Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να επισκεφτεί τη Διαδικτυακή Πύλη  <<Προμηθεύς>> του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr) και μέσω του συνδέσμου  ΄΄ Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημόσιων Συμβάσεων ΄΄ να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (http://www.nosokomeiokalamatas.gr)

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή  << Καταχώρηση Σχολίου >>. Η διάρκεια της Διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των οικονομικών φορέων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

I.       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1

II.          ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 2

Α. ΡΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ) 2

Β. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI 2

B.1. ΕΝΗΛΙΚΩΝ. 2

B.2. ΠΑΙΔΙΩΝ. 4

Γ. ΑΠΛΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. 5

Γ.1.  ΕΝΗΛΙΚΩΝ. 5

Γ.2. ΠΑΙΔΙΩΝ. 6

Δ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. 7

Ε. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 100% ΜΕ ΑΣΚΟ (μη επανεισπνοής) 8

ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ HOODS (ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 9

Ζ. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ.. 9

Η. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. 11

Η.1. ΣΥΣΚΕΥΗ AIRVO2. 11

Η.2. ΣΥΣΚΕΥΗ INSPIRED. 14

Θ. ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ NIV (ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΘ) 14

Ι. ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (NON INVASIVE VENTILATION, NIV) 15

Ι.1. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ BIPAP) 15

Ι.1.1. ΣΤΟΜΑΤΟΡΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΓΙΑ BIPAP). 15

Ι.1.1.1. Στοματορρινικές μάσκες μίας χρήσεως. 15

Ι.1.1.2. Στοματορρινικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων. 16

Ι.1.2. ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (για BIPAP). 17

Ι.1.2.1. Ολοπροσωπικές μάσκες μίας χρήσεως.. 17

Ι.1.2.2. Ολοπροσωπικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων. 18

Ι.2. ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΜΕΘ, ΜΕΚ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ) 19

Ι.2.1. ΣΤΟΜΑΤΟΡΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ, ΜΕΚ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ). 19

Ι.2.1.1. Στοματορρινικές μάσκες μίας χρήσεως.. 19

Ι.2.1.2. Στοματορρινικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων. 20

Ι.2.2. ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ, ΜΕΚ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ). 20

Ι.2.2.1. Ολοπροσωπικές μάσκες μίας χρήσεως.. 20

Ι.2.2.2. Ολοπροσωπικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων. 21

III.        ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.. 23

Α. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ.. 23

Α.1. ΕΝΗΛΙΚΩΝ. 23

Α.2. ΠΑΙΔΙΩΝ. 24

Β. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ή ΣΕ ΜΑΣΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ. 25

Γ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ) ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ.. 25

 

 

         I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.      Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

2.      Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348.

3.      Πιστοποιητικό ISO 13485:2003 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

4.      Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή Πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει την σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του επί του προϊόντος συνοδευόμενη από πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται η ομάδα των προσφερόμενων ειδών ή συνοδευόμενη από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (declaration of conformity).

5.      Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει ικανό αριθμό δειγμάτων (2-3 συσκευές). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

        II.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α. ΡΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ)

1.      Να είναι μιας χρήσεως σε ατομική αεροστεγή συσκευασία.

2.      Θα πρέπει να αποτελούνται από μαλακό, ατοξικό πλαστικό υλικό καλής ποιότητας το οποίο δεν θα ερεθίζει το δέρμα.

3.      Να διατηρούνται σταθερά στη θέση τοποθέτησης τους έτσι ώστε μην υπάρχουν απώλειες.

4.      Ο σωλήνας μεταφοράς οξυγόνου να είναι μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, να επιδέχεται γωνίωση έως 90 χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

5.      Το σημείο σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει εύκολα τη σύνδεση και την αποσύνδεση από την παροχή οξυγόνου. Επιπλέον να εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση με την παροχή οξυγόνου και να μην αποσυνδέεται με τις υψηλές ροές.

6.      Tα επιρρίνια να έχουν ατραυματικά άκρα και να είναι από μαλακό υλικό με μικρό αυλό και να προσαρμόζονται άνετα στον κάθε ασθενή (με το κατάλληλο στήριγμα σταθεροποίησης).

7.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

8.      Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CΕ σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10/94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Β. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI

B.1. ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1.      Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, μαλακό, ατοξικό, διάφανο, πλαστικό υλικό.

2.      Να είναι για ενήλικες (μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE) και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.

3.      Να φέρουν ειδική επιρρίνια ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.

4.      Να έχουν πλάγιες οπές εκπνοής

5.      Nα συνοδεύονται από ειδικό πλαστικό δακτύλιο ο οποίος εφαρμοζόμενος γύρω από την βαλβίδα VENTURI να μην επιτρέπει την απόφραξή της.

6.      Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.

7.      Οι συσκευές να συνδέονται με κρικοειδή πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 20-22 mm περίπου και μήκους 15 – 17 cm. Ο σωλήνας να περιλαμβάνεται στη συσκευασία και να είναι από υλικό που δεν τσακίζει.

8.      Να έχουν διαφορετική βαλβίδα Venturi για διαφορετικά μείγματα οξυγόνου. Κάθε βαλβίδα να είναι διαφορετικού χρώματος και να αναγράφεται ευκρινώς με ανεξίτηλα ή ανάγλυφα γράμματα η απαραίτητη ροή οξυγόνου για την εξασφάλιση του ζητούμενου μείγματος οξυγόνου. Οι βαλβίδες Venturi να καλύπτουν τις ανάγκες για χορήγηση οξυγόνου τουλάχιστον για μείγματα 24%, 28%, 31%, 35%, 40% και 50% ή 60%. Η βαλβίδα να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου.

9.      Να συνοδεύεται από πλαστικό σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

10.   Τα σημεία σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου και τη βαλβίδα να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα τη σύνδεση και την αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.

11.   Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

12.   Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

13.   Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

B.2. ΠΑΙΔΙΩΝ

1.      Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, μαλακό, ατοξικό, διάφανο, πλαστικό υλικό.

2.      Να είναι για παιδιά, να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.

3.      Να φέρουν ειδική επιρρίνια ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.

4.      Να έχουν πλάγιες οπές εκπνοής.

5.      Nα συνοδεύονται από ειδικό πλαστικό δακτύλιο ο οποίος εφαρμοζόμενος γύρω από την βαλβίδα VENTURI να μην επιτρέπει την απόφραξή της.

6.      Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.

7.      Οι συσκευές να συνδέονται με κρικοειδή πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 20-22 mm περίπου και μήκους 15-17 cm. Ο σωλήνας να περιλαμβάνεται στη συσκευασία και να είναι από υλικό που δεν τσακίζει.

8.      Να έχουν διαφορετική βαλβίδα Venturi για διαφορετικά μείγματα οξυγόνου. Κάθε βαλβίδα να είναι διαφορετικού χρώματος και να αναγράφεται ευκρινώς με ανεξίτηλα ή ανάγλυφα γράμματα η απαραίτητη ροή οξυγόνου για την εξασφάλιση του ζητούμενου μείγματος οξυγόνου. Οι βαλβίδες Venturi να καλύπτουν τις ανάγκες για χορήγηση οξυγόνου τουλάχιστον για μείγματα 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, και 50% ή 60%. Η βαλβίδα να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου.

9.      Να συνοδεύεται από πλαστικό σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

10.   Τα σημεία σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου και τη βαλβίδα να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα τη σύνδεση και την αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.

11.   Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

12.   Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

13.   Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Γ. ΑΠΛΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Γ.1.  ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1.      Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, μαλακό, ατοξικό, διάφανο, πλαστικό υλικό και να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία.

2.      Να είναι για ενήλικες (μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE) και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.

3.      Να φέρουν ειδική επιρρίνια ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.

4.      Να έχουν πλάγιες οπές εκπνοής για αποφυγή επανεισπνοής διοξειδίου.

5.      Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.

6.      Να συνοδεύονται από σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, ο οποίος να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

7.      Το σημείο σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπεται εύκολα η σύνδεση και η αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζεται σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέεται με τις υψηλές ροές.

8.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

9.      Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Γ.2. ΠΑΙΔΙΩΝ

1.      Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, μαλακό, ατοξικό, διάφανο, πλαστικό υλικό και να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία.

2.      Να είναι για παιδιατρική χρήση (μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE) και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.

3.      Να φέρουν ειδική επιρρίνια ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.

4.      Να έχουν πλάγιες οπές εκπνοής για αποφυγή επανεισπνοής διοξειδίου.

5.      Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.

6.      Να συνοδεύονται από σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, ο οποίος να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

7.      Το σημείο σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπεται εύκολα σύνδεση και η αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζεται σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέεται με τις υψηλές ροές.

8.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

9.      Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1.      Να είναι σωλήνας μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, ο οποίος να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου. Να εξασφαλίζεται σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέεται με τις υψηλές ροές.

2.      Τα σημεία σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου, με την ambu, με την μασκα οξυγόνου τύπου Venturi κ.α. να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπεται εύκολα η σύνδεση και η αποσύνδεση τους.

3.      Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

4.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

5.      Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Ε. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 100% ΜΕ ΑΣΚΟ (μη επανεισπνοής)

1.      Να είναι κατασκευασμένες από ατοξικό, μαλακό, διάφανο, ελαφρύ, πλαστικό υλικό.

2.      Να είναι για ενήλικες (μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE) και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.

3.      Η μάσκα να φέρει επιρρίνια ταινία που να διαθέτει πλαστικότητα, να σταθεροποιείται στην επιθυμητή γωνία κάθε φορά για καλύτερη εφαρμογή.

4.      Να συγκρατείται στο κεφάλι με ελαστική ταινία με δυνατότητα να αυξομειώνεται σε μήκος.

5.      Να έχει πλάγιες βαλβίδες εκπνοής χαμηλής αντίστασης (μονόδρομες εκπνευστικές βαλβίδες) και μονόδρομη εισπνευστική βαλβίδα στο σημείο σύνδεσης της μάσκας με τον πλαστικό ασκό.

6.      Να συνοδεύονται από σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

7.      Τα σημεία σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου και τη μάσκα να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα τη σύνδεση και την αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.

8.      Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

9.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

10.   Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ HOODS (ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

1.      Να είναι κατασκευασμένες από διαφανές ακρυλικό (πλεξιγκλάς) χωρίς ραφές με στρογγυλεμένες άκρες.

2.      Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπεται η ομαλή κατανομή οξυγόνου.

3.      Το σχήμα του να εξασφαλίζει αρκετό χώρο κίνησης στο βρέφος και να υπάρχει επαρκές άνοιγμα στο μέρος της κεφαλής το οποίο να εξασφαλίζει χώρο κίνησης στους ώμους του βρέφους.

4.      Να διαθέτει 3-4 οπές για τα απαραίτητα καλώδια-σωλήνες.

5.      Να μπορεί να αποστειρωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.

6.      Να είναι διαστάσεων πλάτος: 24cm, μήκος: 24 cm, ύψος: 19,5 cm (μέγεθος Large).

7.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

8.      Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ζ. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ

1.    Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, μαλακό, ατοξικό, διάφανο, πλαστικό υλικό.

2.    Να είναι για ενήλικες (μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE) και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να εφαρμόζουν ικανοποιητικά γύρω από το τραχειόστομα.

4.    Να έχουν οπή – ες εκπνοής.

5.    Να συνοδεύονται από ειδικό πλαστικό δακτύλιο ο οποίος εφαρμοζόμενος γύρω από την βαλβίδα VENTURI να μην επιτρέπει την απόφραξή της.

6.    Να φέρουν ελαστική ταινία στήριξης αυξομειούμενου μήκους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της μάσκας στη σωστή θέση.

7.    Να διαθέτουν περιστρεφόμενο πλαστικό συνδετικό που δεν τσακίζει, κατάλληλο για σύνδεση με κρικοειδή πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 20-22 mm. Ο κρικοειδής σωλήνας να περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

8.    Να έχουν διαφορετική βαλβίδα Venturi για διαφορετικά μείγματα οξυγόνου. Κάθε βαλβίδα να είναι διαφορετικού χρώματος και να αναγράφεται ευκρινώς με ανεξίτηλα ή ανάγλυφα γράμματα η απαραίτητη ροή οξυγόνου για την εξασφάλιση του ζητούμενου μείγματος οξυγόνου. Οι βαλβίδες Venturi να καλύπτουν τις ανάγκες για χορήγηση οξυγόνου τουλάχιστον για μείγματα 24%, 28%, 31%, 35%, 40% και 50% ή 60%. Η βαλβίδα να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου.

9.    Να συνοδεύονται από σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

10.  Τα σημεία σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου και τη βαλβίδα να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα τη σύνδεση και την αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.

11.  Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

12.  Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

13.  Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Η.1. ΣΥΣΚΕΥΗ AIRVO2

Η.1.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ) ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AIRVO2

1.      Να είναι συμβατό με την συσκευή παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλές ροές Airvo2, που διαθέτει το νοσοκομείο. Η συμβατότητα να αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου της συσκευής.

2.      Να είναι κατάλληλο για όλους τους ασθενείς, από νεογνά έως ενήλικες (με την χρήση της αντίστοιχης ρινικής κάνουλας και συνδετικου τραχειοστομίας).

3.      Ο θάλαμος να διαθέτει αυτόματο σύστημα πλήρωσης με νερό από φιάλη (water for injection) και διπλό φλοτέρ για μεγαλύτερη ασφάλεια.

4.      Ο σωλήνας του κυκλώματος να είναι θερμαινόμενος και να διαθέτει σύστημα ασφάλισης στην συσκευή, για αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης.

5.      Η αντίσταση θέρμανσης του σωλήνα να βρίσκεται στα τοιχώματα για βέλτιστη θέρμανση.

6.      Ο σωλήνας να διαθέτει πρόσθετο σύστημα προστασίας (μόνωση) από τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος και ελαχιστοποίηση της δημιουργίας συμπυκνωμάτων.

7.      Να μπορεί να συνδεθεί με τις ρινικές κάνουλες και το συνδετικό τραχειοστομίας.

8.      Να διαθέτει ειδικό κλιπ για ασφάλιση του σωλήνα στα ρούχα του ασθενή, εκμηδενίζοντας το τράβηγμα της ρινικής κάνουλας και την διακοπή της θεραπείας.

9.      Να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε έναν ασθενή, με μέγιστο χρόνο χρήσης στον ίδιο ασθενή έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.

 

 

Η.1.2 ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ

 

Η.1.2.1. ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1.      Να είναι συμβατές με το σετ θερμαινόμενου κυκλώματος της συσκευής παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλές ροές Airvo2, που διαθέτει το νοσοκομείο. Η συμβατότητα να αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου της συσκευής.

2.      Να διαθέτουν κυρτά και μαλακά επιθέματα σιλικόνης για ενίσχυση της σταθερότητας.

3.      Οι ρινικές κάνουλες να παρέχουν επιπρόσθετη παραγόμενη τελοεκπνευστική πίεση, >4 cmH2O και  60L/min ροή, διατηρώντας ταυτόχρονα την έκπλυση του διοξειδίου του άνθρακα στον νεκρό ανατομικό χώρο σε υψηλά επίπεδα. Να αποδεικνύεται από μελέτη/μελέτες.

4.      Ο σωλήνας σύνδεσης με το κύκλωμα, να είναι κατασκευασμένος από ειδικό διαπνέον υλικό προς αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων.

5.      Να είναι για χρήση σε έναν ασθενή, με μέγιστο χρόνο χρήσης στον ίδιο ασθενή έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.

6.      Να μην περιέχει λάτεξ και φθαλικές ενώσεις.

7.      Να προσφερθούν προς επιλογή ρινικές κάνουλες σε όλα τα μεγέθη Small, Medium και Large.

Η.1.2.2 ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ, ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AIRVO2 ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1.    Να είναι συμβατές με το σετ θερμαινόμενου κυκλώματος της συσκευής παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλές ροές Airvo2, που διαθέτει το νοσοκομείο. Η συμβατότητα να αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου της συσκευής.

2.    Να διαθέτουν κυρτά ακροφύσια με ασύμμετρο σχεδιασμό αναφορικά με τη διάμετρό τους (το ένα ακροφύσιο να είναι πιο φαρδύ σε σχέση με το άλλο) και μαλακά επιθέματα σιλικόνης για ενίσχυση της σταθερότητας.

3.    Οι ρινικές κάνουλες με τον ασύμμετρο σχεδιασμό να παρέχουν επιπρόσθετη παραγόμενη τελοεκπνευστική πίεση, >6 cmH2O και  60L/min ροή, διατηρώντας ταυτόχρονα την έκπλυση του διοξειδίου του άνθρακα στον νεκρό ανατομικό χώρο σε υψηλά επίπεδα, >80%. Να αποδεικνύεται από μελέτη/μελέτες.

4.    Ο σωλήνας σύνδεσης με το κύκλωμα, να είναι κατασκευασμένος από ειδικό διαπνέον υλικό προς αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων.

5.    Να είναι για χρήση σε έναν ασθενή, με μέγιστο χρόνο χρήσης στον ίδιο ασθενή έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.

6.    Να μην περιέχει λάτεξ και φθαλικές ενώσεις.

7.    Να προσφερθούν προς επιλογή ασύμμετρες ρινικές κάνουλες σε όλα τα μεγέθη Small, Medium και Large.

Η.1.2.3. ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ (NASAL HIGH FLOW) OPTIFLOW JUNIOR 2

1.      Να είναι συμβατό με το σετ θερμαινόμενου αναπνευστικού κυκλώματος της συσκευής AIRVO2 και να αποδεικνύεται από τον κατασκευαστικό οίκο της συσκευής.

2.      Να είναι κλειστό σετ που περιλαμβάνει ρινικά ακροφύσια (διαφόρων μεγεθών) ανάλογα με το βάρος του βρέφους-παιδιού και να προσαρμόζονται στο ανωτέρω κύκλωμα. Επιπλέον να είναι κατασκευασμένα από ειδικό απορροφητικό υλικό για αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνώματος και να διαθέτουν ειδικά αυτοκόλλητα για τέλεια εφαρμογή, καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία και μείωση του κίνδυνου για ρινικό τραυματισμό.

Η.1.3 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1.      Να είναι κατάλληλο για χορήγηση θεραπείας υψηλής ροής οξυγόνου σε ασθενείς με τραχειοστομία.

2.      Να είναι πιστοποιημένο βάσει των οδηγιών χρήσης του, για χορήγηση ροών από 5 L/min έως και 60 L/min.

3.      Η πλευρά που συνδέεται με τον ασθενή να διαθέτει θηλυκό συνδετικό, ώστε να συνδέεται με την τραχειοστομία.

4.      Η πλευρά που συνδέεται στο κύκλωμα να έχει συνδετικό που να επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση του συνδετικού τραχειοστομίας είτε σε κυκλώματα ασθενών για συσκευές χορήγησης θεραπείας υψηλής ροής σειράς Airvo 2. Να αποδεικνύεται η δυνατότητα σύνδεσης του υλικού με την παραπάνω συσκευή.

5.      Να διαθέτει περιστρεφόμενο προστατευτικό πτυέλων.

6.      Να διαθέτει ιμάντα στήριξης του συνδετικού τραχειοστομίας στο λαιμό του ασθενούς.

7.      Να είναι κατάλληλο για χρήση σε έναν ασθενή, για έως και 14 ημέρες.

Η.1.4. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

1. Φίλτρα καθαρισμού αέρα συμβατά για τη συσκευή AIRVO2

 

 

Η.2. ΣΥΣΚΕΥΗ INSPIRED

Η.2.1. ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ VHC60 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ Ο2FLO

1.      Ο υγραντήρας να διαθέτει συσκευή έγχυσης με τροκάρ για χρήση με αποστειρωμένο ορό (water for injection).

2.      Να ανιχνεύει το επίπεδο ορού προκειμένου να διατηρείται επαρκής ποσότητα ορού και μόλις φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο, ηχεί συναγερμός.

3.      Μιας χρήσης, ανά ασθενή.

Η.2.2. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ Ο2FLO

1.      Το θερμαινόμενο κύκλωμα, μήκους 150cm, να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας για να επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία στην ρινική κοιλότητα του ασθενούς ξεκινώντας από 31οC έως 37oC.

2.      Μιας χρήσης, ανά ασθενή.

Η.2.3. ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΓΙΑ Ο2FLO (ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

1.      Τα ρινικά γυαλάκια να παρέχουν στοχευμένη οξυγονοθεραπεία υψηλών ροών. Να διαθέτουν ελαστικό κράτημα γύρω από το λαιμό του ασθενούς για μεγαλύτερη άνεση.

2.      Να συνδέονται με τον θερμαινόμενο σωλήνα με συνδετικό 15F/22M.

3.      Να είναι μήκους 380mm, μεγέθους small, medium, large μιας χρήσης, ανά ασθενή.

Η.2.4. ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ Ο2FLO

1.      Αντιβακτηριακό φίλτρο υψηλής ποιότητας που φιλτράρει τον εξωτερικό αέρα.

2.      Σε συσκευασία των πέντε τεμαχίων, ανά ασθενή.

Θ. ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ NIV (ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΘ)

1.          Να είναι κατάλληλο για Μη Επεμβατικό Αερισμό μέσω αναπνευστήρα.

2.          Να διαθέτει ειδική μεμβράνη για αποφυγή διαρροών αέρα γύρω από το λαιμό του ασθενούς και ενσωματωμένο εσωτερικό μαξιλαράκι αυξομειωμένου όγκου από πολυουρεθάνη.

3.          Να διαθέτει βιδωτή θύρα πρόσβασης με βαλβίδα αντιασφυξίας διπλής ροής, με αυτόματο άνοιγμα σε περίπτωση απώλειας της πίεσης. Η βιδωτή θύρα πρόσβασης να δύναται να νεφελοποιεί μέσω ειδικού συνδετικού με γωνία σύνδεσης και επιστόμιο, χωρίς να διακόπτεται η θεραπεία.

4.          Να διαθέτει ενσωματωμένο συνδετικό ομαλής διάχυσης της ροής του αέρα για την μείωση του θορύβου και καλύτερου συγχρονισμού του ασθενούς.

5.          Να αποσπάται πλήρως το κολάρο από το υπόλοιπο σκάφανδρο για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς.

6.          Να διαθέτει δύο σφραγισμένες προσβάσεις για αισθητήρες ή καθετήρες.

7.          Να διαθέτει ειδικούς ατραυματικούς ιμάντες στερέωσης στη μασχάλη.

8.          Να διαθέτει σωλήνες με λεία εσωτερική επιφάνεια και μαλακά συνδετικά 22M-22F.

9.          Χωρίς φθαλικά, χωρίς λάτεξ.

10.       Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη (π.χ.  small, medium, large, xlarge, xxlarge).

Ι. ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (NON INVASIVE VENTILATION, NIV)

Ι.1. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ BIPAP)

Ι.1.1. ΣΤΟΜΑΤΟΡΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΓΙΑ BIPAP)

Ι.1.1.1. Στοματορρινικές μάσκες μίας χρήσεως.

1.      Να διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη (small-medium-large-xlarge).

2.      Να είναι μίας χρήσεως.

3.      Ο μη ελαστικός μαλακός κεφαλοδέτης να είναι τουλάχιστον 4 σημείων, να διαθέτει 2 κουμπώματα ταχείας αποσύνδεσης και ο κεφαλοδέτης της μάσκας να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

4.      Η μάσκα πρέπει επίσης να διαθέτει: ρυθμιζόμενο μετωπιαίο στήριγμα, ώστε να ελέγχεται η πίεση στο ριζορρίνιο, και μαλακό μαξιλάρι σιλικόνης για άνετη και εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο.

5.      Να διαθέτει συνδετική γωνία χωρίς διαφυγές για σύνδεση με συσκευή μη επεμβατικού μηχανισμού αερισμού και να έχει εσωτερική διάμετρο ώστε να είναι κατάλληλη για σύνδεση με το κύκλωμα της συσκευής BIPAP. Να είναι στρεφόμενη τουλάχιστον κατά 1800 για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.

6.      Να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της μάσκας με οξυγόνο για εμπλουτισμό του παρεχόμενου μίγματος O2.

7.      Να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας.

8.      Να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής.

9.      Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

10.   Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

11.   Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ι.1.1.2. Στοματορρινικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων.

1.    Να διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη (small-medium-large-xlarge).

2.    Να δύναται να αποστειρωθεί ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλον ασθενή.

3.    Ο μη ελαστικός μαλακός κεφαλοδέτης να είναι τουλάχιστον 4 σημείων, να διαθέτει 2 κουμπώματα ταχείας αποσύνδεσης και ο κεφαλοδέτης της μάσκας να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

4.    Η μάσκα πρέπει επίσης να διαθέτει: ρυθμιζόμενο μετωπιαίο στήριγμα, ώστε να ελέγχεται η πίεση στο ριζορρίνιο, μαλακό μαξιλάρι σιλικόνης για άνετη και εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο,

5.    Να διαθέτει συνδετική γωνία χωρίς διαφυγές για σύνδεση με συσκευή μη επεμβατικού μηχανισμού αερισμού και να έχει εσωτερική διάμετρο ώστε να είναι κατάλληλη για σύνδεση με το κύκλωμα της συσκευής BIPAP. Να είναι στρεφόμενη τουλάχιστον κατά 180ο  για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.

6.    Να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της μάσκας με οξυγόνο για εμπλουτισμό του παρεχόμενου μίγματος O2.

7.    Να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας.

8.    Να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής.

9.    Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

10.  Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

11.  Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ι.1.2. ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (για BIPAP)

Ι.1.2.1. Ολοπροσωπικές μάσκες μίας χρήσεως

1.      Να διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη (small-medium-large-xlarge).

2.      Να είναι μίας χρήσεως.

3.      Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή, καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του ασθενή (στόμα, μύτη και οφθαλμούς) με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενή και ελαχιστοποίηση της διαρροής του αέρα.

4.      Ο μη ελαστικός μαλακός κεφαλοδέτης να είναι τουλάχιστον 4 σημείων, να διαθέτει 2 κουμπώματα ταχείας αποσύνδεσης και ο κεφαλοδέτης της μάσκας να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

5.      Να διαθέτει συνδετική γωνία χωρίς διαφυγές για σύνδεση με συσκευή μη επεμβατικού μηχανισμού αερισμού και να έχει εσωτερική διάμετρο ώστε να είναι κατάλληλη για σύνδεση με το κύκλωμα της συσκευής BIPAP. Να είναι στρεφόμενη τουλάχιστον κατά 1800 για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.

6.      Να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της μάσκας με οξυγόνο για εμπλουτισμό του παρεχόμενου μίγματος O2.

7.      Να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας.

8.      Να διαθέτει ενσωματωμένη  βαλβίδα εκπνοής.

9.      Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

10.   Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

11.   Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ι.1.2.2. Ολοπροσωπικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων

1.    Να διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη (small-medium-large-xlarge).

2.    Να δύναται να αποστειρωθεί ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλον ασθενή.

3.    Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή, καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του ασθενή (στόμα, μύτη και οφθαλμούς) με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενή και ελαχιστοποίηση της διαρροής του αέρα.

4.    Ο μη ελαστικός μαλακός κεφαλοδέτης να είναι τουλάχιστον 4 σημείων, να διαθέτει 2 κουμπώματα ταχείας αποσύνδεσης και ο κεφαλοδέτης της μάσκας να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

5.    Να διαθέτει συνδετική γωνία χωρίς διαφυγές για σύνδεση με συσκευή μη επεμβατικού μηχανισμού αερισμού και να έχει εσωτερική διάμετρο ώστε να είναι κατάλληλη για σύνδεση με το κύκλωμα της συσκευής BIPAP. Να είναι στρεφόμενη τουλάχιστον κατά 1800 για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.

6.    Να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της μάσκας με οξυγόνο για εμπλουτισμό του παρεχόμενου μίγματος O2.

7.    Να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας.

8.    Να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής.

9.    Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

10.  Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

11.  Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Ι.2. ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΜΕΘ, ΜΕΚ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ)

Ι.2.1. ΣΤΟΜΑΤΟΡΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ, ΜΕΚ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ)

Ι.2.1.1. Στοματορρινικές μάσκες μίας χρήσεως

1.      Να διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη (small-medium-large-xlarge)

2.      Να είναι μίας χρήσεως.

3.      Ο μη ελαστικός μαλακός κεφαλοδέτης να είναι τουλάχιστον 4 σημείων. να διαθέτει 2 κουμπώματα ταχείας αποσύνδεσης και ο κεφαλοδέτης της μάσκας να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

4.      Η μάσκα να διαθέτει: ρυθμιζόμενο μετωπιαίο στήριγμα, ώστε να ελέγχεται η πίεση στο ριζορρίνιο και μαλακό μαξιλάρι σιλικόνης για άνετη και εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο.

5.      Να διαθέτει συνδετική γωνία, με κατάλληλη διάμετρο για σύνδεση με τον αναπνευστήρα, χωρίς διαφυγές. Να είναι στρεφόμενη τουλάχιστον κατά 1800 για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.

6.      Να μη διαθέτει βαλβίδα εκπνοής.

7.      Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας.

8.      Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

9.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

10.   Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ι.2.1.2. Στοματορρινικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων

1.    Να διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη (small-medium-large-xlarge)

2.    Να δύναται να αποστειρωθεί ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλον ασθενή.

3.    Ο μη ελαστικός μαλακός κεφαλοδέτης να είναι τουλάχιστον 4 σημείων, να διαθέτει 2 κουμπώματα ταχείας αποσύνδεσης και ο κεφαλοδέτης της μάσκας να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

4.    Η μάσκα να διαθέτει: ρυθμιζόμενο μετωπιαίο στήριγμα, ώστε να ελέγχεται η πίεση στο ριζορρίνιο και μαλακό μαξιλάρι σιλικόνης για άνετη και εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο.

5.    Να διαθέτει συνδετική γωνία, με κατάλληλη διάμετρο για σύνδεση με τον αναπνευστήρα, χωρίς διαφυγές. Να είναι στρεφόμενη τουλάχιστον κατά 1800 για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.

6.    Να μη διαθέτει βαλβίδα εκπνοής.

7. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας

8. Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

8.    Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

9.    Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ι.2.2. ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ, ΜΕΚ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ)

Ι.2.2.1. Ολοπροσωπικές μάσκες μίας χρήσεως

1.      Να διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη (small-medium-large-xlarge).

2.      Να είναι μίας χρήσεως.

3.      Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή, καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του ασθενή (στόμα, μύτη και οφθαλμούς) με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενή και ελαχιστοποίηση της διαρροής του αέρα.

4.      Ο μη ελαστικός μαλακός κεφαλοδέτης να είναι τουλάχιστον 4 σημείων, να διαθέτει 2 κουμπώματα ταχείας αποσύνδεσης και ο κεφαλοδέτης της μάσκας να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

5.      Να διαθέτει συνδετική γωνία, με κατάλληλη διάμετρο για σύνδεση με τον αναπνευστήρα, χωρίς διαφυγές. Να είναι στρεφόμενη τουλάχιστον κατά 1800 για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.

6.       Να μη διαθέτει βαλβίδα εκπνοής.

7.      Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας.  

8.      Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

9.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

10.   Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ι.2.2.2. Ολοπροσωπικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων

1.    Να διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη (small-medium-large-xlarge).

2.    Να δύναται να αποστειρωθεί ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλον ασθενή.

3.    Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή, καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του ασθενή (στόμα, μύτη και οφθαλμούς) με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενή και ελαχιστοποίηση της διαρροής του αέρα.

4.    Ο μη ελαστικός μαλακός κεφαλοδέτης να είναι τουλάχιστον 4 σημείων, να διαθέτει 2 κουμπώματα ταχείας αποσύνδεσης και ο κεφαλοδέτης της μάσκας να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

5.    Να διαθέτει συνδετική γωνία, με κατάλληλη διάμετρο για σύνδεση με τον αναπνευστήρα, χωρίς διαφυγές. Να είναι στρεφόμενη τουλάχιστον κατά 1800 για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.

6.    Να μη διαθέτει βαλβίδα εκπνοής.

8. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας.

7.    Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.

8.    Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

9.    Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

       III.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Α. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ

Α.1. ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1.      Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, μαλακό, ατοξικό, διάφανο, πλαστικό υλικό και να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία.

2.      Να είναι για ενήλικες (μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE) και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.

3.      Να φέρουν ειδική επιρρίνια ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.

4.      Να έχουν πλάγιες οπές εκπνοής για αποφυγή επανεισπνοής διοξειδίου.

5.      Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.

6.      Η μάσκα να συνδέεται με δοχείο νεφελοποίησης φαρμάκου, το οποίο να κλείνει «βιδωτά», να μην παρουσιάζει απώλειες, να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 5 cc και να παρέχει εκνέφωμα τα σταγονίδια του οποίου να είναι ≤ από 5 μm.

7.      Να συνοδεύονται από σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, ο οποίος να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

8.      Τα σημεία σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου και το δοχείο νεφελοποίησης να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα τη σύνδεση και την αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.

9.      Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένα.

10.   Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

11.   Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος - σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την αξιολόγηση, σε χρήση στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Α.2. ΠΑΙΔΙΩΝ

1.      Να είναι κατασκευασμένες από ατοξικό, μαλακό, διάφανο, ελαφρύ πλαστικό υλικό.

2.      Να είναι για παιδιατρική χρήση (μεγέθη small, medium, large) και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.

3.      Να φέρουν ειδική επιρρίνια ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.

4.      Να έχουν πλάγιες οπές εκπνοής για αποφυγή επανεισπνοής διοξειδίου.

5.      Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.

6.      Η μάσκα να συνδέεται με δοχείο νεφελοποίησης φαρμάκου, το οποίο να κλείνει «βιδωτά», να μην παρουσιάζει απώλειες, να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 3 cc και να παρέχει εκνέφωμα τα σταγονίδια του οποίου να είναι ≤ από 5 μm.

7.      Να συνοδεύονται από σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, ο οποίος να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

8.      Τα σημεία σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου και το δοχείο νεφελοποίησης να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα τη σύνδεση και την αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.

9.      Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένα.

10.   Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.

11.   Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος - σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την αξιολόγηση, σε χρήση στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Β. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ή ΣΕ ΜΑΣΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

1.      Να είναι κατασκευασμένες από διάφανο, ατοξικό, ελαφρύ πλαστικό υλικό.

2.      Να έχουν δοχείο νεφελοποίησης φαρμάκου, το οποίο να κλείνει «βιδωτά», να μην παρουσιάζει απώλειες, να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 5 cc και να παρέχει εκνέφωμα τα σταγονίδια του οποίου να είναι ≤ από 5 μm.

3.      Να συνοδεύονται από σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, ο οποίος να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.

4.      Τα σημεία σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου και το δοχείο νεφελοποίησης να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα τη σύνδεση και την αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.

5.      Να έχει το συνδετικό «Τ» με τη κατάλληλη διάμετρο για τη σύνδεση του νεφελοποιητή με τον τραχειοσωλήνα-τραχειόστομα και το κύκλωμα του αναπνευστήρα.

6.      Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένα.

7.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος και το lot number.

8.      Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος - σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την αξιολόγηση, σε χρήση στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη

Γ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ) ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

1.      Να είναι από διαφανές, ελαφρύ, ατοξικό πλαστικό υλικό.

2.      Τα άκρα του αεροθαλάμου να είναι συμβατά και να συνδέονται με τον τραχειοσωλήνα-τραχειόστομα και το κύκλωμα του αναπνευστήρα εύκολα και να μην επιτρέπουν διαφυγές

3.      Να έχει σχήμα κυλινδρικό ή κωνοειδές και η σύνδεσή του με το κύκλωμα του αναπνευστήρα να μην επηρεάζει τις αντιστάσεις.

4.      Η βαλβίδα υποδοχής του αεροθαλάμου για την χορήγηση του  εισπνεόμενου φαρμάκου να είναι ασφαλής και να μην επιτρέπει απώλειες κατά τη χορήγησή του.

5.      Τα παρεχόμενα σταγονίδια να είναι ≤ 5μm.

6.      Να είναι σε ατομική συσκευασία.

7.      Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος και το lot number.

8.      Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α. 2480/94( ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την αξιολόγηση, σε χρήση στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  (http: http://www.promitheus.gov.gr)  ---- Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων ----- Αναζήτηση της Διαβούλευσης με τον Μοναδικό Κωδικό:2024DIAB28547