45 άτομα νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση από 3/11/2014 στο Γ.Ν.Μεσσηνίας

//45 άτομα νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση από 3/11/2014 στο Γ.Ν.Μεσσηνίας

45 άτομα νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση από 3/11/2014 στο Γ.Ν.Μεσσηνίας

Καλαμάτα 30.10.2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Τηλ.: 27213-63102,190
Fax.: 27210-33666

e-mail:gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Δευτέρα 3.11.2014 αναλαμβάνουν εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας δέκα τρία νέα (13) άνεργα άτομα μέσω του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων – επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας)» (Voucher Υγείας 2014).

Συγκεκριμένα:

Για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

Ένας (1) ΠΕ Νοσηλευτικής

Τρεις (3) ΤΕ Νοσηλευτικής

Τρεις (3) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Ένας (1) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας (για το ΚΥ Μεσσήνης)

Μία (1) ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Μία (1) ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Για την Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας

Μία (1) ΤΕ Νοσηλευτικής

Δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτικής (για το ΚΥ Γαργαλιάνων)

Επίσης από την Δευτέρα 3.11.2014 ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση τριάντα δύο (32) σπουδαστές νοσηλευτικής της ΕΠΑΣ-Σχολή Νοσοκόμων της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.

2018-11-29T17:46:27+00:00Thu 30.10.2014|Δελτία Τύπου|