Α. Προμήθεια Συγκροτήματος Αυτοπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Β. Ολοκληρωμένη διαχείριση φωτισμού του Νοσοκομείου Καλαμάτας

///Α. Προμήθεια Συγκροτήματος Αυτοπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Β. Ολοκληρωμένη διαχείριση φωτισμού του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Α. Προμήθεια Συγκροτήματος Αυτοπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Β. Ολοκληρωμένη διαχείριση φωτισμού του Νοσοκομείου Καλαμάτας

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο