ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (17/2020)

///ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (17/2020)

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (17/2020)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.