Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (Διακήρυξη αρ. 09/2019)

///Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (Διακήρυξη αρ. 09/2019)

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (Διακήρυξη αρ. 09/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

Πατήστε εδώ για διευκρινίσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ