Διακήρυξη αρ. 12/2018 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

///Διακήρυξη αρ. 12/2018 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη αρ. 12/2018 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΕΕΕΠ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ