Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να επισκεφτεί τη Διαδικτυακή Πύλη  <<Προμηθεύς>> του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr) και μέσω του συνδέσμου  ΄΄ Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημόσιων Συμβάσεων ΄΄ να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για  ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (http://www.nosokomeiokalamatas.gr)

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή  << Καταχώρηση Σχολίου >>. Η διάρκεια της Διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των οικονομικών φορέων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

1.      Fogarty καθετήρες εμβολεκτομής αγγείων:

3Fr 40cm

4Fr 40cm

5Fr 40cm

3Fr 80cm

4Fr 80cm

 

2.      Μεταλλικές ενδοπροθέσεις εκτεινόμενες με μπαλόνι με σκελετό χρωμίου-κοβαλτίου. Να διατίθενται σε διαμέτρους από 5 έως 10mm και μήκη 17-26-36 και 57mm. Το φέρον σύστημα να έχει μήκη 75, 120 και 150cm και να είναι επικαλυμμένο με υδρόφιλη επίστρωση. Το μπαλόνι του φέροντος συστήματος να είναι συμπτυγμένο σε τρεις πτυχώσεις (1 ανά 120 μοίρες), έτσι ώστε ο χρόνος έκπτυσης να είναι πολύ γρήγορος.

 

3.      Περιφερικά Αυτό- εκπτυσσόμενα Stent

Να είναι συμβατά με σύρμα 0.035΄΄ OTW.

Να είναι από Νιτινόλη με σχεδιασμό τριών ομοαξονικών καθετήρων.

Να είναι σχεδιασμού ανοικτών κελιών σε όλο το μήκος εκτός από τα δύο άκρα όπου να είναι κλειστών κελιών για ακριβή τοποθέτηση.

Να φέρεται σε καθετήρα 80cm, 130cm και 140cm

Να υπάρχει η δυνατότητα απελευθέρωσης του stent με δύο τρόπους.

Να είναι συμβατά με 6F θηκάρι σε όλα τα μεγέθη και να διαθέτει εκτός από τους 4 markers στην αρχή και στο τέλος της πρόθεσης, 2 markers στον φέροντα καθετήρα και 1 στο κινούμενο μέρος του καθετήρα.

Να διατίθεται σε μήκη 40 έως 200mm και διαμέτρους 5 έως 10mm

 

4.      Επικαλυμμένη ενδοπρόθεση με e-PTFE, εκπτυσσόμενη με μπαλόνι από χρώμιο – κοβάλτιο, διαμέτρου από 5 mm έως 10 mm, μήκους 17, 27, 37, 57 mm, ενταφιασμένο σε διπλό e-PTFE

Να είναι ανοιχτό κελιών με εναλασσόμενη σύνδεση.

Να διατίθεται σε καθετήρα μήκους 80 cm και 140 cm

Να διαθέτει τρεις επιπλέον ακτινοσκιερούς markers σε κάθε άκρο της πρόθεσης για άριστη απεικόνιση

Να διέρχεται από θηκάρι 6 και 7Fr.

 

5.      Μόσχευμα αυτοεκπτυσσόμενο από e-PTFE και σκελετό nitinol, με σταδιακή απελευθέρωση μορίων ηπαρίνης. Διαστάσεις: διάμετρος 6mm και μήκος 50mm.

 

6.      Μόσχευμα αυτοεκπτυσσόμενο  από e-PTFE και σκελετό nitinol. Διαστάσεις: διάμετρος 8mm και μήκος 50mm.

 

7.      Μόσχευμα αυτοεκπτυσσόμενο  από e-PTFE και σκελετό nitinol. Διαστάσεις: διάμετρος 12mm και μήκος 50mm.

 

8.      Μπαλόνια για Περιφερικά Αγγεία (Λαγόνια – Επιπολής)

Να είναι συμβατό με σύρμα 0.035΄΄, 0.018΄΄ και 0.014΄΄ OTW.

Να διατίθενται σε διαμέτρους από 1.25 έως 12.00mm και μήκη 10, 15, 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200mm.

Να διατίθεται σε καθετήρες 80cm, 140cm, 170cm και 200cm.

Να διαθέτουν ειδική υδρόφιλη επικάλυψη HYDRAX και ειδικό σύστημα αναδίπλωσης 6 πτερύγων που να εξασφαλίζει την συμβατότητα με μικρό θηκάρι δηλαδή έως 6Fr καθώς και 3 πτερύγων για την περίπτωση χρήσης του σε πολλαπλές στενώσεις.

 

 

9.      Καθετήρες αγγειογραφίας τύπου Vanschie 1 και μήκους 75 cm.

 

10.  Καθετήρες αγγειογραφίας τύπου Vanschie 2 και μήκους 75 cm.

 

11.  Καθετήρες αγγειογραφίας τύπου Vanschie 3 και μήκους 75 cm.

 

12.  Καθετήρες εισαγωγής Contra 2 μήκους 75 - 100 cm, 5Fr.

 

13.  Καθετήρες αγγειογραφίας VERTEBRAL μήκους 75 & 100 cm, 5Fr

 

14.  Καθετήρες εισαγωγής Crossover 75 & 100 cm, 5Fr

 

15.  Καθετήρες JAVID  CARROTID  by pass SHUNT (Bard) για αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις.  Μαλακό, ανθεκτικό σε γωνιώσεις,  κωνικό(Tapered), με μία οπή σε κάθε άκρη. Μέγεθος:  15Fr to 10Fr   &   Μήκος:  15,5cm   &     Μέγεθος:  12Fr  to  9Fr &  Μήκος:    15,5 cm

 

16.  Καρδιαγγειακοί αγγειογραφικοί καθετήρες τύπου Pig-tail 6Fr και μήκους 80 & 120 cm.

 

17.  Θηκάρια διαμέτρου από 6 έως 18Fr και μήκη από 11 & 45cm για αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις. 

 

18.  Υδρόφιλο Θηκάρι με ενσωματωμένο μεταλλικό σπείρωμα

Να είναι ειδικής πλεκτής διαμόρφωσης τριών στρωμάτων με εσωτερικό μεταλλικό σπείρωμα και υδρόφιλη επικάλυψη.

Να είναι κατάλληλο για cross-over πρόσβαση.

Να διατίθεται σε διάφορες καμπυλότητες και δακτύλιο συρραφής.

Να διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα από σιλικόνη και παράπλευρη παροχή από πολυουρεθάνη για χορήγηση υγρών και διενέργεια αγγειογραφιών.

Να διαθέτει βελόνα παρακέντησης και ατραυματικό άκρο με ακτινοσκιερό δείκτη.

Να είναι συμβατό με σύρμα 0.035΄΄.

Διαθέσιμα σε μεγέθη 4-9FR και μήκους 25-100cm.

Να διατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.

 

19.  Καθετήρας USL 2,  5Fr 80cm

 

20.  Οδηγό σύρμα υδρόφιλο

Να διαθέτουν κάλυμμα πολυουρεθάνης και υδροφιλική επικάλυψη που καλύπτει όλο το μήκος του σύρματος, να έχει πραγματικά 1:1 ροπή και να απαιτεί ελάχιστη δύναμη προώθησης.

Να διατίθεται με εξωτερική διάμετρο 0.018΄΄, 0.025΄΄, 0.035΄΄, και 0.038΄΄ με διαφορετικά σχήματα στο άκρο, ευθύ, κεκαμένο, ακτίνας R 1.5mm και R 3.0mm, κανονικό ή σκληρό στέλεχος και μήκη 180cm και 260cm.

21.  Σύρμα εισαγωγής τύπου J υδρόφιλο μήκους από 150 & 260cm.

22.  Οδηγό Σύρμα τύπου LUNDERQUIST.

23.  Φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας

Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας κωνικού σχήματος από Nitinol, μόνιμο ή ανακτήσιμο, μηριαίας και σφαγιτιδικής προσπέλασης, για αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις.

Φίλτρο με ασφαλή τοποθέτηση σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο πνευμονικής εμβολής (PE). Πρόσβαση από έσω σφαγίτιδα και μηριαία φλέβα. Να είναι ανακτήσιμο (retrieveable) με παράθυρο χρόνου ανάκτησης ικανό για την προστασία του ασθενούς ή μόνιμο. Να είναι ικανό να παγιδεύει τους θρόμβους με ατραυματική στερέωση, βιοσυμβατή, delivery system χαμηλού προφίλ, που επιτρέπει την εύκολη διαδερμική τοποθέτηση. Να μην μεταναστεύει μετά την τοποθέτηση, μη σιδηρομαγνητικό, να επιτρέπει να γίνεται MRI μετά την τοποθέτηση. Να μπορεί να μπει και υπερνεφρικά. Να υπάρχει δυνατότητα για μηριαία και σφαγιτιδική προσπέλαση.

        24. Pruitt Inahara Carotid Shunt

               Σύστημα προσωρινής παράκαμψης καρωτίδας 31cm/ 8-9-10 FR.

              Να διαθέτει διπλό μπαλόνι αποκλεισμού & χρωματική ένδειξη στο  μπαλόνι

              της  κοινής καρωτίδας.

               Να διαθέτει  ενσωματωμένο T-Port έγχυσης – αναρρόφησης.

               Να  διαθέτει  επιπλέον αυλό με μπαλόνι με βαλβίδα  ασφαλείας  &  βιδωτές  

               σύριγγες   πλήρωσης. 

               Να διαθέτει  σημάδια  ένδειξης  βάθους  ανά   1cm.

               Να είναι  πιστοποιημένα  με FDA.

         25. Stent Inflator ( Φουσκωτήρας)

                Encore inflation device

                Συσκευή  πλήρωσης   encore  26 Atm

                Με χωρητικότητα   σύριγγας    20cc

                Φωσφορίζουσα  αναλογική  ένδειξη  μανομέτρου  πίεσης  μέχρι  26 Atm

          26.  Αγγειοχειρουργικά  εμβαλώματα Patch   από  e-PTFE πάχους περίπου  

                 0,40mm &  διαστάσεων  20Χ100mm

          27.  Αγγειοχειρουργικό Balloon expandable  peripheral  stent  διαμέτρου  6mm 

                 με μήκος  39mm  &  συνολικού  μήκους  80cm  &  σύρμα  0,035΄΄

 

          28.  Αγγειοχειρουργικά   stentballoon expandable, διαμέτρου 6mm & μήκους

                 100mm,   σε  καθετήρα   75cm

 

          29. Σετ  καθετήρες  οπτικών  ινών  για τη θεραπεία  της φλεβικής  ανεπάρκεια  (κιρσών)  στα κάτω άκρα με ενδοφλεβικό laser. Σετ καθετήρες οπτικών ινών για την κατάλυση των φλεβών, μήκους 3m με διαβάθμιση ανά εκατοστό με πρίσμα δακτυλίων κυκλικής εκπομπής της ενέργειας (360°) και να κλειδώνει με μηχάνημα εκπομπής μήκους κύματος 1940. Να προσφέρει οπτικές ίνες σε 2 διαμέτρους: 600nm και 400nm. Να προσφέρεται υδρόφιλο σύστημα micro puncture 4-5Fr. Να προσφέρεται σωληνίσκος διήθησης για χορήγηση τοπικής αναισθησίας.

        30. Ελαστικές  φακαρόλες  αγγείων  σιλικόνης ( vessel  loop ) σε διάφορα  

               μεγέθη  και χρώματα

              α)  Maxi  κόκκινες

              β)  Maxi  κίτρινες

              γ)  Mini  μπλε

        31. Αγγειοχειρουργικό self expanding stent 0,035΄΄  guide wire compatible,

               Deployed system , ροδέλα, μήκος καθετήρα  80cm,  μήκος stent  5 έως

              20  cm  & διαμέτρου  από 5 mm έως 10 mm.

       32.  Αγγειοχειρουργικά ράμματα GORETEX  από e- PTFE μονόκλωνα

               μη-απορροφήσιμα με USP από 3/0 έως 6/0  με διπλή βελόνη 3/8

              κύκλου στρογγυλή  από 9mm έως 17 mm

33. Καρωτιδική ενδοπρόθεση (ΣΤΕΝΤ) από νιτινόλη με ενσωματωμένη προστασία από εμβολισμούς. Να είναι καλυμμένη σε όλο το μήκος της από διπλό στρώμα PET με μέγεθος πόρων 165μm. Να διαθέτει μικτό σχεδιασμό ανοικτών & κλειστών κελιών για άριστη προσαρμογή στον καρωτιδικό βολβό. Να είναι ενός χειριστή (Rx) με μήκος καθετήρα 135cm & να δέχεται σύρμα 0,014΄΄,  διαμέτρου 8mm & μήκους 40mm & διαμέτρου 7mm & μήκους 40mm.

34. Σύστημα συμπιεστικής περίδεσης δύο επιδέσμων για θεραπεία φλεβικών ελκών κάτω άκρων και οιδήματος,  που επιτυγχάνει σταθερή διαβαθμισμένη συμπίεση 40mmHg, για έως  7 ημέρες.

Ο εσωτερικός επίδεσμος να έχει μικρή ελαστικότητα (short stretch) από βισκόζη, πολυεστέρα, πολυαμίδιο και ελαστίνη ώστε να παρέχει συμπίεση, προστασία και απορροφητικότητα.

Ο εξωτερικός επίδεσμος να έχει μεγάλη ελαστικότητα (long stretch) από ακρυλικό, πολυαμίδιο και ελαστίνη για πρόσθετη συμπίεση ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη θεραπευτική πίεση.

Και οι δύο επίδεσμοι να φέρουν κυκλικούς οδηγούς εφαρμογής της σωστής πίεσης.

α. για περιφέρεια αστραγάλου 18Χ25 εκατοστά

β. για περιφέρεια αστραγάλου 25Χ32 εκατοστά

 

35.  Περιφερικά μπαλόνια Επικαλυμμένα με Πακλιταξέλη

 Να είναι περιφερικά μπαλόνια επικαλυμμένα με πακλιταξέλη κρυσταλλικής μορφής, και συγκέντρωση φαρμάκου ομοιογενή που ανέρχεται στα 3mg/mm2 .

Να είναι συμβατά με σύρματα 0.035΄΄, 0.018΄΄ και 0.014΄΄ ανάλογα με τη χρήση τους.

Να διατίθενται σε διαμέτρους 1.5 έως 8.0 (mm), και μήκος 40mm και μήκος καθετήρα 80(cm).

Η απελευθέρωση του συνόλου της πακλιταξέλης να ολοκληρώνεται μετά από 30 sec από την επαφή με το αγγείο.

Η απώλεια φαρμάκου να είναι ˂0.1% κατά την διάβαση μέσα από το  αντίστοιχο θηκάρι με την μέθοδο TransferTech.

Να διαθέτει κλινικές μελέτες.

36. Μπαλόνια εξαιρετικά υψηλών πιέσεων

Μπαλόνια εξαιρετικά υψηλών πιέσεων  που να είναι κατασκευασμένα από διπλό στρώμα Nylon και Pebax, μέσης πίεσης ρήξης RBP 24 ATM, μήκους 20-200mm, διαμέτρου 3-12mm.

Να διατίθεται με καθετήρες 40cm, 75cm, 120cm και 135cm.

Να είναι κατάλληλα για φίστουλες.

Να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη καθώς και επικάλυψη σιλικόνης.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

1. Μοσχεύματα P.T.F.E. δύο στρωμάτων με υδρόφιλο περίβλημα ολικά αποστειρωμένα κανονικού και λεπτού τοιχώματος,  χωρίς και με ενίσχυση δακτυλίων, διαμέτρου 6mm, 7mm, 8mm, μήκους 70cm και 80cm, και κωνικά 4 -7mm και 5 - 8 μήκους 70cm.

2. Εμβαλώματα από Dacron ανάποδης πλέξης Knitted με εμποτισμό Ηπαρίνης-Αργύρου για αντιμικροβιακή προστασία, πάχος τοιχώματος έως 0,41 mm διαστάσεων α)10mm X 150mm,  β)14mm X 75mm & γ) 25mm X 100 mm.

3. PABF (Κυρίως σώμα) Διχαλωτό ενδοαυλικό μόσχευμα για την αντιμετώπιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με υπερνεφρική στήριξη, σπονδυλωτό, 3 τμημάτων. Κατασκευασμένο από πολύκλωνο πολυεστέρα (Dacron) και σκελετό από Nitinol. Να είναι ειδικής κατασκευής καθώς φέρει ανισοϋψή κυματοειδή σχεδίαση του σκελετού στο εγγύς άκρο του μοσχεύματος καθώς επίσης και υπερνεφρικά stent ανεξάρτητα κατασκευασμένα από το υπόλοιπο μόσχευμα (κυρίως σώμα) ραμμένα με το χέρι, ώστε να μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη και να είναι πιστοποιημένο για αυχένα μήκους  ≥ 10 mm και γωνία αυχένα κάτω από τις νεφρικές ≤ 75°. Να διαθέτει ακίδες για πρόσθετη καθήλωση του μοσχεύματος, χαμηλού προφίλ 16F – 20F.  Ο καθετήρας του μοσχεύματος να φέρει υδρόφιλη επικάλυψη. Να διατίθεται σε διαμέτρους 20mm-32mm και μήκος 110mm. Κατάλληλο για αγγείο διαμέτρου 15mm – 32mm.

4. PAIL (Σκέλη). Ομόπλευρο / Ετερόπλευρο σκέλος διχαλωτού μοσχεύματος από Dacron και σκελετό Nitinol, 3 τμημάτων, με υπερνεφρική στήριξη. Χαμηλού προφίλ 14F – 18F.  Ο καθετήρας του μοσχεύματος να φέρει υδρόφιλη επικάλυψη. Να διατίθεται σε διαμέτρους 10mm – 24mm και μήκη 60mm – 155mm.

  

5. Ενδαγγειακά μοσχεύματα περιφερικών αγγείων επικεκαλυμμένα πλήρως με συνθετικό υλικό ePTFE και ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση Stainless Steel με δυνατότητα επανέκπτυξης, διαστάσεων διαμέτρου 5mm έως 10mm & 12mm μήκους 16mm, 22mm, 29mm, 32mm, 38mm, 41mm, 59mm και 61mm, προφορτωμένα σε καθετήρα μπαλόνι 80cm ή 120cm. Συμβατά με οδηγό σύρμα 35’’.

6. Αυτοδιατεινόμενο μόσχευμα θωρακικής αορτής με εξωτερικό σκελετό θερμικής μνήμης από Νιτινόλη και πολυτετραφθοριαιθυλένιο και φθοριωμένο αιθυλοπροπυλένιο (e-PTFE/FEP). Να διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας CE. Να διατίθεται σε ευθεία και κωνική μορφή. Διάμετρος 21-45mm, μήκος 10cm, 15cm και 20cm.

7. Περιφερικά ενδομοσχεύματα από πολυτετραφθοριαιθυλένιο (e-PTFE) και αυτοεκπτυσσόμενο σκελετό θερμικής μνήμης από Νιτινόλη και συνδέσμους ηπαρίνης στην εσωτερική επιφάνεια. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλείας CE. Να διατίθεται σε διαμέτρους 5 έως 13 mm και μήκος 2,5 έως 25cm.

8. Περιφερικά ενδομοσχεύματα εκπτυσσόμενα με μπαλόνι από πολυτετραφθοριαιθυλένιο (e-PTFE) και ανοξείδωτο χάλυβα και συνδέσμους ηπαρίνης σταδιακής απελευθέρωσης. Να διατίθεται σε διαμέτρους από 5-11mm και μήκη 15-79 mm. Να υπάρχει δυνατότητα επιπλέον έκπτυξης έως 16mm διάμετρο.

 

9. Μόσχευμα  DACRON διχαλωτό, πλέξη  coper knit, με  αντιμικροβιακή προστασία  ζελατίνης

α)  διαστάσεων: 20Χ10mm   40cm

β)  διαστάσεων: 22Χ11mm   40cm  

 

                     10. Αγγειακά μοσχεύματα  Carboflo flex  , thin wall  small  beading,  with

                                  a  removable  spiral,  with  carbon

                                  αμήκους 70cm  &  διαμέτρου   8mm -5mm

                          β) μήκους 70cm  & διαμέτρου  7mm- 4mm

 

11. Αγγειακά μοσχεύματα PTFE, with a removable spiral, με δακτυλίους, 

κωνικό, μήκους 70cm, διαμέτρου 8-5mm

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  (http: http://www.promitheus.gov.gr)  ---- Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων ----- Αναζήτηση της Διαβούλευσης με τον Μοναδικό Κωδικό:2024DBIAB28521