ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ “ΓΑΝΤΙΑ” ΑΡ. ΔΙΑΚ. 12/2022

///ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ “ΓΑΝΤΙΑ” ΑΡ. ΔΙΑΚ. 12/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ “ΓΑΝΤΙΑ” ΑΡ. ΔΙΑΚ. 12/2022

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ