Διακήρυξη αρ. 01/2018 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

///Διακήρυξη αρ. 01/2018 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διακήρυξη αρ. 01/2018 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

3ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ