Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

   Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση-Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ». Οι υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

   Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.  

   Επισυνάπτεται ο πίνακας των υπό διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.  

 

                                                                           

                  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

Η επιτροπή επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών για   ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  αφού έλαβε υπόψιν :

- τις προηγούμενες τεχνικές προδιαγραφές

-τις ανάγκες των νοσηλευτικών μονάδων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

-τις εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο της Υγείας

-το άρθρο 54 του υπ΄αριθμ. 4412/2016 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές,

 

καταθέτει σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών προς δημόσια διαβούλευση.

Ακολουθεί ο πίνακας ειδών:

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

                                                                 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

 

1

Πουάρ μετάγγισης αίματος πολλαπλών χρήσεων 2lt.

 

2

Κουβέρτες θέρμανσης- ψύξης ασθενών για τοποθέτηση πάνω από το σώμα του ασθενούς για διεγχειρητική και μετεγχειρητική χρήση, ολόσωμες.

- Διαστάσεων 210cm X 125cm περίπου.

- Να συνοδεύονται από μηχάνημα το οποίο να παρέχεται από την εταιρία δωρεάν.

- Να έχουν κυψελιδωτή διάταξη για την καλύτερη και ισομερή κατανομή της θερμότητας.
- Να διαχέουν τη θερμοκρασία μέσω μικροπόρων και όχι τρυπών.
- Να μην αιωρούνται όταν βρίσκονται σε χρήση.

- Να έχουν υφασμάτινη υφή και στις δύο πλευρές τους και διαφορετικό χρωματισμό της επιφάνειας προς τον ασθενή.
- Να είναι ανθεκτικές σε σκισίματα και τρυπήματα, πλήρως αδιάβροχες και υδροαπωθητικές, να μην αποβάλουν ίνες και σκόνη κατά τη χρήση τους, να είναι μη αναφλέξιμες σύμφωνα με το πρότυπο 16CFR1610, να είναι ακτινοδιαπερατές, ελεύθερες latex.
- Να έχουν ασφαλείς υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης.
- Ο συνοδός εξοπλισμός να είναι ελαφρύς (έως 6kgr), μικρών διαστάσεων με σωλήνα θέρμανσης μήκους τουλάχιστον 1,8m περίπου, με ηχητικό και οπτικό alarm θερμοκρασίας, αθόρυβος, με τροχήλατη βάση.

 

3

Κουβέρτες - υποστρώματα (μ.χ) ψύξης-θέρμανσης για τοποθέτηση κάτω από το σώμα του ασθενούς.

- Διαστάσεων 220cm X 90cm περίπου.

- Ο συνοδός εξοπλισμός (μηχάνημα θέρμανσης) να προσφέρεται δωρεάν καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

- Να είναι κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας, Latex free, αδιάβροχα, μεγάλης αντοχής, και υποαλλεργικά.

- Να διαθέτει κανάλια απορροής για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών.

- Να διαθέτουν ειδική κυψελωτή διάταξη στο εσωτερικό τους ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο σώμα του ασθενή.

- Να πληροί το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610 αναφορικά με την ευφλεκτότητα του υλικού.

- Ο συνοδός εξοπλισμός να είναι ελαφρύς (έως 6kgr), μικρών διαστάσεων με σωλήνα θέρμανσης μήκους τουλάχιστον 1,8m περίπου, με ηχητικό και οπτικό alarm θερμοκρασίας, αθόρυβος, με τροχήλατη βάση.

 

4

Φίλτρα θέρμανσης- ύγρανσης με πώμα καπνογράφου luer lock.                                

- Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένα ελεύθερα από latex και PVC.                                                                                                                           - Να διαθέτουν αντιμικροβιακή και αντιιική προστασία.

- Να είναι διαφανή με υποδοχή καπνογράφου και πώμα luer lock.

- Να είναι 100% υδρόφοβα, κατασκευασμένα από πτυχώμενη μηχανική μεμβράνη επιφάνειας περίπου 240cm².

- Με αντίσταση στην υγρασία τουλάχιστον 150 mbar.

 

5

Νατράσβεστος.  Οι κόκκοι νατράσβεστου πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια με όλα τα κοινά αναισθητικά αέρια

  συμπεριλαμβανομένου των halothane, enflurane, isoflurane, desflurane και sevoflurane.

- Να έχουν άριστη απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα σε συνθήκες χαμηλής ροής, άνω των 25 ωρών.

- Να διατίθενται σε μορφή που να εξασφαλίζει την άριστη ροή αερίων μέσα στο κάνιστρο της νατρασβέστου σ’ όλο το μήκος και το πλάτος του κανίστρου.

- Χαμηλά επίπεδα σκόνης.                                                                                                                    

- Να μην περιέχουν σόδιο, ποτάσιο και βάριο.

- Να είναι μη καυστική αφού δεν θα περιέχει υδροξείδια του νατρίου, του καλίου και του βαρίου.

- Να μην παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα κάτω από οποιεσδήποτε κλινικές συνθήκες, παράγωγο Α  ή κανένα άλλο παρόμοιο παράγωγο όταν χρησιμοποιείται με σεβοφλουράνιο.

- Να μην παράγουν φορμαλδεΰδη όταν χρησιμοποιείται με σεβοφλουράνιο.

- Να διατηρεί την αλλαγή στο χρώμα της που να υποδεικνύει την εξουδετέρωσή της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

6

Σύστημα μέτρησης αιματηρών πιέσεων (τα καλώδια να διατίθενται δωρεάν).  Να μπορούν να συνδεθούν με τα υπάρχοντα tranducer του monitor Kappa Drager.                 

 

7

Σετ θέρμανσης μεταγγίσεως υγρών αίματος μιας χρήσεως για συσκευή ξηρών στοιχείων τα οποία να συνοδεύονται από μηχάνημα που να το παρέχει η εταιρία δωρεάν.

-  Αποστειρωμένο, ελεύθερο από  latex και DEHP Free.

-  Να δίδεται η δυνατότητα μεταφοράς της συσκευής με τη μετακίνηση του ασθενούς.

-  Επιπλέον η εταιρία να αναλαμβάνει τυχόν service ή επισκευή του συνοδού μηχανήματος.

 

8

Αλουμινοσένδονα-ισοθερμικά πεδία 120cmΧ120cm περίπου, (Μίας Χρήσης, L).                                                                                                                                                                                               

- Να είναι  latex-free.

- Να είναι από μονωτικό υλικό μη-αγώγιμο, αντιστατικό και ακτινοδιαπερατό, τριών στρωμάτων (Βαμβακερό non-woven/Αλουμίνιο/Πλαστικό)

- Να διατηρούν για μεγάλο διάστημα την θερμοκρασία του ασθενούς σε ισοθερμικά επίπεδα.

 

9

Αλουμινοσένδονα-ισοθερμικά πεδία 120cmΧ210cm περίπου, (Μίας Χρήσης, ΧL).                                

- Να είναι  latex-free.

- Να είναι από μονωτικό υλικό μη-αγώγιμο, αντιστατικό και ακτινοδιαπερατό, τριών στρωμάτων (Βαμβακερό non-woven/Αλουμίνιο/Πλαστικό)

- Να διατηρούν για μεγάλο διάστημα την θερμοκρασία του ασθενούς σε ισοθερμικά επίπεδα.

 

10

 

 

Σάκοι αναρρόφησης 700ml για μηχανήματα Drager. Να κατατεθεί πιστοποιητικό συμβατότητας με τα εν λόγω μηχανήματα, βάσει Κοινοτικής Οδηγίας 93/42/ΕΕΚ ή βάσει του κατασκευαστή των μηχανημάτων.

 

 

11

Αισθητήρας μιας χρήσης  για παρακολούθηση της ενδαγγειακής πίεσης, με προέκταση υψηλής πίεσης , συνεχούς παρακολούθησης CO, SVR, SV, SVV.

Να είναι αποστειρωμένος, σε προσυνδεδεμένο κιτ παρακολούθησης, με αυτόματη βαθμονόμηση, που να συνδέεται με τον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς. Να είναι συμβατός με όλα τα παρακλίνια monitors και τα monitors αιμοδυναμικών παραμέτρων του νοσοκομείου μας. Ο συνοδός εξοπλισμός να χορηγείται από την μειοδότρια εταιρία.

 

                                                      ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

12

Trocar θώρακος με καθετήρα 16-32 αποστειρωμένα.

- Θωρακικός καθετήρας ευθύς, με ενσωματωμένο τροκάρ.

- To μήκος του καθετήρα να είναι περίπου 45cm.

- Να συνοδεύονται από κωνικό συνδετικό για σύνδεση με το billaw.

- Να είναι κατασκευασμένος από διαυγές θερμοευαίσθητο και βιοσυμβατό PVC, με ακτινοσκιερή γραμμή που διατρέχει όλο το μήκος του καθετήρα, με λείες οπές περιμετρικά τοποθετημένες στο ανοικτό κάτω άκρο και διαβάθμιση βάθους ανά 1cm.

- Η συσκευασία περιλαμβάνει το κατάλληλο βαθμιδωτό συνδετικό για το σύστημα αναρρόφησης. 

- Απαλλαγμένος από latex.

 

α

 Νο 16

 

β

 Νο 18

 

γ

 Νο 20

 

δ

 Νο 22

 

ε

 Νο 24

 

στ

 Νο 28

 

ζ

 Νο 32

 

13

Παροχετεύσεις REDOVAC No 12 αποστειρωμένες.

- Ο θάλαμος συλλογής να είναι σταθερός, περιεκτικότητας 600cc, υψηλού κενού.

- Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής.

- Να είναι διάφανος, διαβαθμισμένος με δυνατότητα δημιουργίας κενού.

- Εκτός του θαλάμου συλλογής, το set πρέπει να περιέχει συνδετικό σωλήνα μήκους 120εκ. περίπου από PVC ώστε να μην τσακίζει, με σύνδεση ασφάλειας luer lock, καθετήρα παροχέτευσης ακτινοσκιερό με οπές ch12 και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με κυρτό άκρο.

 

14

Παροχετεύσεις REDOVAC No 16 αποστειρωμένες.

- Ο θάλαμος συλλογής να είναι σταθερός, περιεκτικότητας 600cc, υψηλού κενού.

- Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής.

- Να είναι διάφανος, διαβαθμισμένος με δυνατότητα δημιουργίας κενού.

- Εκτός του θαλάμου συλλογής, το set πρέπει να περιέχει συνδετικό σωλήνα μήκους 120εκ. περίπου από PVC ώστε να μην τσακίζει, με σύνδεση ασφάλειας luer lock, καθετήρα παροχέτευσης ακτινοσκιερό με οπές ch16 και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με κυρτό άκρο.

 

15

Παροχετεύσεις REDOVAC No 10 αποστειρωμένες.

- Ο θάλαμος συλλογής να είναι σταθερός, περιεκτικότητας 600cc, υψηλού κενού.

- Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής.

- Να είναι διάφανος, διαβαθμισμένος με δυνατότητα δημιουργίας κενού.

- Εκτός του θαλάμου συλλογής το set πρέπει να περιέχει συνδετικό σωλήνα μήκους 120εκ. περίπου από PVC ώστε να μην τσακίζει, με σύνδεση ασφάλειας luer lock, καθετήρα παροχέτευσης ακτινοσκιερό με οπές ch10 και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με κυρτό άκρο.

 

16

Παροχετεύσεις  τύπου Penrose. Αποστειρωμένες, ακτινοσκιερές, μήκους 30 cm περίπου και εύρους:

 

α

3/8΄΄  (δηλ. περίπου 1,0cm)

 

β

5/8΄΄ (δηλ. περίπου 1,5cm)

 

γ

3/4΄΄ (δηλ. περίπου 2,0cm)

 

17

Παροχετεύσεις πολυαυλώδεις αποστειρωμένες, ακτινοσκιερές, μήκους 40cm και πλάτους 2,5 cm από σιλικόνη.

 

18

Παροχετεύσεις πολυαυλώδεις αποστειρωμένες, ακτινοσκιερές, μήκους 40cm και πλάτους 5 cm από σιλικόνη.

 

19

Παροχετεύσεις τύπου καθετήρας PEZZER No 30.  Σε αποστειρωμένη συσκευασία.

 

 

20

Παροχετεύσεις τύπου  καθετήρας PEZZER No 40.  Σε αποστειρωμένη συσκευασία.

 

 

21

Σύστημα παροχέτευσης θώρακος (Bülau) τριών θαλάμων, από διάφανο σκληρό πλαστικό, με θάλαμο συλλογής τουλάχιστον 2.000 cc και διακόπτη ανοίγματος και κλεισίματος αναρρόφησης, αποστειρωμένο, μίας χρήσεως με δυνατότητα αρνητικής πίεσης

 

22

Σύστημα αναρρόφησης (Bülau) 2.000 cc  θωρακική παροχέτευση δύο θαλάμων με αναρρόφηση.

- Οι φιάλες να είναι κατασκευασμένες από σκληρό άθραυστο διάφανο πλαστικό και να είναι διαβαθμισμένες.

- Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με δική του αυτόνομη μονάδα κενού.

- Να περιέχει σωλήνα σύνδεσης με τον ασθενή, μεγάλου μήκους 150cm περίπου από σιλικοναρισμένο PVC έτσι ώστε να μην διπλώνει, να έχει κωνικά συνδετικά που να ταιριάζουν σε όλα τα νούμερα και τύπους θωρακικών καθετήρων.

- Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας που να αποτρέπει την μεταφορά υγρών από την στήλη των ενδοθωρακικών πιέσεων στο θάλαμο συλλογής υγρών διατηρώντας έτσι το σύστημα πάντα κλειστό.

- Να διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης.

 

23

Λάμα χειρουργική μ.χ. χωρίς λαβή  Νο 10 κοπτερή & αποστειρωμένη

 

24

Λάμα χειρουργική μ.χ. χωρίς λαβή  Νο 11 κοπτερή & αποστειρωμένη

 

25

Λάμα χειρουργική μ.χ. χωρίς λαβή  Νο 12 κοπτερή & αποστειρωμένη

 

26

Λάμα χειρουργική μ.χ. χωρίς λαβή  Νο 15 κοπτερή & αποστειρωμένη

 

27

Λάμα χειρουργική μ.χ. χωρίς λαβή  Νο 20 κοπτερή & αποστειρωμένη

 

28

Λάμα χειρουργική μ.χ. χωρίς λαβή  Νο 21 κοπτερή & αποστειρωμένη

 

29

Λάμα χειρουργική μ.χ. χωρίς λαβή  Νο 22 κοπτερή & αποστειρωμένη

 

30

Μαχαιρίδια μ.χ. με λαβή Νο 10  κοπτερά & αποστειρωμένα

 

31

Μαχαιρίδια μ.χ. με λαβή Νο 11  κοπτερά & αποστειρωμένα

 

32

Μαχαιρίδια μ.χ. με λαβή Νο 15  κοπτερά & αποστειρωμένα

 

33

Μαχαιρίδια μ.χ. με λαβή Νο 21 κοπτερά & αποστειρωμένα

 

34

Μαχαιρίδια μ.χ. με λαβή Νο 22 κοπτερά & αποστειρωμένα

 

35

Χειρουργικοί χάρακες μαρκαδόροι μιας χρήσεως αποστειρωμένοι.

- Να φέρουν υποδεκάμετρο και μελάνι μη τοξικό.

- Να είναι σε ατομική συσκευασία.

 

36

Νευροχειρουργικά αποστειρωμένα Patties 100% Cotton. Διαστάσεις 1,27cm Χ 1,27cm  περίπου. Σε αποστειρωμένη συσκευασία των 10 τεμαχίων.

 

37

Νευροχειρουργικά αποστειρωμένα Patties 100% Cotton. Διαστάσεις 2cm Χ 2cm  περίπου. Σε αποστειρωμένη συσκευασία των 10 τεμαχίων.

 

38

Νευροχειρουργικά αποστειρωμένα Patties 100% Cotton. Διαστάσεις 1,25cm Χ 5cm  περίπου. Σε αποστειρωμένη συσκευασία των 10 τεμαχίων.

 

39

Νευροχειρουργικά αποστειρωμένα Patties 100% Cotton. Διαστάσεις 1,2cm Χ 7,5cm  περίπου. Σε αποστειρωμένη συσκευασία των 10 τεμαχίων.

 

40

Νευροχειρουργικά αποστειρωμένα Patties 100% Cotton. Διαστάσεις 2,25cm Χ 7,5cm  περίπου. Σε αποστειρωμένη συσκευασία των 10 τεμαχίων.

 

41

Σετ κιρσών (stripper) μιας χρήσεως σε αποστειρωμένη συσκευασία από πολυαμίδιο.

- Να αποτελείται από 2 εκριζωτήρες μήκους 100cm περίπου 3 κεφαλές (ελαίες) διαφόρων μεγεθών διάμετρος 9,5 -12,8 -15,9 mm περίπου και μια λαβή 8cm περίπου.

 

42

Σετ χολαγγειογραφίας μιας χρήσης για έγχυση σκιαγραφικού, σε διερεύνηση χοληδόχου πόρου, αποτελούμενο από καθετήρα με ελαία και ειδική λαβίδα συγκράτησης.

 

43

Steri Drape με συνολική διάσταση 90 X 45cm και τεμνόμενη διάσταση 60 X 45cm

 

44

Steri Drape με συνολική διάσταση 60 X 40cm και τεμνόμενη διάσταση 40 X 45cm

 

45

Πεδίο ουρολογίας διαστάσεων 260Χ290cm περίπου.

- Με οπή διαστάσεων 9Χ12cm περίπου με αυτοκόλλητο περίγραμμα.

- Με ασκό συλλογής υγρών με φίλτρο διήθησης συγκράτησης σωματιδίων.

- Από υλικό τριών στρώσεων για επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας και με παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών.

- Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.

- Η συσκευασία να φέρει και 2 ποδονάρια.

- Να μην περιέχει Latex.

 

46

Προστατευτικά καλύμματα ποδιών (ουρολογικά ποδονάρια) αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ζεύγος.

- 3 στρωμάτων από ανθεκτική μεμβράνη πολυαιθυλενίου.

- Διαστάσεων 75Χ120 cm περίπου.

- Ραμμένα σε σχήμα σάκου, αδιαπέρατα στην υγρασία και στα μικρόβια.

- Ανθεκτικά στο σχίσιμο με εξαιρετικές ιδιότητες πτύχωσης.

 

47

Καλύμματα αρθροσκόπησης γόνατος 200 Χ 300 εκ. περίπου, αποστειρωμένα, με σάκο συλλογής υγρών με βαλβίδα εκκένωσης, ελαστική οπή, αδιαπέρατα σε υγρασία και μικρόβια.

 

48

Καλύμματα επεμβάσεων ισχίου 220 Χ 280 εκ. περίπου, αποστειρωμένα, με σχισμή σχήματος U, αδιαπέρατα σε υγρασία και μικρόβια.

 

49

Αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο Νευροχειρουργικής μιας χρήσεως 240Χ350cm περίπου για κρανιοτομία με αυτοκόλλητη μεμβράνη τομής 20Χ30cm περίπου και σάκο συλλογής υγρών με βαλβίδα αδειάσματος.

 

50

Αποστειρωμένα διάφανα καλύμματα μικροσκοπίου συμβατά με το μικροσκόπιο μας LEICA F50. Κάλυμμα διάφανο, αποστειρωμένο, μιας χρήσης, με υποδοχές για φακούς χειρουργού και συμπαρατηρητών, διαστάσεων 120cm X 300cm περίπου.

 

51

Κάλυμμα λαβής χειρουργικού προβολέα αποστειρωμένο μιας χρήσης.

- Να είναι κατασκευασμένο από αντιστατικό πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής και να είναι non latex.

- Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό.

- Να είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους λαβής χειρουργικού προβολέα

- Διαστάσεων διαμέτρου 5,5cm περίπου και μήκους 13cm.

 

52

Κάλυμμα κάμερας λαπαροσκοπίου από πολυαιθυλένιο (λαπαροσκοπικό μανίκι).

- Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένο ατομικά, αδιάβροχο με διάφανη επιφάνεια.

- Να έχει αυτοκόλλητες ταινίες συγκράτησης.

- Να είναι τηλεσκοπικά διπλωμένο. Διαστάσεων 15cm x 240cm περίπου.

 

53

Καλύμματα τραπεζιών εργαλείων μιας χρήσεως αποστειρωμένα.

- Διαστάσεων 150 Χ 200 cm.

- Από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, μεγάλης αντοχής σε σκίσιμο και τρύπημα με ενισχυμένη απορροφητική επίστρωση στην εξωτερική όψη.

- Με αντιολισθητική ενίσχυση υγροαπωθητικό, αδιαπέρατο στα μικρόβια.

 

54

Καλύμματα τραπεζιών εργαλείων τύπου Mayo μιας χρήσεως αποστειρωμένα.

- Με τηλεσκοπικό δίπλωμα και ειδικό θύλακα προστασίας χεριών για άσηπτη εφαρμογή.

- Από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο μεγάλης ανθεκτικότητας, με αντιολισθητική ενίσχυση και εσωτερικό πλαστικό περίβλημα.

 

55

Χειρουργικά πεδία αδιάβροχα αποστειρωμένα μιας χρήσεως 3 στρωμάτων.

- Να είναι  σε ατομική συσκευασία.

- Να είναι ενισχυμένα υψηλής αντοχής.

- Να είναι διπλωμένα έτσι ώστε να διευκολύνουν τη άσηπτη εφαρμογή τους.

- Να είναι ανθεκτικά, αδιάβροχα, μαλακά, αεροπερατά και αδιαπέρατα στα μικρόβια.

-Σε διαστάσεις:

 

α

50 x 75 cm

 

β

75 x 90  cm

 

γ

150 x 180 cm

 

δ

200 x 250  cm

 

56

Χειρουργικά πεδία αδιάβροχα αποστειρωμένα μιας χρήσεως 3 στρωμάτων, με αυτοκόλλητη οπή .

- Να είναι  σε ατομική συσκευασία.

- Να είναι ενισχυμένα υψηλής αντοχής.

- Να είναι διπλωμένα έτσι ώστε να διευκολύνουν την άσηπτη εφαρμογή τους.

- Να είναι ανθεκτικά, αδιάβροχα, μαλακά, αεροπερατά και αδιαπέρατα στα μικρόβια.

-Να έχουν  αυτοκόλλητη ταινία στην μία πλευρά.

-Σε διαστάσεις:

 

α

75 x 90 cm

 

β

75 x 75 cm

 

57

Χειρουργικά πεδία αδιάβροχα αποστειρωμένα μιας χρήσεως 2 στρωμάτων.

- Να είναι  σε ατομική συσκευασία.

- Να είναι διπλωμένα έτσι ώστε να διευκολύνουν τη άσηπτη εφαρμογή τους.

- Να είναι ανθεκτικά, αδιάβροχα, μαλακά, αεροπερατά και αδιαπέρατα στα μικρόβια.

-Σε διαστάσεις: 75 x 90cm

 

58

Χειρουργικά πεδία αδιάβροχα αποστειρωμένα μιας χρήσεως 2 στρωμάτων, με αυτοκόλλητη οπή.

- Να είναι  σε ατομική συσκευασία.

- Να είναι διπλωμένα έτσι ώστε να διευκολύνουν την άσηπτη εφαρμογή τους.

- Να είναι ανθεκτικά, αδιάβροχα, μαλακά, αεροπερατά και αδιαπέρατα στα μικρόβια.

-Να έχουν  αυτοκόλλητη ταινία στην μία πλευρά.

-Σε διαστάσεις: 75 x 90cm

 

59

Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες μιας χρήσεως.                                                                                              - Να προσφέρονται σε μεγέθη (Large - XLarge - XXLarge).

- Να έχουν μήκος 150 εκ. περίπου. Να είναι κατασκευασμένες από υλικό  non woven διαπερατό στην αναπνοή του σώματος για μέγιστη άνεση και αδιαπέρατο στα μικρόβια.

- Με μακριά μανίκια και ελαστική πλατιά μανσέτα, με φαρδιά αλληλοεπικάλυψη του τμήματος της πλάτης.

- Να είναι 3 στρωμάτων υδροαπωθητικές, με διπλή εσωτερική ραφή με ενίσχυση μπροστά και στα μανίκια.

- Να είναι συσκευασμένες ατομικά και διπλωμένες με πρακτικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη ένδυση. 

- Να περιέχει το κάθε πακέτο και απορροφητική πετσέτα χεριών.

- Να είναι Latex Free.

- Με αντιστατική επεξεργασία.

 

60

Βουρτσάκια χειρουργικά αποστειρωμένα μιας χρήσεως χωρίς αντισηπτικό. Μαλακά ώστε να μην τραυματίζουν το δέρμα. Από την μία πλευρά να φέρουν σφουγγαράκι για την περιποίηση του δέρματος και από την άλλη ατραυματικές οδοντώσεις για καθαρισμό των νυχιών.

 

61

Βουρτσάκια αποστειρωμένα χειρουργικά μιας χρήσεως με αντισηπτικό Povidοne ή Chlorhexidine.  Μαλακά ώστε να μην τραυματίζουν το δέρμα. Από την μία πλευρά να φέρουν σφουγγαράκι για την περιποίηση του δέρματος και από την άλλη ατραυματικές οδοντώσεις για καθαρισμό των νυχιών.

 

62

Φίλτρα με ενσωματωμένο σωλήνα για συσκευή πνευμοπεριτοναίου για λαπαροσκοπική συσκευή. Φίλτρα με ενσωματωμένο σωλήνα παροχής CO2 , μιας χρήσης, αποστειρωμένα, που να εφαρμόζουν στην συσκευή πνευμοπεριτοναίου STORZ.

 

63

Σετ με αποστειρωμένες καρφίδες μιας χρήσης απολύτως συμβατές με το 3-Pin Mayfield headrest για νευροχειρουργικά περιστατικά κρανιοτομίας. Σετ των τριών τεμαχίων.

 

                                                            ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

64

Υποσέντονα χάρτινα μιας χρήσεως μη αποστειρωμένα.

- Να είναι από χαρτί 3 στρωμάτων (χαρτί-αδιάβροχο-χαρτί).

- Να είναι αντοχής, μαλακό και αεροπερατό.

-Σε διαστάσεις:

 

α

40 Χ 60 cm

 

β

60 X 90 cm

 

γ

100 x 100 cm

 

65

Σεντόνια χάρτινα (ρολό) 50cmx100m μιας χρήσεως.

- Να είναι κατάλληλο για εξεταστική κλίνη.

- Να είναι από χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο.

 

66

Σεντόνια χάρτινα 50x50cm αδιάβροχα μιας χρήσεως.

- Να είναι κατάλληλο για εξεταστική κλίνη. 

- Να είναι από χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο.

 

67

Σεντόνια χάρτινα 60x100cm αδιάβροχα μιας χρήσεως.

- Να είναι κατάλληλο για εξεταστική κλίνη.

- Να είναι από χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική  μεμβράνη από πολυαιθυλένιο.

 

68

Καλύμματα προστασίας για ποδοδιακόπτες, αδιάβροχα μιας χρήσεως.

- Να είναι από ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχα, διαφανή

- Να είναι διαστάσεων 50 x 50cm περίπου.

-Με σουρίτσα ή κορδόνι ασφάλισης με κλιπ

 

69

Καλύμματα φορείων, αδιάβροχα μιας χρήσεως ξαποστείρωτα.

- Να είναι διπλωμένα ένα προς ένα.

- Να είναι από ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχο, με λάστιχο γύρω γύρω το οποίο να μην αποσπάται. 

- Να είναι διαστάσεων 80 x 220cm περίπου.

 

70

Κουστούμια χειρουργείου (μπλούζα-παντελόνι) μιας χρήσης, μη-αποστειρωμένα, πλήρως αδιαφανή, μακριά, αντιστατικά. Να σταλεί οπωσδήποτε δείγμα!

 

α

. Μέγεθος L.

 

β

. Μέγεθος XL.

 

γ

. Μέγεθος XXL.

 

71

Ρόμπες ασθενών χειρουργείου μιας χρήσεως ξαποστείρωτες.

- Να μην είναι διαφανείς, αυστηρώς.  Να σταλεί οπωσδήποτε δείγμα!

- Να είναι διαστάσεων περίπου 120cm x 150cm με κορδόνια που δένουν στο λαιμό και ζώνη στην μέση.

 

72

Ποδιές πλαστικές χειρουργείου μιας χρήσεως ανθεκτικές και αδιάβροχες.

 

73

Μάσκες χειρουργικές  μιας χρήσεως  με κορδόνι.

- Να είναι 3 στρωμάτων με επιρρίνιο έλασμα σε όλο το μήκος τους.

- Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της μεγάλης πλευράς.

- Να είναι μαλακές αντιαλλεργικές με άριστη ικανότητα αναπνοής.

- Να βρίσκονται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική.

- Να φέρουν κορδόνια αντιαλλεργικά και ενισχυμένα ώστε να μην αποσπώνται από την υπόλοιπη μάσκα.

 

74

Μάσκες χειρουργικές  μιας χρήσεως με λάστιχο.

- Να είναι 3 στρωμάτων με επιρρίνιο έλασμα σε όλο το μήκος τους.

- Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της μεγάλης πλευράς.

- Να είναι μαλακές αντιαλλεργικές με άριστη ικανότητα αναπνοής.

- Να βρίσκονται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική.

 

75

Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσεως με ασπίδα προστασίας.

- Δετή με πιέτα με διαφανές μη ανακλαστικό προστατευτικό προσώπου.

- Να είναι 3 στρωμάτων με επιρρίνιο έλασμα σε όλο το μήκος τους.

- Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της μεγάλης πλευράς.

- Να είναι μαλακές αντιαλλεργικές με άριστη ικανότητα αναπνοής.

- Να βρίσκονται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική.

 

76

Σκούφιες χειρουργείου δετές - διάτρητες ανδρών μιας χρήσεως.

- Να δένουν πίσω με κορδόνια.

- Να είναι κατασκευασμένες από αεροδιαπερατό διάτρητο υλικό, αντιιδρωτικό και υποαλλεργικό.

- Να είναι ανθεκτικές.

- Να μην γλιστρούν.

- Το κορδόνι να είναι σταθερό χωρίς να κόβεται όταν δένεται.

- Το χαρτί να είναι καλής ποιότητας και να έχει συμπεριφορά υφάσματος.

-Να έχουν μεγάλο μέγεθος

 

77

Σκούφιες χειρουργείου με λάστιχο πίσω γυναικείες μιας χρήσεως.

- Να έχουν λάστιχο πίσω.

- Να είναι διάτρητες, αεροδιαπερατές, ασφαλείς, ανθεκτικές και να μην γλιστρούν.

- Το χαρτί να είναι καλής ποιότητας και να έχει συμπεριφορά υφάσματος.

- Να είναι υποαλλεργικές και αντιιδρωτικές.

- Κατάλληλες και για πλούσια μακριά μαλλιά.

-Να έχουν μεγάλο μέγεθος

 

78

Σκούφιες χειρουργείου με λάστιχο γύρω-γύρω μιας χρήσεως.

- Να έχουν λάστιχο γύρω γύρω.

- Να είναι διάτρητες, αεροδιαπερατές, ασφαλείς, ανθεκτικές και να μην γλιστρούν.

- Το χαρτί να είναι καλής ποιότητας και να έχει συμπεριφορά υφάσματος.

- Να είναι υποαλλεργικές και αντιιδρωτικές.

- Κατάλληλες και για πλούσια μακριά μαλλιά.

-Να έχουν μεγάλο μέγεθος

 

79

Σκούφιες χειρουργείου ορθοπαιδικές ολικής κάλυψης κεφαλής.

- Να είναι διάτρητες, αεροδιαπερατές, ασφαλείς, ανθεκτικές και να μην γλιστρούν.

-Να έχουν άνοιγμα για το πρόσωπο.

-Να έχουν μακριά κορδόνια από το ίδιο υλικό.

-Να έχουν μεγάλο μέγεθος

 

 

80

Προστατευτικά γυαλιά χειρουργείου. Με ανατομικό σχήμα μεγάλου μεγέθους, με προέκταση των γυαλιών στα πλαϊνά του ματιού που να φέρουν διαφανή πλευρικά ανοίγματα αερισμού. Μη ανακλαστικά με αντιθαμβωτική επίστρωση με ευρύ οπτικό πεδίο.

 

81

Ποδονάρια χειρουργείου πλαστικά μιας χρήσεως κοντά με λάστιχο γύρω-γύρω.

- Από ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχα μεγάλου μεγέθους.

- Με λάστιχο περιμετρικά το οποίο να μην αποσπάται από τα ποδονάρια.

- Να είναι αντιολισθητικά.

-Μη αποστειρωμένα

 

82

Ποδονάρια χειρουργείου πλαστικά μιας χρήσεως μακριά με λάστιχο γύρω-γύρω.

- Από ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχα μεγάλου μεγέθους.

- Με λάστιχο περιμετρικά το οποίο να μην αποσπάται από τα ποδονάρια.

- Να είναι αντιολισθητικά.

-Μη αποστειρωμένα

-Να φτάνουν σχεδόν έως το γόνατο (ύψος περίπου 40cm).

 

83

Ταυτότητες ενηλίκων (βραχιολάκια) ροζ-σιέλ

 

84

Ταυτότητες νεογνών (βραχιολάκια) ροζ-σιέλ

 

 

Ανταλλακτικές λεπίδες κοπής τριχών μιας χρήσεως για προεγχειρητική ετοιμασία ασθενών και πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων. Κατασκευασμένες από ιατρικό χάλυβα για χρήση με χειρουργική μηχανή κοπής τριχών, η οποία να έχει εργονομική αντιολισθητική επένδυση, με μπαταρία χρόνο λειτουργίας έως και 45 λεπτά, ελαφριά περίπου 150 gr. Συμβατή με όλα τα απολυμαντικά, με καλώδιο 2μ. περίπου. Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή να διατίθεται δωρεάν.

 

85

Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσεως (ξυραφάκια) διπλής κοπής.

 

86

Ζελέ πρόληψης συμφύσεων. Ζελέ πρόληψης συμφύσεων από 100% υαλουρονικό οξύ σε σύριγγες των 10ml περίπου. Για ανοιχτή και λαπαροσκοπική χρήση.

 

 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

87

Προοδευτικοί διαστολείς ουρητήρα.

- Σετ απλών διαστολέων ουρητήρα από πολυουρεθάνη με υδρόφιλη επικάλυψη  και οδηγό σύρμα.

- Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 προοδευτικούς διαστολείς διαμέτρου από 6 έως 16 Fr και μήκους κάθε διαστολέα 60 cm περίπου.

 

88

Σετ μπαλόνι διαστολής ουρητήρα που να περιλαμβάνει:

-Ακτινοσκιερό καθετήρα με δύο αυλούς μεγέθους 5-6Fr μήκους 65-70cm περίπου με υδρόφιλη επικάλυψη, που να δέχεται οδηγό σύρμα έως και 0,035’’, με μπαλόνι διαμέτρου 4-10mm και μήκος 4-6cm και πίεση μέχρι 20atm περίπου. Να συνοδεύεται από συσκευή πλήρωσης υψηλής πίεσης με μανόμετρο.

 

89

Διαστολείς ουρήθρας. Σετ διαστολέων ουρήθρας μιας χρήσης σχήματος “S” κατάλληλο για στενώματα σε ανδρική ουρήθρα και τον αυχένα της κύστης, με υδρόφιλη επικάλυψη, διάμετρο από 8-20 FR και μήκους 37 cm.

 

 

90

Προστατικό Stent τύπου Memocath.                                                                                                        

-Να αποτελείται από μεταλλικό σπιράλ από κράμα νικελίου-τιτανίου (nitinol) και να έχει θερμική μνήμη.

-Να επιτρέπει την εισαγωγή κυστεοσκοπίου.                                                                                                -Να συνοδεύεται από καθετήρα μέτρησης ουρήθρας και καθετήρα επανατοποθέτησης.                          

-Να έχει ενσωματωμένο σύστημα προώθησης του stent και να μην επιθηλιοποιείται.                              

-Να διατίθεται σε μεγέθη από 30 έως 60 mm.

 

91

Ουρητηρικό stent- μεταλλική ενδοπρόθεση για στενώματα ουρητήρα:

Stent κατάλληλο για στενώματα ουρητήρα, αυτοδιατεινώμενο από nitinol (νικέλιο-τιτάνιο) με θερμική μνήμη, για μακροχρόνια παραμονή.

Προ-φορτωμένο σε σετ ενδοσκοπικής τοποθέτησης ανιόντος.

 

92

Σετ Μπαλόνι διαστολής διαδερμικής νεφροστομίας:

- Να είναι υψηλής πίεσης (30atm),διάμετρος μπαλονιού 8-10mm και μήκος 15cm, τo μήκος του καθετήρα να είναι 55cm και διάμετρο 7Fr,να διαθέτει ατραυματικό θηκάρι από PTFE διαμέτρου 30Fr με αμβλεία γωνία εισόδου. 

- Να διαθέτει κατάλληλη σύριγγα έγχυσης υψηλής πίεσης (30atm),με ενσωματωμένο μανόμετρο.

- Να διαθέτει ακτινοσκιερό άκρο για καλύτερη απεικόνιση.

-Να μπορεί να δέχεται σύρμα έως 0,038’’

 

93

Σετ διαστολέων διαδερμικής νεφροστομίας τύπου AMPLATZ:

Να περιλαμβάνει 12 βαθμιδωτούς διαστολείς από 8 Fr μέχρι 30 Fr,  μήκους 35 cm, με διαδερμικό διαστολέα 8 FR και θηκάρι 10 Fr που να διευκολύνει την τοποθέτηση και αλλαγή του σύρματος ασφαλείας κατά την εκτέλεση της διαδερμικής νεφροστομίας και ακτινοσκιερό θηκάρι 30 fr μήκους 17 cm.

 

94

Διαδερμική νεφροστομία τύπου Malecot με ουρά, διαστάσεων 16-18-20 Fr και μήκους 30cm, και με ουρά 7Fr και μήκους 20cm. Με δύο αποστειρωμένους στυλεούς και αντάπτορα.

 

95

Διαδερμική νεφροστομία κατάλληλη για αλλαγή προϋπάρχουσας νεφροστομίας.

Το σετ να περιλαμβάνει  νεφροστομία τύπου pig tail 8, 10 ή 12 Fr , χωρίς μηχανισμό κλειδώματος, μήκους 30 cm από υδρόφιλη πολυουρεθάνη και Luer lock, με οδηγό σύρμα, διαστολείς και αντάπτορα.

 

96

Σετ διαδερμικής νεφροστομίας ενός σταδίου.

Το σετ να περιλαμβάνει τη νεφροστομία τύπου pig tail 6Fr, χωρίς μηχανισμό κλειδώματος,  μήκους 26- 30 cm από υδρόφιλη πολυουρεθάνη και τη βελόνα, ορατή στον υπέρηχο.

 

97

Σετ διαδερμικής νεφροστομίας δύο σταδίων.

Το σετ να περιλαμβάνει νεφροστομία τύπου pig tail 8, 10 ή 12 Fr με υδρόφιλη επικάλυψη, από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη, χωρίς μηχανισμό κλειδώματος,  μήκους 30 cm, με κεντρική οπή και πλευρικές οπές και Luer lock,.

Να έχει οδηγό σύρμα stiff από ατσάλι με κεκαμμένο άκρο σε διανομέα με θηκάρι ευθυγράμμισης, διπλή βελόνα παρακέντησης ορατή στον υπέρηχο, αντάπτορα, προέκταση καθετήρα με στυλεό, κάνουλα ασφαλείας δύο δρόμων και προσαρμογέα ουροσυλλέκτη.

 

98

Θηκάρι εισαγωγής νεφροσκοπίου διαφόρων διαμέτρων (από 18-30Fr), με αυλεία γωνία εισαγωγής και με μήκος 17cm.

 

99

Συσκευή κατά της μετανάστευσης λίθων κατά την εκτέλεση ουρητηροσκόπησης στον ουρητήρα. Συσκευή κατά της μετανάστευσης λίθων με δυνατότητα ελικοειδούς περιέλιξης ώστε να επιτρέπει και εκτός από τον εγκλωβισμό των λιθιασικών συγκριμμάτων, την αφαίρεση τους από τον ουρητήρα αλλά και την απελευθέρωσή τους σε περίπτωση αντίστασης. Με διάμετρο 3FR από νιτινόλη με άκρο ανθεκτικό στο laser με γραμμώσεις και δυνατότητα ελικοειδούς περιέλιξης , με αποσπώμενο, επανασυναρμολογούμενο και περιστρεφόμενο άκρο.

 

100

Συσκευές Εξέλκυσης Λίθων, μιας χρήσης, κατάλληλες για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση (BASKET). Εξαγωγέας λίθων τύπου μπάσκετ με 4 ομαλά σύρματα χωρίς άκρο (No-Tip) σφαιρικός, από Nitinol.

Διαστάσεις: διάμετρος  μέχρι 1,9 Fr, μήκος  115-120cm και μέγεθος μπάσκετ μέχρι 12mm

- Να διαθέτει luer lock Tuohy Borst.

 

101

Συσκευές Εξέλκυσης Λίθων, μιας χρήσης,  κατάλληλες για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση (BASKET). Εξαγωγέας λίθων με 3 σύρματα συνδεδεμένα μεταξύ τους και ανοικτό ατραυματικό άκρο, από Nitinol.

Διαστάσεις: διάμετρος  μέχρι 1,7 Fr, μήκος 115-120cm περίπου και μέγεθος μπάσκετ  μέχρι 12mm περίπου, με αποσπώμενο, επανασυναρμολογούμενο και περιστρεφόμενο καλάθι.

- Να διαθέτει luer lock Tuohy Borst.

 

102

Συσκευές Εξέλκυσης Λίθων, μιας χρήσης,  κατάλληλες για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση (BASKET). Εξαγωγέας λίθων με 4 σύρματα και ατραυματικό άκρο, με δυνατότητα κάμψης των συρμάτων από τη λαβή χειρισμού.

Διαστάσεις: διάμετρος  μέχρι 1,7 Fr, μήκος 115-120cm περίπου και μέγεθος μπάσκετ  μέχρι 16mm περίπου.

 

103

Συσκευές Εξέλκυσης Λίθων, μιας χρήσης,  κατάλληλες για άκαμπτη ουρητηροσκόπηση (BASKET). Εξαγωγέας λίθων τύπου μπάσκετ με 4 ομαλά  σύρματα με άκρο, από ατσάλι ή νιτινόλη με μεγάλη ακτινική δύναμη 2,5Fr, μήκους 90cm-120cm και αποσπώμενο, επανασυναρμολογούμενο και περιστρεφόμενο καλάθι και μέγεθος καλαθιού μέχρι 16mm.

 

104

Συσκευές Εξέλκυσης Λίθων, μιας χρήσης,  κατάλληλες για άκαμπτη ουρητηροσκόπηση (BASKET). Εξαγωγέας λίθων τύπου μπάσκετ με 4 ελικοειδή  σύρματα με άκρο, από ατσάλι ή νιτινόλη με μεγάλη ακτινική δύναμη, διαστάσεων μέχρι 2,9Fr, μήκους 90-120cm, με αποσπώμενο, επανασυναρμολογούμενο και περιστρεφόμενο καλάθι μεγέθους μέχρι 16mm.

 

105

Λαβίδα σύλληψης λίθων εύκαμπτη τύπου BASKET  μιας χρήσης, διαμέτρου 3 Fr και μήκους 115cm και άνοιγμα καλαθιού 18mm.

 

106

Λαβίδα σύλληψης μιας χρήσεως άκαμπτη τύπου  BASKET  από νιτινόλη 10-12 Fr  και μήκους 380mm.

 

107

Λαβίδα σύλληψης λίθων εύκαμπτη διαμέτρου 3Fr και μήκους 900mm πολλαπλών χρήσεων, να αποστειρώνεται στον ατμό.

 

108

Λαβίδα βιοψίας ουρητήρα εύκαμπτη διαμέτρου 2,4 Fr και μήκους 115mm πολλαπλών χρήσεων, να αποστειρώνεται στον ατμό.

 

109

Λαβίδα συλλήψεως για ουρητηροσκόπιο, τύπου FG-4 διαμέτρου 5Fr και μήκους 660mm, με σιαγώνες διπλής ενέργειας, πολλαπλών χρήσεων, να αποστειρώνεται στον ατμό, για αφαίρεση λίθων και stents.

 

110

Συσκευή για καθοδήγηση (χειρισμό και στροφή) οδηγού σύρματος (torque device), αποστειρωμένη, συμβατή με σύρματα διαμέτρων από 0,010΄΄ έως 0,038΄΄

 

111

Αντάπτορας μιας χρήσης TUOHY BORST με συνδετικό 'Υ' και luer lock κατάλληλος για χρήση σε ουρητηροσκόπιο στο κανάλι εργασίας.

 

 

112

Θηκάρι προσπέλασης ουρητήρα 12/14.

Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με εισαγωγέα, υδρόφιλη επίστρωση, ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο του και σύστημα σταθεροποίησης.

- Να είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και ατραυματικό και με δυνατότητα χρήσης ενός μόνο σύρματος τόσο οδηγού όσο και ασφαλείας, από ξεχωριστή  θέση από το άκρο του.

- Να έχει δυνατότητα  έγχυσης σκιαγραφικού στον ουρητήρα.

- Διαστάσεων: εσωτερικής διαμέτρου 12 Fr  και  εξωτερικής διαμέτρου 14 Fr

και σε μήκη:

 

α

35 cm

 

β

45 cm

 

113

Θηκάρι  προσπέλασης ουρητήρα  Διπλού Αυλού 10/12.

Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής  πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με εισαγωγέα, υδρόφιλη επίστρωση ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο του και σύστημα σταθεροποίησης.

- Με δύο κανάλια εργασίας καθένα 3 Fr, διαφορετικού χρώματος ώστε να επιτρέπεται η διάκρισή τους.

- Να είναι ατραυματικό  και ανθεκτικό στο δίπλωμα, με δυνατότητα χρήσης δύο συρμάτων, ενός οδηγού και ενός ασφαλείας.

- Το άκρο του να είναι ατραυματικό βαθμιδωτής αύξησης της διαμέτρου του.

- Να είναι ανθεκτικό στις γωνιώσεις.

- Εσωτερικής διαμέτρου 10Fr (που να δέχεται χωρίς τριβή το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο Cobra της  Wolf) και εξωτερικής 12Fr

και σε μήκη:

 

α

35 cm

 

β

45 cm

 

114

Θηκάρι προσπέλασης ουρητήρα 11/13.

Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής πρόσβασης για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση με εισαγωγέα, υδρόφιλη επίστρωση, ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο του και σύστημα σταθεροποίησης.

- Να είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και ατραυματικό

- Να έχει δυνατότητα  έγχυσης σκιαγραφικού στον ουρητήρα.

- Διαστάσεων: εσωτερικής διαμέτρου 11 Fr  και  εξωτερικής διαμέτρου 13 Fr

και σε μήκη:

 

α

35cm

 

β

45 cm

 

115

Διαδερμικός διαστολέας θηκαριού (ομοαξονικός). Διαδερμικός διαστολέας 8FR και θηκάρι 10 Fr που να διευκολύνει τη τοποθέτηση και αλλαγή του σύρματος ασφαλείας κατά την εκτέλεση της διαδερμικής νεφροστομίας.

 

116

Ψηφιακό εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο μιας χρήσης.  -Να παρέχει άριστη-ψηφιακή εικόνα-ανάλυση, να είναι μικρής διαμέτρου για πρόσβαση σε νεφρικούς κάλυκες με δύσκολη ανατομική. -Να έχει γωνιώσεις μέχρι 270º και από τις δύο πλευρές, και κανάλι εργασίας 3,5Fr. –Να συνοδεύεται δωρεάν από monitor υψηλής ευκρίνειας.

 

 

117

Συσκευή έγχυσης υγρών κατάλληλη για ουρητηροσκοπήσεις (συσκευή πλύσης). Αποστειρωμένη συσκευή πλύσης ενισχυμένης ροής  με βαλβίδα αντεπιστροφής με αφαιρούμενη επέκταση σωλήνα, χειροκίνητο χειρισμό του υδροθαλάμου (με πουάρ ή χωρίς) και να διαθέτει μηχανισμό luer-lock, κατάλληλο για όλα τα είδη των ενδοσκοπίων.

 

118

Συσκευή έγχυσης υγρών κατάλληλη για ουρητηροσκοπήσεις (κύκλωμα ελεγχόμενης έγχυσης ).  Αποστειρωμένο κύκλωμα ελεγχόμενης χορήγησης υγρών για ουρητηροσκοπήσεις τύπου Traxer Flow, σύνδεση τύπου Υ με ασκούς υγρών, θάλαμος flash για χειροκίνητο χειρισμό, με βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδα Tuohy-Borst, συνδετικό Τ υπό γωνία 45º για έγχυση σκιαγραφικού.    

 

119

Συσκευή έγχυσης υγρών κατάλληλη για ουρητηροσκοπήσεις (κύκλωμα ελεγχόμενης έγχυσης ). Αποστειρωμένο κύκλωμα ελεγχόμενης έγχυσης θερμαινόμενων υγρών μονής ακίδας, συμβατό  για χρήση στο βασικό εξοπλισμό του χειρουργείου μας, που αφορά τη συσκευή αυτόματης έγχυσης υγρών της ROCAMED ENDOFLOW II.

 

120

Σύστημα θέρμανσης υγρών πλύσεων που να αποτελείται από:

Α) την κασέτα ημέρας και

Β) το σετ ασθενούς μιας χρήσης.

-Η κασέτα ημέρας να είναι αποστειρωμένη και να επιτρέπει ροή υγρών άνω των  50 lt ανά ώρα. Να έχει δύο ακίδες διάτρησης ορών και θάλαμο ελέγχου ροής.

-Το σετ ασθενούς να είναι αποστειρωμένο  και να επιτρέπει ροή υγρών άνω των  50 lt ανά ώρα. Να διαθέτει σωλήνα περίπου 200cm, με βαλβίδα αντεπιστροφής, με εύκαμπτο και luer lock άκρο σύνδεσης με το ενδοσκόπιο. Να διαθέτει συσκευή σύνδεσης με τους ασκούς πλύσεων μετεγχειρητικά.

Ο μειοδότης να παρέχει δωρεάν το μηχάνημα θέρμανσης του παραπάνω συστήματος.

 

α

κασέτα ημέρας

 

β

σετ ασθενούς

 

 

121

Σετ μιας χρήσης αποστειρωμένων ειδών για τη εκτέλεση mini-νεφρολιθοθρυψίας (mini-PCNL). Να αποτελείται  από: διαστολέα με θηκάρι που να διαθέτει δύο στόμια στο περιφερικό άκρο: ένα για την νεφρολιθοθρυψία και ένα για την εφαρμογή αρνητικής πίεσης. Σύστημα αναρρόφησης μίας χρήσεως, που να συνδέεται με την αναρρόφηση του Χειρουργείου. Σε διαστάσεις:

 

α

16Fr x 13cm

 

β

18Fr x 13cm

 

122

 

 

 

Γυάλινη σύριγγα πλύσεων ουροδόχου κύστεως 150ml πολλαπλών χρήσεων που να αποτελείται από:

 -γυάλινο κύλινδρο,

 -μεταλλικό έμβολο και

-σωλήνα σιλικόνης που να είναι συμβατό με τον εξοπλισμό OLYMPUS του χειρουργείου.

Να αποστειρώνεται στον ατμό στους 134°C.

 

α

Ανταλλακτικός γυάλινος κύλινδρος της παραπάνω σύριγγας

 

123

Probe για το λιθοτρίπτη υπερήχων CALCUSON με μη-δονούμενο άκρο και  κανάλι αναρρόφησης, διαμέτρου 1,5mm και μήκους 57cm (27425NL) για το Transducer 276100-30, για το μηχάνημά μας KARL STORZ 272100-20.

Πολλαπλών χρήσεων, να αποστειρώνεται στον ατμό στους 134°C.

 

124

Probe για το λιθοτρίπτη υπερήχων CALCUSON με δονούμενο άκρο και κανάλι αναρρόφησης, διαμέτρου 3,5mm και μήκους 30-40cm (27093LL)   για το Transducer 276100-30, για το μηχάνημά μας KARL STORZ 272100-20. Πολλαπλών χρήσεων, να αποστειρώνεται στον ατμό στους 134°C.