Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 05/2017)

///Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 05/2017)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συγκροτήματος Επεξεργασίας Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων (ΑΔ 05/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης