Διακήρυξη αρ. 11/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ»

///Διακήρυξη αρ. 11/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ»

Διακήρυξη αρ. 11/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ»

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη