Διακήρυξη αρ.23/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών “Συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων”

///Διακήρυξη αρ.23/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών “Συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων”

Διακήρυξη αρ.23/2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών “Συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων”

πατήστε για την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔ 23_2019