Χημικός καθαρισμός ατμογεννήτριας

Χημικός καθαρισμός ατμογεννήτριας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18.08.2016

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                 Αρ. πρωτ.         12322

ΠΕΛ/ΣΟΥ–ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρ. Σαρδέλης Ν.

Τηλ. 2721363434

Φαξ. 2721363423

e-mail:texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr

Θέμα: Αίτημα για χημικό καθαρισμό ατμογεννήτριας.

 

Aπαιτείται η επείγουσα εργασία χημικού καθαρισμού μίας ατμογεννήτριας στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, λόγω υψηλού βαθμού επικάθησης αλάτων από το νερό χρήσης, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή.

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ειναι η 06.09.2016. Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426, ΦΑΞ 27213 63423.

Παρακαλούμε οι προσφορές να κατατεθούν (στο γραφείο πρωτοκόλλου) κλειστές και ενυπόγραφες.

 

Εκτίμηση Κόστους: 1.000,00€ συν ΦΠΑ 24%.

                                                                        

                                                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

πατήστε εδώ για την τεχνική περιγραφή του έργου