Διακήρυξη αρ. 13/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

///Διακήρυξη αρ. 13/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διακήρυξη αρ. 13/2017 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

Πατήστε εδώ για το ΕΕΕΠ