Διακήρυξη αρ. 13/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

///Διακήρυξη αρ. 13/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Διακήρυξη αρ. 13/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13_2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ_