Διακήρυξη αρ. 04/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

///Διακήρυξη αρ. 04/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Διακήρυξη αρ. 04/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη