Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

 

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να επισκεφτεί τη Διαδικτυακή Πύλη <<Προμηθεύς>> του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr) και μέσω του συνδέσμου ΄΄ Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημόσιων Συμβάσεων ΄΄ να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (http://www.nosokomeiokalamatas.gr)

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή << Καταχώρηση Σχολίου >>. Η διάρκεια της Διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των οικονομικών φορέων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Απορροφήσιμα αιμοστατικά μικροϊνίδια από 100% Οξειδωμένη Αναγεννημένη Κυτταρίνη ποσότητας τουλάχιστον 3 γραμμαρίων, προγεμισμένα σε ειδικό ψεκαστικό εφαρμογέα. Να έχει την ευρύτερη βακτηριοκτόνο δράση συμπεριλαμβανομένων των MRSA, PRSP, VRE, MRSE, E. Coli, K. Aeoregenes, S. aureus, S. Epidermidis, η οποία να ποσοτικοποιείται για τους σημαντικότερους. Να απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων με μηδενική ιστική αντίδραση και να επιφέρει αιμόσταση σε λιγότερο των 35 δευτερόλεπτων. Να έχει αποδεδειγμένη διεισδυτική ικανότητα στο αίμα φθάνοντας την κοίτη της αιμορραγικής εστίας. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια.

2

Αιμοστατική ζελατίνη με ανθρώπινη θρομβίνη 2000IU, σε συσκευασία ενός τεμαχίου μεγαλύτερη των 6ml, για επάρκεια ενός τεμαχίου ανά χειρουργική επέμβαση, με την μικρότερη τιμή ανά ml τελικής ουσίας. Να έχει σταθερή σύσταση (ρεολογικά χαρακτηριστικά) τελικής ουσίας για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία εύκαμπτο ακροφύσιο (με μνήμη) με δυνατότητα λειτουργικής κάμψης 360° για ανατομικά δυσπρόσιτες περιοχές και άκαμπτο ακροφύσιο με δυνατότητα κοπής στο επιθυμητό μήκος, το οποίο εγγυάται το μη τραυματισμό των επικείμενων ιστών σε περίπτωση επαφής με αυτούς. Να απορροφάται σε 4-6 εβδομάδες. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια.

3

Αιμοστατικό σε υγρή μορφή γέλης (gel) 5ml , αποτελούμενο από δύο συστατικά, α) κοκκία βόειας ζελατίνης και β) θρομβίνη ανθρώπινης προέλευσης 2500 διεθνών μονάδων (IU) σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια.

4

Αιμοστατική σκόνη στερεάς μορφής από πολυσακχαρίτη σε συσκευασία 5gr με ρύγχος μήκους 10 εκ. 5 Τεμ/συσκευασία. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια.

5

Αιμοστατική σκόνη στερεάς μορφής από πολυσακχαρίτη για λαπαροσκοπική χρήση σε συσκευασία 3gr με ρύγχος μήκους 38 εκ. 1 Τεμ/συσκευασία. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια.

6

Αιμοστατικό επίθεμα στεγανοποίησης, έτοιμο προς χρήση, από βόειο χόριο κολλαγόνο, επικαλυμμένο με NHS-PEG και διπλό μηχανισμό δράσης (για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις). Διάστασεις: 4,5Χ9 cm. 3τεμ/συσκευασία. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια.

7

Απορροφήσιμος αιμοστατικός σπόγγος ζελατίνης απoστειρωμέvoς και να ενδείκνυται για την τoπική αιμόσταση μικρώv αγγείωv όπoυ οι συμβατικές μέθοδοι αιμόστασης είvαι ανέφικτες ή πρακτικά δύσκολο να εφαρμοστούν. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σε αποστειρωμένο διάλυμα φυσιολογικού ορού χωρίς να διαλύεται αν χρειαστεί να αφαιρεθεί.

Να μην κολλάει στα γάντια και τα εργαλεία όταν βραχεί.Να ελέγχει άμεσα τηv αιμορραγία και να απoρρoφάται σε 3-5 εβδομάδες. Να έχει ουδέτερο pH και να μην προξενεί αλλεργικές αντιδράσεις.

Να μην χρειάζεται ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης. Να προσφέρεται στις κάτωθι διαστάσεις 30Χ80mm. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια

8

Αιμοστατική γάζα απορροφήσιμη. Να επιφέρει αιμόσταση εντός 2-8 λεπτών. Να απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό εντός 1-2 εβδομάδων. Να έχει την ελάχιστη δυνατή αντίδραση από τον ανθρώπινο ιστό. Να έχει βακτηριοκτόνο δράση. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα, χωρίς να κολλάει στα γάντια να σκίζεται ή να θρυμματίζεται και να διαπερνά με ευκολία τα Τροκάρ. Διαστάσεων : 10X20cm, 5Χ7,5cm, 10X7,5 cm. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια

9

Αιμοστατικό και στεγανοποιητικό επίθεμα που να ενδείκνυται για χρήση στη χειρουργική (για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις). Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια

10

Αντισυμφητική μεμβράνη από πολυλακτίδη επανατοποθετούμενο, χωρίς πολυσακχαρίτη, για τον μηχανικό διαχωρισμό ιστών για ανοιχτή χειρουργική κοιλίας, σε διαστάσεις 10Χ13 cm & 13Χ20 cm περίπου. Να προσκομιστούν κλινικές μελέτες και η προσφερόμενη τιμή να είναι ανά τετραγωνικό εκατοστό. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια

11

Αποστειρωμένη κόλλα σύγκλισης δέρματος με δυο μαλακούς διανομείς PU FOAM μιας χρήσεως, με φαρδύ ίχνος >5 mm κατά την εφαρμογή και με υψηλή βιοσυμβατότητα, υψηλή ευκαμψία και αντοχή, να προστατεύει την πληγή από τη διείσδυση βακτηριδίων και να μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης. Να στεγνώνει σε 10-15 δευτερόλεπτα. Να απομακρύνεται μετά από 5-10 ημέρες, να είναι βιοσυμβατή και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται σε απλή ή και πολλαπλή συσκευασία.

12

Βιοαπορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο τύπου Ι για υψηλή και άμεση αιμόσταση, και προστασία από τις λοιμώξεις σε χειρουργικές επεμβάσεις και χειρουργικά τραύματα, σπογγώδους μορφής με αντιβιοτικό θεϊκής γενταμυκίνης 2,00mg/cm2, σε διαστάσεις 2.5 x 2.5 cm και 5 x 5 cm. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια

13

Αιμοστατικό κερί σε αποστειρωμένη συσκευασία των 2,5 gr περίπου. Ειδικό κερί για αιμόσταση οστικών επιφανειών.

14

Ενδοσκοπικός εφαρμογέας μήκους 36cm και διαμέτρου 5mm δύο χρήσεων, απαρτιζόμενος από άκαμπτο εξωτερικό αυλό μήκους 31cm από ανοξείδωτο ατσάλι, και εσωτερικό εύκαμπτο ακροφύσιο μήκους 38cm για βέλτιστη χειρουργική τοποθέτηση και τη στόχευση ανατομικά δυσπρόσιτων περιοχών.

15

Αναλώσιμος ενδοσκοπικός εφαρμογέας μήκους 40cm για λαπαροσκοπική χρήση του Tisseel, 5τεμ/συσκευασία, για το αιμοστατικό που υπάρχει ήδη στο νοσοκομείο μας.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http: http://www.promitheus.gov.gr) ---- Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων ----- Αναζήτηση της Διαβούλευσης με τον Μοναδικό Κωδικό: 2023DIAB27571