Δωρεάν Wi-Fi στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

//Δωρεάν Wi-Fi στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Δωρεάν Wi-Fi στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

  Καλαμάτα 20.01.2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Τηλ.: 27213-63190

Fax.: 27210-33666

e-mail:gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΩΡΕΑΝ WiFi ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Να σερφάρουν στο διαδίκτυο θα μπορούν πλέον οι ασθενείς, συνοδοί επισκέπτες και προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας καθώς έχει ήδη ενεργοποιηθεί από την Διοίκηση η δωρεάν ασύρματη πρόσβαση. Συγκεκριμένα, σε οποιοδήποτε σημείο του κτιριακού συγκροτήματος του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ο καθένας έχει πλέον την δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Διοίκησης του Νοσοκομείου, για συνεχή βελτίωση και παροχή νέων υπηρεσιών προς τους προσερχόμενους πολίτες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Σε διασύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ Α.Ε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί δίκτυο προηγμένης τεχνολογίας Wi-Fi, που εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει ολοκληρώσει νέα πρόταση αναβάθμισης και επέκτασης των συστημάτων πληροφορικής με προοπτική να ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος της νέας πρότασης είναι:

•  η μείωση του κόστους λειτουργίας και ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας του,

•  η ποιοτική αναβάθμιση της νοσηλείας και την παροχή όσο είναι δυνατό, προσωποποιημένων – εξατομικευμένων υπηρεσιών,

•  η υποστήριξη των πλέον σύγχρονων ιατρικών μεθόδων και διαδικασιών,

•  η υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας του νοσοκομείου με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητάς του ειδικά από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Στο πλαίσιο της νέας πρότασης θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

•  Η αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθερού δικτύου δεδομένων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

•  Η αναβάθμιση και επέκταση του ασύρματου δικτύου δεδομένων σε όλους τους εσωτερικούς και ορισμένους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη υπηρεσιών μέσω του ασύρματου δικτύου.

•  Η λειτουργία νέου συστήματος ενοποίησης επικοινωνιών (ασύρματη IP τηλεφωνία) (μέσω ασύρματων IP συσκευών ή smartphones κινητών τηλέφωνων του προσωπικού) συμπληρωματικά στο υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο

•  Η εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία συστήματος PACS με αξιοποίηση των υψηλών ταχυτήτων διασύνδεσης δεδομένων (Gigabit) μεταξύ των τμημάτων και των βιοϊατρικών συσκευών του νοσοκομείου όπως απαιτείται από τα νέα συστήματα όπως PACS, Video, LIS, συνεργασία, προκειμένου κάθε πληροφορία σε σχέση με τον ασθενή να είναι διαθέσιμη άμεσα και οπουδήποτε μέσα στο νοσοκομείο.

•  Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποιημένης παρακολούθησης των παγίων του Νοσοκομείου (Location Based Services με εξοπλισμό RFID).

•  Η εγκατάσταση παρακλίνιων τερματικών συσκευών σε ορισμένες κλίνες του νοσοκομείου.

•  Αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης ροής ασθενών και αναλώσεων (φαρμάκων, αναλωσίμων κλπ.) με τη χρήση συστήματος barcodes.

•  Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.

•  Ενιαίο σύστημα Digital Signage για την ενημέρωση και πληροφόρηση των ασθενών.

 • Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος στα ακόλουθα:
  • Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο
  • Στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
  • Στη Μονάδα Τεχνικού Νεφρού
  • Στο Γαστρεντερολογικό τμήμα
  • Στα Εξωτερικά Ιατρεία με αντίστοιχο λογισμικό ανά ειδικότητα
  • Προτυποποίηση Ιατρικών Εκθέσεων
  • Διασύνδεση ιατρικού φακέλου με τα εργαστήρια αιματολογικό, βιοχημικό και μικροβιολογικό
  • Στο τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
2018-10-01T16:31:24+00:00Wed 20.01.2016|Δελτία Τύπου|