Διακήρυξη αρ. 7/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων

///Διακήρυξη αρ. 7/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διακήρυξη αρ. 7/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης