ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 9/2016) (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

///ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 9/2016) (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 9/2016) (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης