ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Ημ/νία: 12.02.2016

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                             .

ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                  Αρ. πρωτ 2178

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρ. Σαρδέλης Ν.

Τηλ. 2721363434

Φαξ. 2721363423

e-mail: texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr

 

ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ»

Η ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 17-02-2016. Πληροφορίες από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 27213 63434-63426 ΦΑΞ 27213 63423.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ (στο γραφείο πρωτοκόλλου) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.                                

                                                                              

                                                                                 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                                                         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

πατήστε εδώγια την τεχνική περιγραφή του είδους