Διαγωνισμός προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαγωνισμός προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 6.12.2021