ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

Πατήστε εδώ για πληροφορίες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΣΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV