Διακήρυξη αρ. 12/2019 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

///Διακήρυξη αρ. 12/2019 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Διακήρυξη αρ. 12/2019 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη