Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.05/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων»

///Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.05/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων»

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.05/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων»

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη