ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

/, Δημόσιοι Διαγωνισμοί/ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για ΤΕΥΔ.