Διακήρυξη αρ. 17/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

///Διακήρυξη αρ. 17/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη αρ. 17/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη