Ανεπτυγμένες Κλίνες

Οι ανεπτυγμένες κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείοι Καλαμάτας έχουν ως εξής:

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 40
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 40
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 30
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 16
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 20
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 29
ΠΡΟΩΡΑ 8
ΣΥΝΟΛΑ Π/Τ: 183
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 24
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 24
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 10
Ω.Ρ.Λ. 10
ΣΥΝΟΛΟ Χ/Τ: 118
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 8
ΜΕΘ 5
ΣΥΝΟΛΟ Δ/Τ: 13
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 314
 
Προκήρυξη Ιατρικού Προσωπικού για την Ν.Μ. Καλαμάτας
Προκήρυξη Ιατρικού Προσωπικού για την Ν.Μ. Καλαμάτας
Προκήρυξη Προσωπικού για την Ν.Μ. Κυπαρισσίας
Μία θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για Ν.Μ. Κυπαρισσίας
To 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Το 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια.
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια.
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Κληροδότημα Κάππας
Ιστορικό του Κληροδοτήματος Κάππας
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Μεσσηνίας
Ε.Κ.Α.Β.