύρος 40-85 βαθμούς C.

13.  Πλήρως προετοιμασμένο για σύνδεση στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα αν η χρήση του απαιτείται.

14.  Το στεγνωτήριο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με προγραμματισμένα τα προγράμματα πλυσίματος σύμφωνα με τις οδηγίες της Τ.Υ.

 

Το μηχάνημα θα διαθέτει επίσης:

 

α) Τριετή (3) εγγύηση καλής λειτουργίας μετά ανταλλακτικών, υλικών και εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, πάντα με αυθεντικά ανταλλακτικά, άριστα υλικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

β) Θα κατατεθεί δεσμευτική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (θα κατατεθεί η εξουσιοδότηση), για 10ετή διάθεση όλων των ανταλλακτικών του μηχανήματος.

γ) Θα πραγματοποιηθεί αναλυτική εκπαίδευση στο προσωπικό και τους τεχνικούς.

δ) Θα παραδοθούν όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, οι κατάλογοι ανταλλακτικών και όλοι οι κωδικοί πρόσβασης, το δε λογισμικό λειτουργίας θα παραδοθεί ελεύθερο απεριόριστης χρήσης.

ε) Η γλώσσα του display και των εγχειριδίων θα πρέπει να είναι στην Αγγλική με επιθυμητή την Ελληνική.

στ) Θα διαθέτει σήμανση CE.

 

Γ) Σιδερωτηρίου Ιματισμού (Πρέσα)

 

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση στην θέση που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας ενός Σιδερωτηρίου Ιματισμού (Πρέσα) συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης, σύνδεσης στα δίκτυα και των υλικών – εξαρτημάτων, που θα απαιτηθούν για το σκοπό αυτό.

 

Ειδικότερα αυτό θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1.    Να είναι αυτόματο, επαγγελματικό, βαρέως τύπου και χαμηλής κατανάλωσης

2.    Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα,

3.    Να είναι κατάλληλη για σιδέρωμα ιατρικού ιματισμού και σεντονιών.

4.    Με ρυθμιζόμενη την εφαρμοζόμενη πίεση σιδερώματος από το χειριστή.

5.    Με πεντάλ ποδιού που ελέγχει την κίνηση της άνω πλάκας στην εμπρόσθια όψη του μηχανήματος.

6.    Με ισχυρό έμβολο πίεσης (κύλινδρος τουλάχιστον Φ 80mm).

7.    Με πλάκες σιδερώματος (άνω και κάτω) από ανοξείδωτο χάλυβα.

8.    Με μηχανική απομάκρυνση των υδρατμών του ιματισμού.

9.    Με έτοιμη υποδοχή για ατμοσίδερο.

10.  Πλήρως προετοιμασμένο για σύνδεση στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα αν η χρήση του απαιτείται.

11.  Διαστάσεων πλάκας περίπου 1000 Χ 400 mm (με απόκλιση ± 10%).

12.  Το σιδερωτήριο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

 

Το μηχάνημα θα διαθέτει επίσης:

 

α) Τριετή (3) εγγύηση καλής λειτουργίας μετά ανταλλακτικών, υλικών και εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, πάντα με αυθεντικά ανταλλακτικά, άριστα υλικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

β) Θα κατατεθεί δεσμευτική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (θα κατατεθεί η εξουσιοδότηση), για 10ετή διάθεση όλων των ανταλλακτικών του μηχανήματος.

γ) Θα πραγματοποιηθεί αναλυτική εκπαίδευση στο προσωπικό και τους τεχνικούς.

δ) Θα παραδοθούν όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, οι κατάλογοι ανταλλακτικών και όλοι οι κωδικοί πρόσβασης, το δε λογισμικό λειτουργίας θα παραδοθεί ελεύθερο απεριόριστης χρήσης.

ε) Η γλώσσα του display (αν διαθέτει) και των εγχειριδίων θα πρέπει να είναι στην Αγγλική με επιθυμητή την Ελληνική.

στ) Θα διαθέτει σήμανση CE.

 

Γενικά: Τα προσφερόμενα μηχανήματα οφείλουν να πληρούν τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές, γεγονός που θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη δήλωση και αντίστοιχο φύλλο συμμόρφωσης των ενδιαφερόμενων, πλέον των τεχνικών φυλλαδίων των μηχανημάτων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 50.000 ΕΥΡΩ συμπ. του ΦΠΑ